نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

😝😝😝

😝😝😝

۱۶ ثانیه پیش
70
۳۴ ثانیه پیش
148
۱ دقیقه پیش
292
۱ دقیقه پیش
465
عشق رو از کسی گدایی نکن، هرگز به گدا چیز با ارزشی نمیدن.

عشق رو از کسی گدایی نکن، هرگز به گدا چیز با ارزشی نمیدن.

۲ دقیقه پیش
537
عشششقم😍دخملیم با دایی جونش رفته گردش اومدنی هم برا من گل آورده

عشششقم😍دخملیم با دایی جونش رفته گردش اومدنی هم برا من گل آورده

۲ دقیقه پیش
566
۲ دقیقه پیش
600
زندگی نفس کش می خواد هر مشکلی طرفت میاد تو رو می کشونه به سمت خودش پاره نمی شی فقط کش میای سر شدی یه جسم بیخودی که دیگه الکی حرص نمی خوری مثل شلاقی ...

زندگی نفس کش می خواد هر مشکلی طرفت میاد تو رو می کشونه به سمت خودش پاره نمی شی فقط کش میای سر شدی یه جسم بیخودی که دیگه الکی حرص نمی خوری مثل شلاقی که تا ده تا بخوری دیگه بقیش رو حس نمی کنی هر کی پرسید سلام ...

۲ دقیقه پیش
628
۳ دقیقه پیش
837
😳😳😍😘😘

😳😳😍😘😘

۳ دقیقه پیش
867
۳ دقیقه پیش
920
۴ دقیقه پیش
1K
خودت باش مگه خودت چشه:-\ تو بهاری¿ نه بهاران از توست از تو میگیرد وام هر بهار این همه زیبایی را میگن درد رو از هر طرفی بخونی میشه درد ولی درمان رو از آخر ...

خودت باش مگه خودت چشه:-\ تو بهاری¿ نه بهاران از توست از تو میگیرد وام هر بهار این همه زیبایی را میگن درد رو از هر طرفی بخونی میشه درد ولی درمان رو از آخر بخونی میشه نامرد مواظب باش که واسه دردت به هر درمانی تن ندی

۴ دقیقه پیش
1K
۴ دقیقه پیش
1K
۴ دقیقه پیش
1K
۵ دقیقه پیش
1K
۵ دقیقه پیش
1K
۶ دقیقه پیش
2K
۶ دقیقه پیش
2K