نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

تو زیبا صورتی فامیل نزدیک خداوندی گمانم زاده‌ی رعدی و از پشتِ دماوندی به شورانگیزیِ ابری ولی در اوج آتشباد شر و شوری و امّا بر اصولی نیک، پابندی خبرداری که شهری روی لبخند تو ...

تو زیبا صورتی فامیل نزدیک خداوندی گمانم زاده‌ی رعدی و از پشتِ دماوندی به شورانگیزیِ ابری ولی در اوج آتشباد شر و شوری و امّا بر اصولی نیک، پابندی خبرداری که شهری روی لبخند تو شاعر شد! چرا این ‌گونه کافر گونه، بی رحمانه می خندی؟ میان چشم هایت ارتشِ ...

۲۲ فروردین 1397
15K
2رمان آقای مغرور ، خانم لجباز قسمت چهارم یه ساعتی که گذشت جفتشون کم کم به هوش اومدن متین:اینجا چه خبره من چرا سرم گیج میره سورن:منم سر گیجه دارم حالم داره بهم می خوره.چی ...

2رمان آقای مغرور ، خانم لجباز قسمت چهارم یه ساعتی که گذشت جفتشون کم کم به هوش اومدن متین:اینجا چه خبره من چرا سرم گیج میره سورن:منم سر گیجه دارم حالم داره بهم می خوره.چی شده؟ عسل:هیچی این آقاهه اومده اینجا مهمونی فقط بنده خدا نصفه شب اومد که ماهمه ...

۱ آبان 1395
236K
رمان آی پارا قسمت پانزدهم تاهجدهم <پایان> رمان آی پارا قسمت پانزدهم عصر اون روز با تایماز رفتیم بیرون و توی بازار چرخیدیم. خرید کردن ،کلی تو روحیم تاثیر مثبت گذاشت. تایماز برام یه دست ...

رمان آی پارا قسمت پانزدهم تاهجدهم <پایان> رمان آی پارا قسمت پانزدهم عصر اون روز با تایماز رفتیم بیرون و توی بازار چرخیدیم. خرید کردن ،کلی تو روحیم تاثیر مثبت گذاشت. تایماز برام یه دست لباس زیبا به رنگ قرمز عنابی و یه روسری به همون رنگ ، بابت قبولیم ...

۲۱ بهمن 1394
134K
شرح حال زندگی زنده یاد اسفندیار غضنفری امرایی از زبان خودش در اردیبهشت ماه ۱۲۹۴ شمسی در کوهدشت به دنیا آمدم . در آن روزها بین مرحوم پدرم و خوانین سلسله و دلفان اختلافاتی به ...

شرح حال زندگی زنده یاد اسفندیار غضنفری امرایی از زبان خودش در اردیبهشت ماه ۱۲۹۴ شمسی در کوهدشت به دنیا آمدم . در آن روزها بین مرحوم پدرم و خوانین سلسله و دلفان اختلافاتی به وجود می آید که منجر به جنگ های متعدد می گردد . به همین مناسبت ...

۲۹ آبان 1392
29K