نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

#Editpouya اگه نمیخونی لایک نکن!! صبح بیدار که شدم رفتم به بابام بگم بگم دیشب خواب دیدم باهم رفتیم یه جای خیلی قشنگ رفتم بگم بابا جونم دیشب باهم رفتیم یه دریای خیلی بزرگ بعدش.. ...

#Editpouya اگه نمیخونی لایک نکن!! صبح بیدار که شدم رفتم به بابام بگم بگم دیشب خواب دیدم باهم رفتیم یه جای خیلی قشنگ رفتم بگم بابا جونم دیشب باهم رفتیم یه دریای خیلی بزرگ بعدش.. بعدش من داشتم اب بازی میکردم بابا جونم تو هم بودیا اومدم که بهت بگم ...

۵۴ دقیقه پیش
6K
#رمان_گرداب #پارت_بیستویکم #نویسنده_خاموش سال تحصیلی شروع شده بود و همه میگفتن من عوض شدم. خودم نمیدونستم منظورشون چیه ولی خب حتی معلماهم تایید میکردن. روزا پشت سر هم میگذشت تا اینکه یه روز.. -هانا... -جان ...

#رمان_گرداب #پارت_بیستویکم #نویسنده_خاموش سال تحصیلی شروع شده بود و همه میگفتن من عوض شدم. خودم نمیدونستم منظورشون چیه ولی خب حتی معلماهم تایید میکردن. روزا پشت سر هم میگذشت تا اینکه یه روز.. -هانا... -جان دلم -یه کاری برام میکنی؟ -چیکار نفسی؟ -ببین...زهرا... -زهرا چی شده؟؟؟؟ -کات کرد... از خوشحالی ...

۱ ساعت پیش
7K
پنج انگشت بود فاصله ی ما که پنجره را به قصد آسمان ترک کردی هنوز صدای هواپیما آسمان آبی دلم را از نفرین فاصله پر می کند پرنده های سیاه پیام آوران دل تنگی اند ...

پنج انگشت بود فاصله ی ما که پنجره را به قصد آسمان ترک کردی هنوز صدای هواپیما آسمان آبی دلم را از نفرین فاصله پر می کند پرنده های سیاه پیام آوران دل تنگی اند که هر پاییز کوچ می کنند به حنجره ی لرزانم مگر سفر چقدر می تواند ...

۱ ساعت پیش
5K
پارت ۹۹ ☆ رادین :اینقدر دیوونه بازی درنیار !زشته جلو دوتا سینگل عاشقانه بازی دربیارین ! پرهام :نزار دهنمو باز کنم بگم سینگل نیستی با این حرف پرهام رادین از جاش بلند شد و اومد ...

پارت ۹۹ ☆ رادین :اینقدر دیوونه بازی درنیار !زشته جلو دوتا سینگل عاشقانه بازی دربیارین ! پرهام :نزار دهنمو باز کنم بگم سینگل نیستی با این حرف پرهام رادین از جاش بلند شد و اومد سمت پرهام ! رادین :اینجا جاش نیت بهت بفهمونم اون دختره ی عوضی دوس دخترم ...

۱ ساعت پیش
11K
پارت ۹۸ ☆ که یهو عکسشونو دیدم تفنگ بدست زیرشم نوشته بود ۳ تفنگدار ترسناک 😈 😈 💀 💀 -واییی چه ناز شده فداش شم رها :کییییی ؟ -پرهام دیگه رها :آهان ببینم عکسو -بیا ...

پارت ۹۸ ☆ که یهو عکسشونو دیدم تفنگ بدست زیرشم نوشته بود ۳ تفنگدار ترسناک 😈 😈 💀 💀 -واییی چه ناز شده فداش شم رها :کییییی ؟ -پرهام دیگه رها :آهان ببینم عکسو -بیا اینم عکسشون رها داشت عکس رو آنالیز میکرد که اشاره به عکس رادین :هه رنگ ...

۳ ساعت پیش
20K
#هویت_مخفی_عشق #پارت۱۰۳ نگاهش کردم با لبخند زیبایی که رو صورتش بود نگاهم کرد و گفت:شبت پر از عشق مهنای من خدایا این چرا همچین میکرد چرا داشت با قلبم بازی میکرد به آرومی گفتم:شب تو ...

#هویت_مخفی_عشق #پارت۱۰۳ نگاهش کردم با لبخند زیبایی که رو صورتش بود نگاهم کرد و گفت:شبت پر از عشق مهنای من خدایا این چرا همچین میکرد چرا داشت با قلبم بازی میکرد به آرومی گفتم:شب تو هم بخیر سامیار در ماشینو بستم و پشتمو کردم به ماشینشو دویدم تو خونه درو ...

۳ ساعت پیش
16K
#هویت_مخفی_عشق #پارت۱۰۲ -بچه پررو بیشعور منحرف از حرفم زد زیر خنده و یه قهقهه بلند زد -واسه چی میخندی؟؟ با خنده نگاهم کرد:آخه خیلی بامزه گفتی اخمام رفت تو هم:هر هر هر میخندی؟برو بچه پررو ...

#هویت_مخفی_عشق #پارت۱۰۲ -بچه پررو بیشعور منحرف از حرفم زد زیر خنده و یه قهقهه بلند زد -واسه چی میخندی؟؟ با خنده نگاهم کرد:آخه خیلی بامزه گفتی اخمام رفت تو هم:هر هر هر میخندی؟برو بچه پررو میخوام برم اه اه اه وقت منم گرفتی چیییش خواستم در رو باز کنم که ...

۳ ساعت پیش
19K
سه سال و هشت ماه دیگه حتما یادم رفته روزایی که الان داره میگذره یادم میره که تو بهت و ناباوری زل زدم به آدمی که حالا خیلی فرق داره با تصورم، یه شبه که ...

سه سال و هشت ماه دیگه حتما یادم رفته روزایی که الان داره میگذره یادم میره که تو بهت و ناباوری زل زدم به آدمی که حالا خیلی فرق داره با تصورم، یه شبه که نه ذره ذره باوری که ازش ساختم ریخت پایین این ذره ذره خیلی بد بود ...

۳ ساعت پیش
13K
#هویت_مخفی_عشق #پارت۱۰۱ گوشیو گذاشتم رو عسلی و خودمن چشامو بستم تو خواب و بیداری بودم که گوشی زنگ خورد با همون چشمای بسته گوشیو برداشتم و به زور چشمامو باز کردم که شمارشو ببینم،شمارش ناشناس ...

#هویت_مخفی_عشق #پارت۱۰۱ گوشیو گذاشتم رو عسلی و خودمن چشامو بستم تو خواب و بیداری بودم که گوشی زنگ خورد با همون چشمای بسته گوشیو برداشتم و به زور چشمامو باز کردم که شمارشو ببینم،شمارش ناشناس بود برداشتم -الو -بیا پایین دم درتونم با ماشین با تعجب زیاد گفتم:چییی؟ -میگم بیا ...

۴ ساعت پیش
24K
این

این "مراقب خودت باش" هایی که می گویم از سر عادت نیست مثل "عزیزم" ها قرار نیست که بعد از شش ماه، یک سال بشود برنامه ی روتین دل و زبان هرکسی. تمام این "مراقب خودت باش" ها، تک تک شان توی ذهنم شکل می گیرد و به تو می ...

۵ ساعت پیش
13K
#پارت دوازدهم فیک چطوری عاشقم کردی؟ 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 ...

#پارت دوازدهم فیک چطوری عاشقم کردی؟ 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 💖 وای خدایا!خودشون بودن!اعضا!توی ماشین نشسته بودن! بکخیون که روی ...

۵ ساعت پیش
22K
*راز دل* کیهان اومده بود اتاق من داشت مسواک می زد وآبم باز بود اب رو بستم ونگاش کردم نگام کرد - چی شده کیهان رفتی رو حالت سکوت خم شد دهنشو شست ولبخند زد ...

*راز دل* کیهان اومده بود اتاق من داشت مسواک می زد وآبم باز بود اب رو بستم ونگاش کردم نگام کرد - چی شده کیهان رفتی رو حالت سکوت خم شد دهنشو شست ولبخند زد کیهان : نمی دونی چقدر خستم عزیزم نیاز به استراحت دارم - خوب برو بخواب ...

۶ ساعت پیش
17K
*راز دل* ماه وش : کیهان کت شلوار مشکی پوشید وگفت : چطوره ؟! - عالیه عزیزم خیلی بهت میاد کیهان : ولی من دوست دارم سفید بپوشم خندیدم وگفتم : نخیر مشکی کیهان : ...

*راز دل* ماه وش : کیهان کت شلوار مشکی پوشید وگفت : چطوره ؟! - عالیه عزیزم خیلی بهت میاد کیهان : ولی من دوست دارم سفید بپوشم خندیدم وگفتم : نخیر مشکی کیهان : چشم خانمم درست بود رنگ سفید بهش میومد ولی باید شب عروسی رنگ لباسمون متفاوت ...

۶ ساعت پیش
24K
*راز دل* کیهان: دسته گل گذاشتم رو تِل خاک وگفتم : مهران می تونی بری مهران رفت گل ها رو پر پر کردم - می بینی نازنین هیشکی نیومده حتا ازت خداحافظی کنه ببین بخاطر ...

*راز دل* کیهان: دسته گل گذاشتم رو تِل خاک وگفتم : مهران می تونی بری مهران رفت گل ها رو پر پر کردم - می بینی نازنین هیشکی نیومده حتا ازت خداحافظی کنه ببین بخاطر چی خودتو جونیتو نابود کردی - کیهان ... برگشتم نگاش کردم وگفتم : اینجا چیکار ...

۶ ساعت پیش
28K
#پارت_نود_هشت #غریبه_آشنا سهون بکهیون هم اومد منم رفتم باهاشون،پرسیدیم یونا کجاست رفتیم پیشش،خواستیم بریم تو اتاق پرستار جلومونو گرفت...این پرستاره چرا همه جا است پرستار:چخبره همه باهم میخواید برید داخل چانیول:نه نفری نصفی از خودمون ...

#پارت_نود_هشت #غریبه_آشنا سهون بکهیون هم اومد منم رفتم باهاشون،پرسیدیم یونا کجاست رفتیم پیشش،خواستیم بریم تو اتاق پرستار جلومونو گرفت...این پرستاره چرا همه جا است پرستار:چخبره همه باهم میخواید برید داخل چانیول:نه نفری نصفی از خودمون میفرستیم داخل،برو کنار خانم بریم داخل پرستارفک کردید چون خواننده اید میتونید برید داخل نه ...

۸ ساعت پیش
37K
پارت ۹۶ ☆ با صدای بوق سری درو باز کردم ........ چهره ی خندون پرهام حالم خوب کرد درو باز کردمو نشستم ......... -سلام .....بریم پرهام :علیک سلام ......چشم بزن بریم ..... چند دیقه بعد ...

پارت ۹۶ ☆ با صدای بوق سری درو باز کردم ........ چهره ی خندون پرهام حالم خوب کرد درو باز کردمو نشستم ......... -سلام .....بریم پرهام :علیک سلام ......چشم بزن بریم ..... چند دیقه بعد جلو یه در نگه داشت ........ پرهام :خب رسیدیم حاضری ؟؟؟؟؟!!!!!!! -بریم دیگه ! زنگو ...

۹ ساعت پیش
33K
ادامه پارت شصت و هفت منو شهلا هنوز چشمامون اندازه دوتا سکه صد تومنی بود که من بالاخره به حرف اومدم و گفتم شیدا چرا اینجور یبا خودت میکنی ؟انگار داغ دلش تازه شده برامون ...

ادامه پارت شصت و هفت منو شهلا هنوز چشمامون اندازه دوتا سکه صد تومنی بود که من بالاخره به حرف اومدم و گفتم شیدا چرا اینجور یبا خودت میکنی ؟انگار داغ دلش تازه شده برامون گفت :دور از گوشتون دقیقا یک ماه پیش از دانشگاه تعطیل شدیم من دم در ...

۹ ساعت پیش
40K
پارت شصت و ششم شهلا:افسانه خودتی ؟ افسانه: س.س.س.سلام شهلا شهلا:شهلا و مرض چجور ی روت میشه اسممو بیاری افسانه:بخدا من نمیدونستم شاهین داداش توعه شهی:برو بابا خیلی خلی ها من open mind تر از ...

پارت شصت و ششم شهلا:افسانه خودتی ؟ افسانه: س.س.س.سلام شهلا شهلا:شهلا و مرض چجور ی روت میشه اسممو بیاری افسانه:بخدا من نمیدونستم شاهین داداش توعه شهی:برو بابا خیلی خلی ها من open mind تر از این حرفام ولی تعجب کردم با داداش من ?خیلی جالبه شاهین خاک تو سرت با ...

۹ ساعت پیش
26K
پارت شصت و سوم کردیم طبق قولی که بابا قبل رفتن به آمریکا بهم داده بود ست اتاقمم عوض کرد که امروز وسایل به دستم می‌رسید و باید میرفتم دکورش رو عوض میکردم رسیدیم خونه ...

پارت شصت و سوم کردیم طبق قولی که بابا قبل رفتن به آمریکا بهم داده بود ست اتاقمم عوض کرد که امروز وسایل به دستم می‌رسید و باید میرفتم دکورش رو عوض میکردم رسیدیم خونه تمام کتابا و مدادهای که خریده بودم با کوله و جامدادی و اینا رو گذاشتم ...

۹ ساعت پیش
32K