ویژه کنید
عکس و تصویر نآم: زَهڔآ😊 رَنگع موڔدِع عَلآقه: ݥِشڪی‌،سِفید،قِڔݥِز❤ برند موردع علآقه:نَدآرَم تیمع موردع علاقت:#پرسپولس و #بآرسآ ❤ ...

نآم: زَهڔآ😊
رَنگع موڔدِع عَلآقه: ݥِشڪی‌،سِفید،قِڔݥِز❤
برند موردع علآقه:نَدآرَم
تیمع موردع علاقت:#پرسپولس و #بآرسآ
قد:158 ((میدونم خیلی کوتاهم😒 😐 ))
وزن: 49😒 😑
خوشگلی:هَمع میڱن ڪع #خوشگل وَ بآمَزݥ 😻 😌
تو خیآلت تآحالآ ڿع چیزی رو بیشتڔ از همع تصور ڪردی:اینکع #دآدآش داشتع بآشم👫
اَز ݘی ݥیتَڔسۍ:#تَنهآیی و#تآریکی😿
دوصتع صمیمیت:#آݪا،#هآنیآ،#رقیع،#مونآ و...
خودت ڔو دوست داری:ڔع خیلی اندآزع یع #دنیآ🌏
استآیل مورد علآقت: #جونگ_کوک ،چون هم کیوتع و هم دوست داشتنیع و خیلی هاتع ((کلا آقامع))😻
زود اعتمآد میکنی؟: آرع و همع بهم میگن کع #سادع ای و دآرَم خودم رو #اصلاح میکنم 😞
انتقآم میگیری؟: نع ڪݪآ از #انتقآم گرفن بدم میآد😟
عآهنگ: fake love 💔
سن: 14 سآل و 5 مآه و 22 روز👯
واعص رسیدن بهش چ میکنی؟: هرکآری حتی آدم هم میکشم برای ݥثال وفتی 12 سالم بود یع دختر گفت کع عشقت مالع منع و منم پآش رو شکوندم ((ݥآل دوران جاهلیت الان آدم شدم))👽 😸
تاحآلا ضربه خوردی؟: رع 😿 #خیلے_زیآد
دوص دآری کجآ بری؟: #ڪرع😻
رنگ مو: ݥشڪی💇
رنگ چشم: قهوع ای👀
مآشین: BMW ((چون خآصم بآید مآشینم هم خآص بآشع😎 ))
از کی متنفری؟: کصی ک از اعتمادم سوع استفادع کنع،کسی کع یع #رودع راست تو اون شڪم بی صحابش نبآشع،از اونآیی ڪع خودشون رو میگیرن وݪی #عَن صبحَمم نیستن💩 ...
دوص داری زندگیت جلو بره یآ عقب؟: #جݪو🙈
لقب: زری،خرگوشی،نمک دون((این مآل بچگیمع هرچند ڪع هنوز دآییم بهم میگع وݪی خب حآلآ))😁
کیو ع همه بیشتر میدوصتی؟:((مآمآن و بآبآ))جونگ کوک،#هآنیآ،رقیع،آلا،پردیس،عسل،گوشیم،#دآییم و...❤ ❤
تیپ مورد علاقه: تیپ اسپورت البتع بعضی وقت هآ بستگے بع زمآن دارع😶
کآرتون مورد علأقه: #رآپآنزل😻
ابر قهرمآن مورد علآقه: anpanman 😸
تیکه کلآم: فآڪ یۅ،بیآ بخورش،جعفر،یاهفتن بنگتن،دیوث،لیوع و...🙊
کتک کاری؟: بآ آجیآم ڪلآ واصع #دعوا پآیم👽
هدف: هدف خب کع زیاد دارم #یکیش رسیدن بع #جونگ_کوکع 😻
آیندع: دص خدآص وݪے من برآ هر ثانیش برنآمع ریختم😸 😹
ازدواج: بآید ببینم البتع اگع عشقم باشع چرا کع نه😉 😸 😹 #me_jungkook
بچه: ی پصر و یع دختر((اصلا هرچی آقام گفت))😌
فاز: #لَش😐
#zahra

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...