نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

۵۹ دقیقه پیش
295
بیدارشو..! ﻭﻋﺪﻩ ﻱ خدا ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻩ... ﺗﺎ ﻓﺘﺢ ﻛﻨﻲ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﻭ ﻣﻤﻜﻦ کنی؛ ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻭ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﻴﺎﻭﺭﻱ؛ ﺩﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﻴﻬﺎ ﺭﺍ... ﭘﺲ امروز ﺧﻮﺩ ﺭﺍﺑﻪ خدا ﺑﺴﭙﺎﺭ سلام😊 ...

بیدارشو..! ﻭﻋﺪﻩ ﻱ خدا ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻩ... ﺗﺎ ﻓﺘﺢ ﻛﻨﻲ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﻭ ﻣﻤﻜﻦ کنی؛ ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻭ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﻴﺎﻭﺭﻱ؛ ﺩﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﻴﻬﺎ ﺭﺍ... ﭘﺲ امروز ﺧﻮﺩ ﺭﺍﺑﻪ خدا ﺑﺴﭙﺎﺭ سلام😊 صبح بخیر

۲ ساعت پیش
555
#طبیعت_زیبا !

#طبیعت_زیبا !

۳ ساعت پیش
393
۳ ساعت پیش
359
۳ ساعت پیش
358
۳ ساعت پیش
353
۳ ساعت پیش
347
#طبیعت_زیبا !

#طبیعت_زیبا !

۳ ساعت پیش
414
۳ ساعت پیش
354
۳ ساعت پیش
344
#حیوانات !

#حیوانات !

۳ ساعت پیش
394
۳ ساعت پیش
383
۳ ساعت پیش
358
#طبیعت_زیبا !

#طبیعت_زیبا !

۴ ساعت پیش
429
۴ ساعت پیش
370
۴ ساعت پیش
375
۴ ساعت پیش
302
۴ ساعت پیش
404
۴ ساعت پیش
380
۵ ساعت پیش
484