نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

#13به درفقط #اینجا

#13به درفقط #اینجا

۲۵ ثانیه پیش
93
۲۷ ثانیه پیش
97
من عاشق این حرکتم

من عاشق این حرکتم

۲۷ ثانیه پیش
96
۱ دقیقه پیش
233
#ایران_قوی #سراب_غرب #جاسوسان_بدون_مرز

#ایران_قوی #سراب_غرب #جاسوسان_بدون_مرز

۱ دقیقه پیش
247
تنها یک راه برای جلوگیری از انتقاد وجود دارد: هیچ کاری انجام ندهید، هیچ حرفی نزنید، هیچ چیز نباشید!

تنها یک راه برای جلوگیری از انتقاد وجود دارد: هیچ کاری انجام ندهید، هیچ حرفی نزنید، هیچ چیز نباشید!

۱ دقیقه پیش
263
۱ دقیقه پیش
279
۱ دقیقه پیش
317
عصبانی شدن مانند نوشیدن سم است در حالی که انتظار داری فرد دیگری به خاطرش بمیرد!

عصبانی شدن مانند نوشیدن سم است در حالی که انتظار داری فرد دیگری به خاطرش بمیرد!

۱ دقیقه پیش
365
‌ ای درد دل من! و چه درد زیبایی ... .

‌ ای درد دل من! و چه درد زیبایی ... .

۲ دقیقه پیش
516
یه پسر هیچ درکی از این نداره که حرفاش چقد توذهن یه دختر میمونه

یه پسر هیچ درکی از این نداره که حرفاش چقد توذهن یه دختر میمونه

۲ دقیقه پیش
510
۳ دقیقه پیش
628
...🙃

...🙃

۳ دقیقه پیش
706
لیلاحاتمےتویڪی‌از‌فیلم‌هاش‌میگه: یه‌ڪاری‌واسه‌من‌بڪن؛🙄 چه‌میدونم...! مثلا ‌ساعتتو دربیار بزار روی میز بگو واسه #‌توڪردم؛ مثلا روزِ غیر ڪاریت بیا اینجا بگو اومدم تورو ببینم! بیا یه ڪاری بڪن ڪه فقط واسه من باشه؛! سر راهت گل دیدے ...

لیلاحاتمےتویڪی‌از‌فیلم‌هاش‌میگه: یه‌ڪاری‌واسه‌من‌بڪن؛🙄 چه‌میدونم...! مثلا ‌ساعتتو دربیار بزار روی میز بگو واسه #‌توڪردم؛ مثلا روزِ غیر ڪاریت بیا اینجا بگو اومدم تورو ببینم! بیا یه ڪاری بڪن ڪه فقط واسه من باشه؛! سر راهت گل دیدے ازش عڪس بگیر بگو یاد تو افتادم یه جا بفرستم واست؛ ولے دروغے و پوچ ...

۳ دقیقه پیش
683
#ایران_قوی #سراب_غرب #جاسوسان_بدون_مرز

#ایران_قوی #سراب_غرب #جاسوسان_بدون_مرز

۳ دقیقه پیش
731
👌👌

👌👌

۵ دقیقه پیش
977
هرگز عاشق کسی نشو که با تو مثل یه آدم معمولی رفتار می کنه

هرگز عاشق کسی نشو که با تو مثل یه آدم معمولی رفتار می کنه

۵ دقیقه پیش
975
‌ آرام باش، حوصله کن، آب های زودگذر، هیچ فصلی را نخواهند دید از ریگ های ته جویبار شنیده ام مهم نیست که مرا از ملاقات ماه و گفت و گوی باران بازداشته اند . ...

‌ آرام باش، حوصله کن، آب های زودگذر، هیچ فصلی را نخواهند دید از ریگ های ته جویبار شنیده ام مهم نیست که مرا از ملاقات ماه و گفت و گوی باران بازداشته اند . من برای رسیدن به آرامش تنها به تکرار اسم تو بسنده خواهم کرد ... حالا ...

۷ دقیقه پیش
1K
۱۲/۱/۹۹

۱۲/۱/۹۹

۹ دقیقه پیش
2K