ویژه کنید
عکس و تصویر قبـلنـا دخـے ازادیـے بودمـ نهـ کسـے منو میـخـاستـ نهـ منـ کسیـو میـخـاستمـ أ پســرا بـدمـ ...

قبـلنـا دخـے ازادیـے بودمـ
نهـ کسـے منو میـخـاستـ نهـ منـ کسیـو میـخـاستمـ
أ پســرا بـدمـ میــومد
هـر پسریـے میـومد سمتـمـ
بهـشـ میــپریدمـ ، فـراریـشـ میـدادمـ
چـونـ فکـ میـکردمـ پســرا خیــانتـ کارنـ
دوستـامـ میـگفتــنـ
چــرا دربـارشـونـ ایـنجـو فکـ میکنیـے
گفــتمـ حقیــقتـهـ دیهـ
گفـتنـ تـ عاشــقـ بشیـے نظــرتـ عـوضـ میشهـ کلاََ
عاشــقـ کهـ شدمـ هیـچـ
أ حسـ وُ حالـ عاشــقیـے کهـ خــوشـمـ اومــد هیـچـ
وابـستـشـ کهـ شـدمـ اونـمـ هیـچـ
فقـ اونجـاشـ کهـ أ مـشکلـاتـ زندگـیمـ براشـ گفتـمـ
و اونـمـ ولـ کـرد رفـ
اونجـاشـ فهمیـدمـ دوستـامـ راستـ میگفـتنـ
دیـدمـ نسبـتـ بهـ پسـرا عـوضـ شـد
پسـرا نهـ تنهـا خیانتـ کـارنـ
بـلکهـ لاشیے امـ هسـتنـ
أ رفیـقامـ خیــلیے ممنـونمـ
دمتـونـ گرمـ
خـیلیـے دوستونـ دارمـ
الانـ برگشتـمـ همـونـ دخـے ازاد
با ایـنـ تفـاوتـ
اینکـ دیدمـ نسبـتـ بهـ پسـرا بهـتر شد
ایــول بهـ خـودمـو دمـ رفیقــاممـ گرمـ
#nvshteh_khdm
#cm

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...