ویژه کنید
عکس و تصویر پست حآوے اسپویݪ/کسانے کہ Avengers[End game] رو هنوز ندیدند توی پست نیاید🚫 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [و امآ ...

پست حآوے اسپویݪ/کسانے کہ Avengers[End game] رو هنوز ندیدند توی پست نیاید🚫
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[و امآ آخرین Avengers😢 😢 ]
[مآ بآ این قهرمآن هآے مآرول بزرگ شدیم اشک ریختیم😭 و خندیدم😂 عاشق شدیم😍 و متنفر شدیم😡 😒 ]
[قهرمآن هآیے ڪہ بهمون درس زندگے ڪردن رو یآد دادن درس از خود گذشتگے و فداڪآرے رو یآد دادن💞 ]
[تو دنیآے مآرول Avengers بہ پآیآن رسید😭 امآ واسہ مآ قهرمآن هآ هیچ وقت تموم نمیشن😉 😉 ]

[و امآ مهم تر از همہ میرسیم بہ [End game]Avengers با پآیآنے تلخ کہ اشڪ همہ ے مآرول فن هآ رو دراورد😢 😢 ]
[میخوآم از تونے استارڪ بگم مرد آهنے😊 😊 اولین قهرمآن مارول😍 ڪسے ڪه از همون اولش واسہ نجآت دنیآ جنگید خطر هر ڪارے رو قبول میکرد ڪہ دنیآ رو نجآت بده Avengers رو ڪنآر هم نگه میدآشت و نآبغه ے گروه بود😎
و امآ توے End game دوبآره هم دست بہ ڪآر شد تونل زمان و راه اندازی کرد و سنگ هاے رو از گذشتہ بہ آینده اورد تمآم تلآشش رو ڪرد تآ دنیآ رو از دست تآنوس نجآت بده قهرمآن هآ درگیر مبارزه بودن💪 هرڪس مشغول ڪآر خودش بود تونے هم خسته و آسیب دیده بہ سمت تآنوس رفت دستکش رو از دستش دراورد توے دستآی خودش کرد😢 😢
تونے استارک: I AM IRON MAN و بشکن رو میزنه تانوس میمیره😀 😀 اما اما اما مرد آهنے هم بآ بشکنے ڪہ میزنہ خودش هم😢 😢 و بآز هم توے END GAME دنیا رو نجآت داد☺ ☺ تونے استارڪ بهترین قهرمآن هیچ وقت فدآڪارے هآے تو رو واسہ نجآت این دنیآ فراموش نمیکنیم💔 ✌ ]
[این دنیآ دیگہ قهرمآنے مثل تو رو پیدآ نمیکنہ مرد بزرگ :) ]

I LOVE YOU 3000💞

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...