ویژه کنید
عکس و تصویر #عاشقانه_های_شهدا😍 آدم دلـــــ❤ ️ـــــش مےخواهد ... آدم یڪ وقتهایے دلش #ملیحہ_حڪمت بودن میخواهد،که یک روز ...

#عاشقانه_های_شهدا😍
آدم دلـــــ❤ ️ـــــش مےخواهد ...

آدم یڪ وقتهایے دلش #ملیحہ_حڪمت بودن میخواهد،که یک روز یک #شهید_عباس_بابایے پیدا شود و بگوید: یا تو یا #هیچڪس!! 😍

بعد بفهمے همہ دوران تحصیلش📚 در #امریڪا براے داشتنت نقشہ میڪشدہ و بعد روز خواستگارے زل بزند بہ چشمهایت😍 و با لبخند بگوید تو عشق #سومے

✔ اول ...خدا ...
✔ بعد پرواز ...
✔ بعدم ملیحہ خانوم❤ ️

⚜ و تو متعجب بمانے😳 اما هلاڪ همان #عشق سوم بودن باشے بے هیچ حسادتے ،از این عباس ها ڪہ بدون گــل🌹 بہ خانہ🏡 نمے آیند

⚜ مردے ڪہ بداند تو عادت پشت میز #نهار خوردن دارے اما از قصد برایت توے حیاط بساط #ابگوشت پهن ڪند😋 و قربان صدقہ ات برود

⚜ آدم دلش هے از این عباس ها مےخواهد ڪہ
وقتے بہ جانشان نق میزنے و از #شهادتشان میترسے ناباورانہ میگن بالام جان دیگہ سعے ڪن #ڪمتر دوسم داشتہ باشے !!!

⚜ آدم هوس میڪند #ملیحہ_اے باشد ڪہ ناز و نعمت وثروت خانہ پدرے را رها میڪند و ڪلاهش👒 را ڪنار بگذارد و بہ خاطر باعشق روسرے سر ڪردن در زمان شاہ👑 از ڪار بے ڪار شود و بہ همہ #هوس هاے پوچ زندگے پشت پا بزند .

⚜ آدم دلش از این عباس ها مےخواهد ڪہ وقتے ژنرال #مافوقش دیر میڪند در اتاق مافوق و در دل سرزمین #ڪفر روزنامه« پهن میڪند و بہ نماز مے ایستد📿 ».

⚜ آدم دلش از این #عباس_ها میخواهد .از این شهید ✓همت ها و ✓حمید باڪرے هاڪہ مثل افتاب☀ ️ در زندگے یڪ #دختر میتابند وبعد از آن پشت ابر پنهان مےشوند 🌥 .

💥 اماااااااااااااا
تا ابد گرماے عشـقشانـ❤ ️ گونہ هاے یڪ #زن را
سرخ نگہ میدارد☺ ️❣

#شهید_ژنرال_عباس_بابایی

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...