نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ویرایش نهم «تاریخ کوتاه ایران و جهان-677» _______________________________________________ در سال 533 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «دانشگاه جندی شاپور» ، که در پیرامون (حدود) سال 255 زادروزی (میلادی) برپا گردیده بود (تاسیس شده بود) ، با پیوستن ...

ویرایش نهم «تاریخ کوتاه ایران و جهان-677» _______________________________________________ در سال 533 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «دانشگاه جندی شاپور» ، که در پیرامون (حدود) سال 255 زادروزی (میلادی) برپا گردیده بود (تاسیس شده بود) ، با پیوستن دانشمندان و خردشناسان (فیلسوفان) «فرهنگستان (آکادمی)‌ شهر‌ آتن » به این دانشگاه ؛ پیشرفت زیادی ...

۱ هفته پیش
30K
به خدا سوگند شما خالص می شوید؛به خدا سوگند شما غربال خواهید شد؛ تا اینکه از شما شیعیان باقی نمی ماند جز گروه بسیار کم و نادر.《امام صادق (ع)》 . به نام خداوند امتحان کننده ...

به خدا سوگند شما خالص می شوید؛به خدا سوگند شما غربال خواهید شد؛ تا اینکه از شما شیعیان باقی نمی ماند جز گروه بسیار کم و نادر.《امام صادق (ع)》 . به نام خداوند امتحان کننده . سرادر سلیمانی راکه زدند یک ملت فریاد زدند:من قاسم سلیمانی هستم.اشک های علی را ...

۱ هفته پیش
57K
به خدا سوگند شما خالص می شوید؛به خدا سوگند شما غربال خواهید شد؛ تا اینکه از شما شیعیان باقی نمی ماند جز گروه بسیار کم و نادر.《امام صادق (ع)》 . به نام خداوند امتحان کننده ...

به خدا سوگند شما خالص می شوید؛به خدا سوگند شما غربال خواهید شد؛ تا اینکه از شما شیعیان باقی نمی ماند جز گروه بسیار کم و نادر.《امام صادق (ع)》 . به نام خداوند امتحان کننده . سرادر سلیمانی راکه زدند یک ملت فریاد زدند:من قاسم سلیمانی هستم.اشک های علی را ...

۱ هفته پیش
48K
به خدا سوگند شما خالص می شوید؛به خدا سوگند شما غربال خواهید شد؛ تا اینکه از شما شیعیان باقی نمی ماند جز گروه بسیار کم و نادر.《امام صادق (ع)》 . به نام خداوند امتحان کننده ...

به خدا سوگند شما خالص می شوید؛به خدا سوگند شما غربال خواهید شد؛ تا اینکه از شما شیعیان باقی نمی ماند جز گروه بسیار کم و نادر.《امام صادق (ع)》 . به نام خداوند امتحان کننده . سرادر سلیمانی راکه زدند یک ملت فریاد زدند:من قاسم سلیمانی هستم.اشک های علی را ...

۱ هفته پیش
48K
به خدا سوگند شما خالص می شوید؛به خدا سوگند شما غربال خواهید شد؛ تا اینکه از شما شیعیان باقی نمی ماند جز گروه بسیار کم و نادر.《امام صادق (ع)》 . به نام خداوند امتحان کننده ...

به خدا سوگند شما خالص می شوید؛به خدا سوگند شما غربال خواهید شد؛ تا اینکه از شما شیعیان باقی نمی ماند جز گروه بسیار کم و نادر.《امام صادق (ع)》 . به نام خداوند امتحان کننده . سرادر سلیمانی راکه زدند یک ملت فریاد زدند:من قاسم سلیمانی هستم.اشک های علی را ...

۱ هفته پیش
44K
به خدا سوگند شما خالص می شوید؛به خدا سوگند شما غربال خواهید شد؛ تا اینکه از شما شیعیان باقی نمی ماند جز گروه بسیار کم و نادر.《امام صادق (ع)》 . به نام خداوند امتحان کننده ...

به خدا سوگند شما خالص می شوید؛به خدا سوگند شما غربال خواهید شد؛ تا اینکه از شما شیعیان باقی نمی ماند جز گروه بسیار کم و نادر.《امام صادق (ع)》 . به نام خداوند امتحان کننده . سرادر سلیمانی راکه زدند یک ملت فریاد زدند:من قاسم سلیمانی هستم.اشک های علی را ...

۲ هفته پیش
42K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-679 (ویرایش 5) _______________________________________ در سال 535 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «پادشاهی استراسیا» (1) ، که یکی از سه پادشاهی «فرانک تبار» بود ؛ قلمروی «پادشاهی بورگوندی» (2) را به خاک خود ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-679 (ویرایش 5) _______________________________________ در سال 535 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «پادشاهی استراسیا» (1) ، که یکی از سه پادشاهی «فرانک تبار» بود ؛ قلمروی «پادشاهی بورگوندی» (2) را به خاک خود ، افزود (3). یادآوری می شود که «آلان‌ها» (4)(5) ، یک تیرهء (طایفهء) «ایرانی تبار» ...

۳ هفته پیش
20K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-678 (ویرایش 8) _________________________________________ در سال 534 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «امپراتوری روم خاوری» ، قلمروی «پادشاهی وندال‌ها و آلان‌ها» (1) را به خاک خود ، افزود (2) . این گسترش قلمروی ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-678 (ویرایش 8) _________________________________________ در سال 534 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «امپراتوری روم خاوری» ، قلمروی «پادشاهی وندال‌ها و آلان‌ها» (1) را به خاک خود ، افزود (2) . این گسترش قلمروی «امپراتوری روم خاوری» ، به آن چرائی (دلیل) توانست رخ دهد که میان این کشور ...

۳ هفته پیش
20K
تاریخ کوتاه ایران و جهان-677 (ویرایش 9) _______________________________________________ در سال 533 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «دانشگاه جندی شاپور» ، که در پیرامون (حدود) سال 255 زادروزی (میلادی) برپا گردیده بود (تاسیس شده بود) ، با پیوستن ...

تاریخ کوتاه ایران و جهان-677 (ویرایش 9) _______________________________________________ در سال 533 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «دانشگاه جندی شاپور» ، که در پیرامون (حدود) سال 255 زادروزی (میلادی) برپا گردیده بود (تاسیس شده بود) ، با پیوستن دانشمندان و خردشناسان (فیلسوفان) «فرهنگستان (آکادمی)‌ شهر‌ آتن » به این دانشگاه ؛ پیشرفت زیادی ...

۳ هفته پیش
14K
کاراکتر (شخصیت) افراد متعلق به چاکرای هفتم

کاراکتر (شخصیت) افراد متعلق به چاکرای هفتم "ساهاسرارا" موضوعات اصلی مربوط به این چاکرا عروج و رسیدن به کمال الهی و خودشناسی حقیقی است که منجر به خداشناسی می شود.مهم ترین هدف انسانهای متعلق به این چاکرا (کسانی که این چاکرا در آنها فعال است) موارد زیر است : 1.مرگ ...

۳ هفته پیش
26K
https://agahi90.ir/adv-74107.aspx بهترین آموزش تخصصی گوگل آنالیتیکس (2020) بهترین آموزش تخصصی گوگل آنالیتیکس (2020) 148,000 تومان آموزش گوگل آنالیتیکس (Google Analytics) در این محصول آموزشی یاد خواهید گرفت که چه طور با گزارش هایی که از ...

https://agahi90.ir/adv-7410... بهترین آموزش تخصصی گوگل آنالیتیکس (2020) بهترین آموزش تخصصی گوگل آنالیتیکس (2020) 148,000 تومان آموزش گوگل آنالیتیکس (Google Analytics) در این محصول آموزشی یاد خواهید گرفت که چه طور با گزارش هایی که از گوگل آنالیتیکس دریافت می کنید وضعیت سایت تان را از هر جهت بهبود بخشید. با ...

۱ دی 1398
196K
https://agahi90.ir/adv-74110.aspx بهترین آموزش تبلیغ نویس حرفه ای (2020) بهترین آموزش تبلیغ نویس حرفه ای (2020) 98,000 تومان آموزش تبلیغ نویسی حرفه ای در وب در این محصول شما تبلیغ نویسی صفحه محصولات، تولید ویدئوهای تبلیغاتی ...

https://agahi90.ir/adv-7411... بهترین آموزش تبلیغ نویس حرفه ای (2020) بهترین آموزش تبلیغ نویس حرفه ای (2020) 98,000 تومان آموزش تبلیغ نویسی حرفه ای در وب در این محصول شما تبلیغ نویسی صفحه محصولات، تولید ویدئوهای تبلیغاتی و نوشتن ایمیل های تبلیغاتی را یاد خواهید گرفت. با تبلیغ نویسی حرفه ای فروش ...

۱ دی 1398
163K
سودآوری با اینستاگرام 98,000 تومان دوره آموزشی سودآوری با اینستاگرام در این محصول آموزشی یاد خواهید گرفت که چه طور از طریق اینستاگرام کسب و کار خود را رونق دهید. ایده هایی برای برندسازی و ...

سودآوری با اینستاگرام 98,000 تومان دوره آموزشی سودآوری با اینستاگرام در این محصول آموزشی یاد خواهید گرفت که چه طور از طریق اینستاگرام کسب و کار خود را رونق دهید. ایده هایی برای برندسازی و بازاریابی با اینستاگرام یاد می گیرید. از طریق اینستاگرام مخاطبان بیشتری را با کسب و ...

۹ آذر 1398
28K
افزایش ترافیک سایت 49,000 تومان آموزش افزایش ترافیک سایت و دریافت بک لینک های با کیفیت در این محصول آموزش شما را با روش هایی آشنا خواهم کرد که علاوه بر افزایش بازدید سایت خود ...

افزایش ترافیک سایت 49,000 تومان آموزش افزایش ترافیک سایت و دریافت بک لینک های با کیفیت در این محصول آموزش شما را با روش هایی آشنا خواهم کرد که علاوه بر افزایش بازدید سایت خود بتوانید بک لینک های با کیفیت هم برای سایت خود بسازید. یعنی با یک تیر ...

۹ آذر 1398
23K
چون مامون - خلیفه عبّاسی - جهت دست یابی به اهداف شوم خود دستور داد تا حضرت علیّ بن موسی الرّضا علیهما السلام را از مدینه به خراسان - از راه اهواز - احضار نمایند. ...

چون مامون - خلیفه عبّاسی - جهت دست یابی به اهداف شوم خود دستور داد تا حضرت علیّ بن موسی الرّضا علیهما السلام را از مدینه به خراسان - از راه اهواز - احضار نمایند. ابوهاشم جعفری گوید: زمانی که مامون چنین تصمیمی را گرفت ، شخصی را به نام ...

۴ آذر 1398
9K
#وفات_شهادت_گونه #حضرت_سکینه_علیه_السلام 🌴 تبلیغ در اسارت حفظ ارزش های دینی، جزء اهداف مقدّس رهبران الهی است. آنها در نشر آیین محمّدی به اقتضاء زمان و مکان کوشیده اند. فرزندان اهل بیت علیهم السلام نیز چون ...

#وفات_شهادت_گونه #حضرت_سکینه_علیه_السلام 🌴 تبلیغ در اسارت حفظ ارزش های دینی، جزء اهداف مقدّس رهبران الهی است. آنها در نشر آیین محمّدی به اقتضاء زمان و مکان کوشیده اند. فرزندان اهل بیت علیهم السلام نیز چون اجداد خویش با پیش گرفتن روش صحیح در میدان رویارویی حقّ و باطل، دشمن را ...

۱۲ آبان 1398
7K
پذیرش تبدیل یک رابطه که با تعهد آغاز شده به رابطه ای ناکارآمد کاری دشوار است. وقتی وارد یک رابطه می شویم، معمولا عینک خوش بینی به چشم داریم و تماما بر ویژگی های خوب ...

پذیرش تبدیل یک رابطه که با تعهد آغاز شده به رابطه ای ناکارآمد کاری دشوار است. وقتی وارد یک رابطه می شویم، معمولا عینک خوش بینی به چشم داریم و تماما بر ویژگی های خوب همسرمان تمرکز داریم و از اشتباهات وی چشم پوشی می کنیم. به همین دلیل است ...

۱ آبان 1398
40K
#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجید وَ ما لَکُمْ أَلَّا تَأْکُلُوا مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَکُمْ ما حَرَّمَ عَلَیْکُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ وَ إِنَّ کَثِیراً لَیُضِلُّونَ بِأَهْوائِهِمْ بِغَیْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِینَ ...

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجید وَ ما لَکُمْ أَلَّا تَأْکُلُوا مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَکُمْ ما حَرَّمَ عَلَیْکُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ وَ إِنَّ کَثِیراً لَیُضِلُّونَ بِأَهْوائِهِمْ بِغَیْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِینَ و شما را چه شده که از آنچه که نام #خداوند بر آن برده شده ...

۷ مهر 1398
1K
#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجید فَکُلُوا مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ إِنْ کُنْتُمْ بِآیاتِهِ مُؤْمِنِینَ پس اگر به #آیات_الهی ایمان دارید (تنها از) آنچه #نام_خداوند (هنگام ذبح) بر آن برده شد بخورید. نکته ها : از نشانه‌های جامعیّت ...

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجید فَکُلُوا مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ إِنْ کُنْتُمْ بِآیاتِهِ مُؤْمِنِینَ پس اگر به #آیات_الهی ایمان دارید (تنها از) آنچه #نام_خداوند (هنگام ذبح) بر آن برده شد بخورید. نکته ها : از نشانه‌های جامعیّت #مکتب_اسلام این است که در یک مسئله‌ی جزیی مانند ذبح، همه‌ی جوانب آن را مطرح ...

۶ مهر 1398
707
#تحلیل_نامه_ها_و_خطبه_های_امام_حسین_قسمت_دوم_نامه_به_مردم_کوفه امیر المومنین می فرماید وقتی این آیه نازل شد که 👈 مردم ❗ ️شما فکر می کنید همین که گفتید ایمان آوردیم کافی است ❓ فکر می کنید شما امتحان نمی شوید ❓ من ...

#تحلیل_نامه_ها_و_خطبه_های_امام_حسین_قسمت_دوم_نامه_به_مردم_کوفه امیر المومنین می فرماید وقتی این آیه نازل شد که 👈 مردم ❗ ️شما فکر می کنید همین که گفتید ایمان آوردیم کافی است ❓ فکر می کنید شما امتحان نمی شوید ❓ من پیش پیغمبر خدا رفتم ، گفتم 👈 یا رسول الله ❗ ️اینکه در قران می ...

۱۱ شهریور 1398
1K