ویژه کنید
عکس و تصویر هر انسـانی یڪ تـولد دارد یڪ مرگ و #شــ‌هدا تـنها انسـان‌هایی هستند ڪ‌ه مرگشـان را ...

هر انسـانی
یڪ تـولد دارد
یڪ مرگ
و
#شــ‌هدا
تـنها انسـان‌هایی
هستند ڪ‌ه
مرگشـان را هـم
تبدیݪ به تولد می ڪنند

شهیدمدافع حرم
پاسدار#روح الله_طالبی
#سالروز_تولد
#۶۵/۱۱/۲۸شهر کشکسرای

#خاکیاان_خدایی