نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

لبت می در می است ... و نوش در نوش ...

لبت می در می است ... و نوش در نوش ...

۲۰ تیر 1398
86
در شهر پرسه می زنم و درد می کشم در کوچه راه می روم و گریه می کنم در خانه چای می خورم و ضجه میزنم سهم من از زنانه گی ام یک جهان غم ...

در شهر پرسه می زنم و درد می کشم در کوچه راه می روم و گریه می کنم در خانه چای می خورم و ضجه میزنم سهم من از زنانه گی ام یک جهان غم است! #اهورا_فروزان

۲۰ دی 1397
78
لبت می در می است و نوش در نوش💋

لبت می در می است و نوش در نوش💋

۹ آذر 1397
81
صبح است ز خرمی جهان می خندد هر قطره به بحر بیکران می خندد بو در گل و تشئه در می و می در جام از شوق، زمین و آسمان می خندد #خلیل_‌الله_خلیلی

صبح است ز خرمی جهان می خندد هر قطره به بحر بیکران می خندد بو در گل و تشئه در می و می در جام از شوق، زمین و آسمان می خندد #خلیل_‌الله_خلیلی

۳۰ بهمن 1396
41
می آیند می مانند عادتت می دهند و می رَوند! و تو در خود می مانی، و تو تنهای می مانی...

می آیند می مانند عادتت می دهند و می رَوند! و تو در خود می مانی، و تو تنهای می مانی...

۱۶ آذر 1396
335
#خدا #استدلالی #مومن خدا برای کافر برای ابتلاء پشت سرهم در باز می کند و در آخر را می بندد و برای مومن پشت سرهم برای امتحان در می بندد و در آخر می گشاید

#خدا #استدلالی #مومن خدا برای کافر برای ابتلاء پشت سرهم در باز می کند و در آخر را می بندد و برای مومن پشت سرهم برای امتحان در می بندد و در آخر می گشاید

۴ شهریور 1396
47
خدا در دستی ست که به یاری می گیری در قلبی ست که شاد می کنی در لبخندی ست که به لب می نشانی خدا در عطر خوش نانی ست که به دیگران می دهی ...

خدا در دستی ست که به یاری می گیری در قلبی ست که شاد می کنی در لبخندی ست که به لب می نشانی خدا در عطر خوش نانی ست که به دیگران می دهی در جشن و سروری ست که برای دیگران بپا می کنی آنجاست که عهد می ...

۲۹ تیر 1396
368
هر شب من در چشم های آسمان خیره می شدم و می گریستم دیشب آسمان در چشمان من نگاه می کرد و اشک می ریخت...

هر شب من در چشم های آسمان خیره می شدم و می گریستم دیشب آسمان در چشمان من نگاه می کرد و اشک می ریخت...

۲۰ دی 1395
41
مست می شوم در گندم زار سینه ات ذوب می شوم در تابستان دستانت و می میرم و زنده می شوم حوالی عطر تنت

مست می شوم در گندم زار سینه ات ذوب می شوم در تابستان دستانت و می میرم و زنده می شوم حوالی عطر تنت

۱۶ مرداد 1395
47
می آیند می مانند عادتت می دهند و میروند...!!! و تو در خود می مانی.. و تو تنها می مانی... ..!!

می آیند می مانند عادتت می دهند و میروند...!!! و تو در خود می مانی.. و تو تنها می مانی... ..!!

۸ فروردین 1395
373
زندگی پلی است که باید ناخواسته ازآن گذشت در بین این راه عاشق می شویم شکست می خوریم و پیروز می شویم و در نهایت در ابدیّت محو می شویم ای کاش همه در این ...

زندگی پلی است که باید ناخواسته ازآن گذشت در بین این راه عاشق می شویم شکست می خوریم و پیروز می شویم و در نهایت در ابدیّت محو می شویم ای کاش همه در این راه صادق و راست باشند!

۱۴ اسفند 1394
38
می آیی و در

می آیی و در " وا " میشود! میروی و در " بسته " میشود! می بینی؟؟ حتـی در هم " وابسته " میشود!!

۲۳ بهمن 1394
53
می آیی و در

می آیی و در" وا " می شود... می روی و در" بسته " می شود... می بینی؟حتی در هم "وابسته " می شود.

۲۷ آبان 1394
119
می آیی و در

می آیی و در " وا " می شود... می روی و در " بسته " می شود... می بینی؟ حتی در هم "وابسته " می شود. "حسین پناهی""

۲۷ آبان 1394
108
می آیی و در

می آیی و در " وا " می شود... می روی و در " بسته " می شود... می بینی؟؟حتی در هم "وابسته " می شود... حسین پناهی

۲۲ آبان 1394
157
می آیی و در

می آیی و در " وا " می شود... می روی و در " بسته " می شود... می بینی؟؟حتی در هم "وابسته " می شود... حسین پناهی

۱۹ آبان 1394
119
آن روزها صدای تو در گوشم می پیچید و خوابم می برد... این شبها صدای تو در دلم می پیچد و بیدارم می کند...

آن روزها صدای تو در گوشم می پیچید و خوابم می برد... این شبها صدای تو در دلم می پیچد و بیدارم می کند...

۹ دی 1393
29
~~می آیی و در وا میشود..... می روی و در بسته می شود....... می بینی در هم به تو وابسته میشود..........~~

~~می آیی و در وا میشود..... می روی و در بسته می شود....... می بینی در هم به تو وابسته میشود..........~~

۱۹ آذر 1393
100
خنده دار است.... نه...؟! در آن بازی زمین می خوردیم و زخمی می شدیم.... در این بازی زخمی می شویم و زمین می خوریم....

خنده دار است.... نه...؟! در آن بازی زمین می خوردیم و زخمی می شدیم.... در این بازی زخمی می شویم و زمین می خوریم....

۲۳ اسفند 1392
30