ویژه کنید
عکس و تصویر あなたに悪いことは何もないので、そんなに価値があるので、屈辱を容認することはできません。 هیچ چیزدرزندگی، انقدرباارزش نیس که به خاطرش تحقیرشدن رو تحمل کنی هیچی.

あなたに悪いことは何もないので、そんなに価値があるので、屈辱を容認することはできません。
هیچ چیزدرزندگی، انقدرباارزش نیس که به خاطرش تحقیرشدن رو تحمل کنی هیچی.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...