نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ﺗﺎﻟﻲ ﻣﺎﺗﺎﻟﻲ ﺍﺷﺼﻔﻴﻨﻪ !.. ﺳﺎﻟﻔﻪ ﺍﺑﺤﻠﮓ ﺍﻟﺸﻤﺎﺗﻪ ﺛﺎﺭﻱ ﻣﻮﺑﺲ ﺁﻧﻪ ﺣﺒﻨﻲ ﻫـﻢ ﺍﻛــﻮ ﻏﻴـﺮﻱ ﺑﺤﻴـﺎﺗﻪ ﻭﺛﺎﺭﻱ ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺔ ﺣﺒﻴﺐ ﻭﻣﺎﺧـﺬ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﺑﺤﻼﺗﻪ

ﺗﺎﻟﻲ ﻣﺎﺗﺎﻟﻲ ﺍﺷﺼﻔﻴﻨﻪ !.. ﺳﺎﻟﻔﻪ ﺍﺑﺤﻠﮓ ﺍﻟﺸﻤﺎﺗﻪ ﺛﺎﺭﻱ ﻣﻮﺑﺲ ﺁﻧﻪ ﺣﺒﻨﻲ ﻫـﻢ ﺍﻛــﻮ ﻏﻴـﺮﻱ ﺑﺤﻴـﺎﺗﻪ ﻭﺛﺎﺭﻱ ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺔ ﺣﺒﻴﺐ ﻭﻣﺎﺧـﺬ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﺑﺤﻼﺗﻪ

۲ دقیقه پیش
364
در دامِ تـو اُفـتـاده ام و بـازغَـمـی نیـست دیوانه ی چَشمان تو اَم ، کار کمی نیست گفتم که رسیدن به تو سَخت است ، نگفتم در راه تـو زخـمی شده ام ،کـم ستمی نیست

در دامِ تـو اُفـتـاده ام و بـازغَـمـی نیـست دیوانه ی چَشمان تو اَم ، کار کمی نیست گفتم که رسیدن به تو سَخت است ، نگفتم در راه تـو زخـمی شده ام ،کـم ستمی نیست

۳ دقیقه پیش
450
من که یوسف نشدم تا به عزیزی برسم دلم اما هوس عشق زلیخا دارد

من که یوسف نشدم تا به عزیزی برسم دلم اما هوس عشق زلیخا دارد

۴ دقیقه پیش
543
‌ ‌ باران و چتر و شال و شنل بود و ما دو تا… جوی و دو جفت چکمه و گِل بود و ما دو تا… وقتی نگاه من به تو افتاد، سرنوشت تصدیق گفته‌های ...

‌ ‌ باران و چتر و شال و شنل بود و ما دو تا… جوی و دو جفت چکمه و گِل بود و ما دو تا… وقتی نگاه من به تو افتاد، سرنوشت تصدیق گفته‌های «هِگِل» بود و ما دو تا… روز قرارِ اوّل و میز و سکوت و چای ...

۴ دقیقه پیش
560
۴ دقیقه پیش
634
دل به هیچ عشقی نمی‌بندم، خیالت جمع جمع از تمام شهر دل کندم، خیالت جمع جمع بال پرواز مرا خواهی بچین، خواهی نچین تا ابد بر خویش پابندم، خیالت جمع جمع آینه گاهی برایم نقش ...

دل به هیچ عشقی نمی‌بندم، خیالت جمع جمع از تمام شهر دل کندم، خیالت جمع جمع بال پرواز مرا خواهی بچین، خواهی نچین تا ابد بر خویش پابندم، خیالت جمع جمع آینه گاهی برایم نقش بازی می‌کند من به رویش هم نمی‌خندم، خیالت جمع جمع جمع ما با هم عددهایی ...

۴ دقیقه پیش
601
*-*💗 💗 💗

*-*💗 💗 💗

۵ دقیقه پیش
664
‌ از من غزلی مانده و از تو اثری نیست در خانه ی تنهایی من، هیچ دری نیست «لیلا » شدنم دستِ خودم بود عزیزم جز من به خدا عاشقِ دیوانه تری نیست بگذار و ...

‌ از من غزلی مانده و از تو اثری نیست در خانه ی تنهایی من، هیچ دری نیست «لیلا » شدنم دستِ خودم بود عزیزم جز من به خدا عاشقِ دیوانه تری نیست بگذار و برو فکر نکن بی تو...عجیب است در رفتنِ تو هیچ غم و دردسری نیست من ...

۶ دقیقه پیش
700
بچه های شما همون مقدار احترامی رو به شما خواهند گذاشت که شما بهشون گذاشتید...

بچه های شما همون مقدار احترامی رو به شما خواهند گذاشت که شما بهشون گذاشتید...

۶ دقیقه پیش
695
۶ دقیقه پیش
733
ســـاکتـــــم چــون یـکـــ بغـــض سنگــی تمـــام تــار هـای گلویـــم را بــه راحتــی قطــع کــــرده حـالــا فقــط منـــــم و حنجــره ای کـــــه از غم و داغت پدر فریـــادش سکـوت اسـت

ســـاکتـــــم چــون یـکـــ بغـــض سنگــی تمـــام تــار هـای گلویـــم را بــه راحتــی قطــع کــــرده حـالــا فقــط منـــــم و حنجــره ای کـــــه از غم و داغت پدر فریـــادش سکـوت اسـت

۷ دقیقه پیش
784
همیشه میگفتند یکی بود یکی نبود چون من بودم و تو نبودی کاش اینگونه میگفتند یکی هست اونم هست و این میشد اول همه قصه ها

همیشه میگفتند یکی بود یکی نبود چون من بودم و تو نبودی کاش اینگونه میگفتند یکی هست اونم هست و این میشد اول همه قصه ها

۷ دقیقه پیش
847
ابر چشمانم هوس باریدن دارند بارشی سیل آسا که مرا غرق کند و با خود ببرد به خاطره ها خاطراتی که شیرینند اما کام مرا تلخ می کنند

ابر چشمانم هوس باریدن دارند بارشی سیل آسا که مرا غرق کند و با خود ببرد به خاطره ها خاطراتی که شیرینند اما کام مرا تلخ می کنند

۸ دقیقه پیش
901
۹ دقیقه پیش
984
یک بغل شعر سرودم نَبَرد از یادم لیکن از بخت بدم شعر و غزل دوست نداشت!

یک بغل شعر سرودم نَبَرد از یادم لیکن از بخت بدم شعر و غزل دوست نداشت!

۹ دقیقه پیش
1K
۹ دقیقه پیش
1K
۹ دقیقه پیش
1K
شب قشنگترین اتفاقے هست! که تکرارمیشود تا آسمان زیبایش را به رخ زمین بکشد خدایا ستاره هاےآسمانت را سقف خانه دوستانم کن تازندگیشان مانند ستاره بدرخشد شبتون قشنگ دلتون پراز زیبایے???? شبتون خوش و بی ...

شب قشنگترین اتفاقے هست! که تکرارمیشود تا آسمان زیبایش را به رخ زمین بکشد خدایا ستاره هاےآسمانت را سقف خانه دوستانم کن تازندگیشان مانند ستاره بدرخشد شبتون قشنگ دلتون پراز زیبایے???? شبتون خوش و بی غم دوستانم????

۱۰ دقیقه پیش
1K
۱۱ دقیقه پیش
1K
۱۲ دقیقه پیش
1K