ویژه کنید
عکس و تصویر ویلیام لوید گریسون نخستین کسی بود که با چاپ روزنامه لیبراتور (رهایی بخش) با دستانی ...

ویلیام لوید گریسون نخستین کسی بود که با چاپ روزنامه لیبراتور (رهایی بخش) با دستانی خالی جنبش ضد برده داری در امریکا را آغاز کرد. امروز همه ابراهام لینکلن را می شناسند ولی نقش بزرگ او در این جنبش کمتر شناخته شده است. برای من گریسون نماد "یک نفر" هایی است که در هر جامعه ای خود را به دروغ جامعه خود تسلیم نمی کنند و مسئولیت یک نفر بودن را با همه رنجهای آن قهرمانانه می پذیرند. در فرایند نهضت مبارزه با برداری گریسون از نخستین کسانی بود که این نهضت آزادی بخش را آغاز کرد و در این مسیر ، مبانی مبارزه خود را طراحی کرد، منابع مورد نیاز را یافت، نیروهای موثر را گردآورد و بحث را به جریان انداخت، مشعل جنبش را روشن کرد و نهایتا ملت خود را به سوی از میان برداشتن برده داری رهبری کرد.

گریسون در عصری که کلیسا هنوز از مخالفت با برده داری سرباز می زد و اجازه نمی داد کشیشان علیه آن صحبت کنند گریسون در سرمقاله نخستین شماره روزنامه اش لیبراتور با شجاعت و صراحتی بی نظیر در محکوم کردن برده داری چنین نوشت:

از من نخواهید که با مصالحه بنویسم! من سخت چون حقیقت و بی مصالحه چون عدالت خواهم بود. من با ملایمت نخواهم اندیشید، سخن نخواهم گفت و نخواهم نوشت. نه! به آن مردی که خانه اش در آتش می سوزد بگویید به آرامی دیگران را خبر کند و یا به او بگویید با ملایمت همسرش را از دست آنکه او را با زور از خانه ربوده نجات دهد و یا به مادری بگویید به آرامی فرزندش را از آتشی که در آن سقوط کرده برگیرد ... پس به من نگویید که در چنین هنگامه ای که پیش روی ماست به آرامی سخن بگویم. من صادقانه برخاسته ام، با لکنت سخن نخواهم گفت. من از کسی پوزش نخواهم خواست و حتی یک قدم عقب نخواهم نشست و به شما اطمینان می دهم که شنیده خواهم شد.

#خانیسمی

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...