ویژه کنید
عکس و تصویر ده سال پیش بود، کارم بود، وظیفم بود و بایس انجام میدادم ! طرح داشتیم ...

ده سال پیش بود، کارم بود، وظیفم بود و بایس انجام میدادم !
طرح داشتیم ب اسم طرح موتورگیری، یکشنبه ها بود
رفتیم تو منطقه چنتا جوون موتور سوارو اعمال قانون ! کردیم وفرستادیم تو پاسگاه ...
ی مرد میانسال داشت تومسیرش میرفت ،نزدیکش شدیم وشیشه ماشینو آوردم پایین گفتم خونه فلانی کجاس؟ ی اسم الکی گفتم ! گفت بله؟ گفتم خونه فلانی ،گف دنبالم بیاین ....
دنبالش رفتیم و تا نزدیک در پاسگاه رسیدیم راننده با یه حرکت ماهرانه ! پیچید جلوشو و هدایتش کردیم تو پاسگاه ....
موتورش توقیف شد ، اومد جلو گفت جناب سروان الکی گفتی خونه فلانی رو میخوای !؟
انگار آتیشم زدن
انگار فریز شدم
مردم از این حرفش و حرکتم ....
ده سال داره میگذره و من هنوز عذاب وجدان اون گول زدنم رو فراموش نکردم
ده سال داره میگذره و من از خودم دارم خجالت میکشم
ده سال داره میگذره و هی از خودم میپرسم چرا ؟

این #اعتراف رو کردم که اولین سوالم این باشه ؟
پسر داستان ما چطوری تونسته خودشو راضی کنه که یه آدم دیگه رو گول بزنه و اینهمه راه بکشونه شهرشون ؟!
از جزئیات ماجرا بی خبریم اما از وقتی فیلمو دیدم مدام این سوالا تو ذهنم کش میارن ؟
پسره چیو به کی میخاسته ثابت کنه ؟
ارزش صرف هزینه ،وقت، انرژی داشته ؟
وقتی می دیده طرف مقابل داره گول میخوره حالش از خودش بد نمیشده ؟
اگر عشقش ب گفته خودش براش اهمیت داشته چطور تونسه به دختر یک پدر مادری ،ب ثمره زندگی دو نفر ب یک خانواده همچین آسیبی بزنه ؟؟
یه مرد ،ی پسر چطور تونسه به کم زورتر و ناتوانتر از خودش همچین آسیبی برسونه؟
گریه ها و التماساشو ک میدیده احساسی نداشته ؟
و اما دختره ؟
چه نیازایی داشته ک با شنیدنش اینهمه راه اومده؟
چه حرفایی شنیده ک بخاطرش هیچ خطریو ندیده ؟
چجوری ب حرفای ی آدم غریبه اعتماد کرده ؟
چطور جرات کرده اینهمه راهو بخاطر یه نفر بیاد؟
به پدر ،مادر، یا اگه نداره به قیمش به سرپرستش ب بالا سرش چ دروغی گفته ؟
چطور تونسه قانعشون کنه ؟
اگه هیچی نگفته یه لحظه با خودش فک نکرده پدر ،مادر یا خانواده مهمتر،خیلی مهمتر از یه آدم غریبه ان ؟
با خودش فکر نکرده چه خطراتی ممکنه تهدیدش کنه ؟
به پدر مادر و آبروی رفته از دست در صورت اتفاقات بدتر فکر نکرده ؟
کار به اسلام و دین و هیچیش ندارم ، اما با خودش فکر نکرده داره کار بدی رو انجام میده و کار بد نتیجه های خیلی بدی هم داره ؟
واقعا چطور میتونه خونوادشو ترک کنه ؟با دروغ بی خبر ؟
عجیب نیست ؟

آخرین سوالم از خداس
ن به خاطر این اتفاق که کلا !
خدایا خودت حالت به هم نمیخوره ازین اشرف مخلوقاتت؟
تموم کن این نمایشو ...
#پیر_کوچولو
#میمـ

#اعتماد
#عشق
#هوس
#دروغ
#مجازی

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...