ویژه کنید
عکس و تصویر 🌼 🌸 💕 #یک #زمان #هایی #هست #کہ #برای #بهتر #شدنِ #حالت🌼 🌸 💕 🌼 ...

🌼 🌸 💕 #یک #زمان #هایی #هست
#کہ #برای
#بهتر #شدنِ #حالت🌼 🌸 💕
🌼 🌸 💕 #زمان #می #خواهے🌼 🌸 💕
دلت میخواهد
🌼 🌸 💕 بے هیچ
توضیحے
گوشه اے🌼 🌸 💕
بنشینے
🌼 🌸 💕 و بدون
دخالت🌼 🌸 💕
🌼 🌸 💕 آدم ها
باخودت🌼 🌸 💕
خلوت کنے ،
🌼 🌸 💕 دستے
بہ قفسہ ے🌼 🌸 💕
خاک
🌼 🌸 💕 گرفتہ ے
افکارت بکشے 🌼 🌸 💕 ،
تا شاید بتوانے
🌼 🌸 💕 با خودت
کنار بیایے🌼 🌸 💕
و آرامش را
🌼 🌸 💕 بہ روزهایت
برگردانے .🌼 🌸 💕

گاهے🌼 🌸 💕
🌼 🌸 💕 همہ چیز
دست بہ دست
هم مے دهد🌼 🌸 💕
تا تو
🌼 🌸 💕 بہ این نتیجہ
برسے ؛
کہ🌼 🌸 💕
🌼 🌸 💕 یک حرف هایے را
نمے توان
زد🌼 🌸 💕
🌼 🌸 💕 و یک بغض هایے
را نمے توان
شکست🌼 🌸 💕
🌼 🌸 💕 گاهے
جایے
از زندگے🌼 🌸 💕
قرار مے گیرے
🌼 🌸 💕 کہ بعد از آن
بہ تمام آدم هاے
کلافہ اے🌼 🌸 💕
کہ
🌼 🌸 💕 مے خواهند
تنها باشند
حق مے دهے .🌼 🌸 💕
همان
🌼 🌸 💕 جایے
کہ 🌼 🌸 💕
🌼 🌸 💕 خودت هم دقیقا
نمی دانے🌼 🌸 💕
🌼 🌸 💕 مشکلت با خودت
و با دنیا 🌼 🌸 💕
🌼 🌸 💕 چیست
فقط کمے🌼 🌸 💕
🌼 🌸 💕 #زمان #مے #خواهے
#سکوت ، #همین ! 🌸 🌼 💕

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...