ویژه کنید
عکس و تصویر مسلمان بر مسلمان پنج حق دارد وقتی ببیندش باو سلام کند و وقتی بخواندش بپذیرد ...

مسلمان بر مسلمان پنج حق دارد وقتی ببیندش باو سلام کند و وقتی بخواندش بپذیرد و وقتی بیمار شد عیادتش کند و وقتی بمیرد جنازه اش را تشییع کند و هر چه برای خویش بخواهد برای او بخواهد.و تازه اینکه همانا در رهبری هیچ نقطه سیاه دیده نمی شود (هرچند نقطه خاکستری بتوان پیدا کرد چون معصوم نیست اما) نائب امام عصر (عج) است می باشد و صلاح متقدمان این امت بزهد و ایمان است و متأخرانش ببخل و آرزوی دراز هلاک می شوند. خدا رحمت کند بنده ای را که سخن نیک گوید و غنیمت برد یا از بد گوئی سکوت کند و سالم ماند. و تازه اینکه حمایت از فلسطین فراموش نشود می باشد و تازه اینکه برای اینکه درمعرض خطر نباشید و وحشی هم نباشید و اهلی باشید باید مثل قوچ و گوزن ویا مثل دندان انسان (علف خوار و کمی گوشتخوار) باشید نه آهو و میش و دندان علفخوار نه گرگ و شیر و دندان گوشتخوار میباشد‌. عمر مسلمان هر چه دراز شود خیر اوست. خداوند خوشبو است و بوی خوش را دوست دارد، پاکیزه است و پاکیزگی را دوست دارد بزرگوار است و بزرگواری را دوست دارد بخشنده است و بخشش را دوست دارد پس جلو خانه های خویش را پاکیزه سازید و مانند یهودان مباشید. از میان شما اسلام آن کس بهتر است که اخلاقش نیک تر است اگر در کار دین دانا باشند. پاکیزگی غذا، غذا و دین و روزی را فزون میکند. یک ساعت عدالت از یک سال عبادت بهتر است. عمل اندک با علم حقیقی سودمند افتد و عمل بسیار با جهل سود ندهد. باشخاص همشأن زن بدهید و از اشخاص همشأن زن بگیرند و محل نطفه های خود را بدقت انتخاب کنید. و تازه اینکه همه را بهتر خود بدانید اما نه از ضعف بلکه از فروتنی می باشد و تازه اینکه معنا تنها مسئله ای است که اگر سوال هم عوض شود درمورد یک موضوع ثابت فرقی نمیکند^می باشد^ دنبال آدم هایی نروید که ناامیدی می دهد مگر اینکه بعدش درعمل امید می دهند می باشد و تازه اینکه مردمی باشید آنقدر که حاضر باشید حتی مسئول کشور مثل وزیر کشور باشید بین مردم سر بزنید چنین مسئول و وزیری شاگرد اول وزرا و مسئولین است می باشد و دیندار واقعی است می باشد‌. خدا روزی بنده مؤمن خویش را از جایی که انتظار ندارد میرساند. و تازه بگو خدایا جان مطمئنی از تو میخواهم که بمعاد ایمان داشته باشد و بقضای تو رضا دهد و بعطای تو قناعت کند. بوسیله پرده پوشی بر انجام کارهای خود یاری جوئید زیرا هر که نعمتی دارد محسود کسانست. اساس عقل پس از ایمان بخدا حیا و نیکخوئی است. غیبت فاسق ناروا نیست. سه چیز است که در هر که باشد صفات ایمان در او کامل است آنکه وقتی خشنود شد بباطل نگراید و وقتی خشمگین شد از حق تجاوز نکند و وقتی قدرت یافت بمال کسان دست نبرد. و تازه غربی که عمل به آیات قرآن بیشتر از مسلمانان می کند (مثل ایرلند و سوئد) فرق دارد با آمریکا و انگلیس و اسرائیل که اینان (همانا آمریکا و اسرائیل و انگلیس) همان غربی اند که حاکمیت آنان فاسد و نژاد پرست اند و جزیره قدرت و...می باشد و تازه اینکه نه تحجر نه تجدد اما همانا تجدیدگرا اسلامی یعنی پیشرفته و توسعه خواه اسلامی می باشد به سوی بی نهایت و فراتر از آن می باشد و تازه اینکه آب را جدی بگیریم و اسراف نکنیم حتی بر سیاره دیگر که می باشیم باز درمظهر خدا می باشد. بصلاح آئید و تقرب جوئید. کمک یک روزه که کسی به برادر خود کند بهتر از اعتکاف یک ماهه است. نیم شب درهای آسمان را بگشایند و یکی ندا کند آیا کسی هست دعا کند تا مستجاب شود، آیا کسی هست که چیزی بخواهد تا باو داده شود، آیا غمزده ای هست که غمش تخفیف یابد در این هنگام هر مسلمانی چیزی بخواهد خداوند خواهش او را می پذیرد مگر زن زناکاری که با ناموس خود کسب کند ویا عشاری که مال مردم بستم میگیرد. عفو خدا از گناهان تو بزرگتر است. وتازه قوی تر به شجاع بودن است نه به میزان جثه میباشد
و تازه قدرت کلماتت را بالا ببر نه میزان صدایت را می باشد. استوار باشید و چه نیکست که استوار باشید.
...
احسنت بر دکتر هاشمی که نمونه مسئولین و وزرا است می باشد 
اصل شجاعت، اتکا به نفس است.اعتماد به نفس ضرورتاً تضمین کننده ی موفقیت نیست، اما عدم اعتماد به نفس به یقین باعث شکست می شود.اگر به هر روز، چنان که گویی روز مهمی است، درود بگویید، بر سرافرازی، احترام [ =بزرگ داشتن ] و خودباوری شما تاثیری شگرف بر جای خواهد گذاشت.اگر خود به خویشتن اعتماد ندارید، دیگران هم به شما اعتماد نخواهند کرد.اگر قدرت انگاره ی خود را از قید و بند رها کنیم، خودباوری و بینشی در ما ایجاد می شود که محدودیت های گذشته مان را در هم می شکند.انجام ندادن چیزهایی که ما به انجام دادن‌شان باور داریم، سبب می‌شود احساس گناه به ما دست دهد و این احساس گناه است که سبب می‌شود آدمی، خودباوری‌ خویش را از دست بدهد.انسان ترسو به قدرت متکی بر تعداد مسرور می شود و انسان شجاع با قدرت متکی بر خود (راستینش) برانگیخته می شود.انسان‌های بسیاری در این دنیا وجود دارند که از استعدادها، شایستگی‌ها و توانایی‌ها و مهارتهای چشم‌گیری برخوردارند، ولی چون خودباوری و آگاهی کافی ندارند، نمی‌توانند کامیاب شوند و به خواسته‌ها و اهداف خود برسند.ایستادگی در برابر سختی ها در شما اعتماد به نفس ایجاد می کند و توانایی شما را نیز افزایش می دهد.آدم خودباور هیچ گاه برای رسیدن به مادیات، ارزشهای انسانی را زیر پا نمی گذارد.آن گونه خودباوری‌ که برخاسته از احساس شایستگی، توانمندی و توانایی بی اندازه باشد، هرگز در درازمدت پابرجا و ماندنی نخواهد بود.آنچه فرد تحصیلکرده را از فرد خودآموخته مشخص می سازد، وسعت دانش نیست، بلکه مراتب گوناگون نیروی حیات و اعتماد به نفس است.بزرگترین خردمندی، خرد و معرفتی است که به تنظیم امور خانواده و اجتماع مربوط است و آن، تسلط بر خود و حق طلبی اعتدال نامیده می شود.به خویشتن اعتماد کن، آنگاه راه زندگی را خواهی یافت.تمام چیزی که در این زندگی لازم دارید بی خبری و اعتماد به نفس است و موفقیت حتمی است.تنها یک راه برای خوشبختی وجود دارد؛ اینکه به روشی با خودتان و دیگران ارتباط برقرار کنید که برای شما، توانایی، شادمانی، خودباوری، شایستگی و توانمندی به همراه داشته باشد.چنانچه به راستی خواهان آن باشید که به خودباوری و بی‌گمانی راستین برسید، بی‌شک راه آن را خواهید یافت.چه بسیارند مردمانی که از خود به ستوه آمده اند و آرزو دارند دیگری باشند؛ چنین مردمانی از باور و اتکا به نفس بی بهره اند.خودباوری انسان، برآمده از این است که خود را بر شرایط زمانه چیره ببیند، نه اینکه شرایط بر او چیره باشد.خودباوری ما برآمده از خطراتی است که از آنها جسته و رهایی یافته ایم.خودباوری، برآمده از عزت نفس و آگاهی است.خودباوری، واگیردار است. باور نداشتن به خود نیز این گونه است.رشک‌ورزی از کمبود خودباوری ریشه می‌گیرد؛ کمبودی که در درون خود انسان است، نه در دیگران.زندگی برای هیچ کس آسان نیست. اما که چه؟ باید پشتکار و از همه مهمتر اعتماد به نفس داشته باشیم. باید باور کنیم که هر یک برای انجام کاری استعداد داریم و آن کار باید انجام شود.زیانبارترین احساس پس از شکست، از دست دادن اعتماد به نفس و مشکوک شدن به توانایی و صلاحیت خویش است.شما بدون تسلط بر خود نمی توانید فاتح دیگران باشید.عشق افراطی یا غیرحقیقی؛ انحصارطلب، وابسته و حسادت برانگیز، شیفتگی شدید به معشوق، معمولاً فاقد عزت نفس، عدم رضایت از رابطه، مانند وسوسه می ماند و می تواند به احساسات افراطی منجر گردد؛ عشق دردسر ساز، عشق وسواس گونه.گاهی هیچ چیز سودمندتر از عزت نفسی نیست که بر پایه ی برابری و درستی استوار شده باشد. و تازه خودباوری از راه بیداری عملی و انگیزشی است می باشد. و تازه مشکل مسلمانان این است درخواب به سر می برند برای اینکه بیدار شوند اول باید به خود درکی برسند تا بیدار شوند وقتی بیدار شوند بعدش خودباوری می رسند وقتی برسند نه تنها انقلاب اسلامی ایران رشد می کند بلکه انفجار انقلاب ها اسلامی دردیگر کشور ها رخ می دهد به شرطی که همه این مسائل را بهحتما آشکار بکنید می باشد.
 #حدیث_مهدوی

امام محمد باقر

«اذا استولی السفیانی علی الکور الخمس، فعدوا له تسعة اشهر».

«هنگامی که سفیانی بر پنج شهر تسلط یافت، نه ماه بشمارید».

معنای این حدیث به قرینه ی احادیث فراوانی که ظهور حضرت بقیة الله روحی فداه را با خروج سفیانی در یک سال می داند، این است که نه ماه بعد از خروج سفیانی، آن مهر تابان ظهور خواهد کرد.عقد الدرر/ ص86در حدیث دیگری از امام صادق علیه‌السلام اسامی شهرهای پنجگانه چنین آمده است:1- دمشق    2- حمص    3- فلسطین     4- اردن     5- قنسرین. کمال الدین/ ص651امام صادق علیه‌السلام در این حدیث مدت حکومت سفیانی را هشت ماه تمام فرموده است و تعبیر امام باقر علیه‌السلام این بود که از حکومت سفیانی نه ماه بشمارید، شاید وجه جمع بین این دو حدیث این باشد که سفیانی هشت ماه تمام حکومت می کند و در آغاز ماه نهم حضرت بقیةالله روحی فداه قیام.دعای بیداری :
السلام علیک یا محمد بن حسن و السلام علیک یا عیسی بن مریم و السلام علیک الی صالحین السلام علیک علی معلجا مستضعفین السلام علیک علی یمانی السلام علیک علی سید خراسانی السلام علیک علی الذین یشاء تفهیم فهم فی الناس لعنت الله علی ابلیس و شیاطین لعنت الله علی سفیانی لعنت الله علی دجال لعنت آل طاغوت لعنت الله مفسدین فی الارض لعنت الله علی استحمارین و یا الله یا الله انا تُغییر انفسهم فعجل علی ظهور امرک...
بیداری مسلمانان بعد از مسلمان کردن مهم ترین هدف نهایی ماست و خوددرکی صورت نمی گیرد مگر اینکه خود پیدا کردن بشود و این خود پیدا کردن این است جواب دهید من کیم و من کجایم و من از کجا آمده به سوی کجا می روم از این زندگیم چه می خواهم چه بلند مدت اینان چه کوتاه مدتشان مثلا من از کار رفتن چه می خواهم یک روز تعطیل را برای این بگذارید و خودتان را پیدا کرده و ازفردا با تصمیم  به همت مضاعف آغاز کنید و بدانید دلیل پیوند و وحدت و دوستی بیشتر همانا پایداری به نفع شما است و دوستی باب داشته و از دوستی ناباب را بپرهیزید می باشد. و پیوند با حس را به طور باب و شرعی و انسانی داشته باشید میباشد  حتی با فردی که شرعی و انسانی نمی فهمد می باشد می باشد. بهترین زنان آنست که وقتی بدو نگری ترا مسرور کند و وقتی فرمان دهی اطاعت کند و تن خویش و مال تو را در غیابت محفوظ دارد. سه چیز است که هر که داشته باشد همان دارد که خانواده داود داشتند، عدالت هنگام خشم و رضا و اعتدال در فقر و توانگری و ترس از خدا در آشکار و نهان. بهتر از همه مردم کسی است که در حال رفعت فروتنی کند و در عین ثروت زاهد باشد و در عین قوت انصاف دهد و در حال قدرت برد باری کند. به فکر بسیاری دانشمندان می توان این پدیده گرمایش زمین و اثرات منفی آن برزندگی بشر را با راهکار های ذیل کنترل کرد:
۱_افزایش آگاهی های عمومی
۲_ مصرف بهینه سوخت و انرژی
۳_ افزایش سطح فضای سبز و جلوگیری از تخریب جنگل
۴_بازیافت مواد و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر مانند باد و خورشید
۵_ استفاده از ماشین های نوین و حمل و نقل عمومی
۶_ باتوجه به آپارتمانی استفاده از گل و گیاه با این نوع شرایط
وتازه جوان فکر بامانیستند بلکه غالبا جوانان سنی با کودک دلی با پیر فکری دوستان مایند و چه آنان پخته شدند بدون گذر زیادی چه آنان که خام اند با گذر بسیاری می باشد.
وتازه ۹۵% روحانیون در جهنم جای دارند که هیچ بدترین جایگاه را دارند و ۰۵% آنان نه تنها دربهشت جای دارند بلکه مقرب پیامبر (ص) اند می باشد و همین است که کسی روحانی و معلم بشود بداند چه غلطی می کند این اقدامش تاثیر بسیار عظیم دارد می باشد. و تازه با دو کس بحث و جدال نکن که ارزش بحث کردن برای تو نیست و از همان اول قطع کن یکی آنکه باور و اصول تجدیدگرا دارد دوم آنکه عمل بنیادگرا دارد می باشد اولی خطرش پنهان است و دومی خطرش آشکار است می باشد.
با ما (ملاکداران و اهل معنا (شویم که فقط در وسط محض درعین می باشیم)) شین
سفارش می کنم که کتاب هایی که مطابقت با معناهای در معنایی حقیقی امتداد معنایش تا کف مرز اعتدال و همانا هم محصول آن ندارند خوانده نشود که سرانجامش سعادت شما نخواهد بود اما اکثر شما نافرمانی خواهی کرد حتی نخواسته این است که اکثرکمیت درمردم(نه کیفیت درمردم) ایمان به معنا یا حق نمی آورند می باشد. و تازه می خواهم بیندیشم و افتخار کنم با اندیشیدن گمراهم تا اینکه نیندیشم و افتخار کنم هدایتم البته هیچ کس بی اندیشه حقیقی گمراه نمی شود می باشد. و تازه دل بخندد بهتر از این است که لب بخندد می باشد و تازه گناه پنهان بدترین گناه است و سکوت به ظلم بدترین گناه است و یکی از پنهان ترین آن است می باشد و یک بزرگترین دشمن است که خطوط آن بسیار شبیه ما است فقط یک انحراف از کمیت یک سخن از دین بین ما که آن سخن موقعیت آخرالزمانی است و آلوده شدن آن زمان است و آنان جدایی انداخته و یک مسئله شان الهی است جدایی انداخته آن آخر یک اصول آن رهبری و ولایت فقیه است که آنان نسبت به آن فقط آن نفاق اند پس آنان شیعه اند ما هم شیعه ایم و آنان داعی طرفتار رهبری و ولایت فقیه اند ما طرفتار رهبریم پس آنان حجتیه نفوذی می باشند و ما انقلابی چنین است که جنگ بین این دورگه شبیه هم است آنان شبهه اند و ما تجدیدگرا کننده حق را شبهه می دانند و آنان دوآتیشه می باشند و مذهبی دوآتشیه مشکوک بمذهبی نفاق یا حجتیه نفوذی است باشد و اینان است که دشمن انقلاب اند و دوست دارند ویا حکومت طاغوت را بازگردانند ویا کاری کنند این انقلاب پیش برود اما فایده ای نداشته باشد و نبرد بین ما و آنان ادامه داشت تازه شروع شده و مدعی اند و شک نکنید رهبری را نمی توان گول بزنند هرچندمی توانند ساکت کنند تا موقعی می توانند مخفی بمانند اما صبح را ما می آوریم چون اینان از نظام حذف و نابود و محو از عالم خالقت پس از جنگ های پی درپی داخلی شوند ظهور رخ خواهد داد.و تازه اینکه اکثر کمیت مردم تا قبل از ظهور گمراهند و این ربطی به کیفیت مردمی ندارد چون کیفیت مردمی قابل قبول و برتر است می باشد و تازه چشم باز تنها که نفاق است درمقابلش چشم باز با مبتنی بر انتزاع فهمی می تواند قرار بگیرد می باشد. و تازه اینکه هم هیچ چیز پست تر از عالم نیست هم هیچ چیز بالاتر از عالم نیست می باشد و استحمارگر و یارانشان درجهنم اند و تازه بی نیاز از کسانی باش که تفکر اصولی تجدیدگرایی بودن دارند و تا دست حجتیه نفوذی آشکار شود به دروغ مدعی تقوا شوند می باشد. و تازه هرگز خوبی حقیقی با بدعملی بخاطر ظاهرش اشتباه نگیر که بدعملی بد ظاهری حقیقی است و خوب حقیقی بدظاهری تقلبی (یا خوب باطنی حقیقی) می باشد. حجتیه نفوذی می گوید برای هیچ مسئله دین معنا و برهان نیار حتی برای خدا و فقط تابع دین باش همانطور که از کودکی به تو دین داده اند که نه اینکه تحقیقی دین داشته باشی می باشد و ^اینان بین خود می گویند که بدی باید بشود (ویا نسبت به بدی سکوت شود) تا ظهور رخ دهد درحالی که امام عصر (عج) با خوبی ظهور می کند^ و اینان در جهنم جای دارند می باشد. و تازه بعضی از آرزوی اینکه اسلام جهان را بگیرد می هراساند و همانا اگر نمی هراسیدن تمسخر نمی کردند می باشد. و تازه قرار ما حفظ شهر و توسعه است زباله شهر را نکنیم و منابع طبیعی شهری را حفظ کنیم و نشست ها را تمیز نگه داریم و به همدیگر و به هم شهروندان انسانیت و مهربانی کنیم و بدون تظاهر باتمام وجود دوستی و وحدت به همدیگر کنیم‌ چیزی مانع برای حس خوش نیست اگر حقیقی باشد و حس خوش حقیقی همان حس خوب است به شرطی به منافع جمعی باشد می باشد و تازه اینکه بله ما اسلام تجدیدگرا و ضد تروریست را قبول داریم (اما اسلام تروریست ارجع بر اسلام استحمارگر و استحمارگر می دانیم) عجیب است اما واقعیت دارد ما به تجدد آنچه هستیم نزدیک تریم اما تجدد را بدتر از تروریست می دانیم هیچ فرقی بین تجدد و ما نیست مگر اینکه اعتقاد اصول دین ما بنیادی میانه است همانا همه بقیه مسائل با تجددگرایان هیچ فرقی ندارد می باشد. و تازه اینکه شما را به حق دوضعیف تنی بتقوا سفارش می کنم : یتیم و زن می باشد و مرد ویا زن شصت سال خدا را عبادت می کنند و هنگام مرگ دروصیت بحق رفتار نمی کند همانا جهنم برآنها واجب می شود. وقتی با دست راست صدقه می دهی یادت باشد چنان باشد که دست چپت باخبر نشود می باشد و تازه حق زن بر شوهر آنست که وقتی غذا خورد باو بخوراند و وقتی لباس پوشید باو بپوشاند و بصورت او نزند و باو بد نگوید و جز در خانه از او دوری نگیرد.حق پسر بر پدر آنست که نوشتن و شنا کردن و تیر انداختن باو بیاموزد و جز غذای خوب بدو نخوراند و همین که بالغ شد باو زن بدهد.ازگهواره تا گور دانش بجوییوقتی آخر زمان فرا رسد مرگ نیکان امت مرا گلچین می کند چنان که شما خرماهای خوب را از طبق انتخاب می کنید. و تازه درجنگ اگر گروهی فرار کردند تو بایست و مقاومت کن حتی اگر تنها شوی می باشد. هرچه بخواهی بمان که خواهی مرد هرچقدر خواهی دوست بدار که جدا خواهی شد و هرچه خواهی بکن که سزایش را خواهی دید. هر کس با آنکه از معاشرت وی ناچار است بنیکی معاشرت نکند تا خدا فرجی برای او پیش آرد خردمند نیست. بهترین اقسام جهاد آن است که روز را آغاز کند بی آنکه اندیشه ظلم به کسی نکند و تازه عادت های اشتباه مثل سیگار کشیدن خود دست آخر رابطه تاثیر بر کودکانمان و اطرافیانمان دارد پس عادت های اشتباه خود را ترک ‌کنیم و نگویم به خودمان مربوط است می باشد. اگر شعله ای از شعله های جهنم بمشرق باشد آنکه در مغربست گرمای آن را احساس کند. زن بگیرید من به کثرت شما بر ملل ها دیگر افتخار می کنم و راه رهبانیت مسیحیت را نروید می باشد. بهترین چیزی که داده شده بعد از اصالت نیک همانا خوی نیک است و بدترین آن اصالت شر با سیرت و صورت نیک است هرچند سیرت شر با صورت نیک بعد آن پست ترین می باشد و تازه زنان را بی لباس بگذارید تا در خانه بمانند. چهار موقع درهای آسمان را بگشایند و دعاها را مستجاب کنند. هنگام تلاقی صف مبارزان در راه خدا و هنگام نزول باران و هنگام نماز و هنگام دیدار کعبه. ببخش و تنگ مگیر که بر تو تنگ گیرند. و بیش از هرچیز درامت من از منافق چرب زبان بیمناکم. زنی که فرزند بسیار آرد در پیش خداوند از زن زیبائی که فرزند نمی آرد بهتر است من در روز قیامت بفزونی شما افتخار می کنم.دانش و هنر از هر سرزمینی برخیزد و وابسته به هر قومی که باشد از آن ِ همه ی جهانیان است.دانش یعنی قدرت.دانش، ارزش آن را دارد که برای آن رنجها بکشی.دانش، از بهر دین پروردن است نه از بهر دنیا خوردن.
دانش، انسان را فروتن می کند و نادانی موجب ادعا و خودستایی می شود.دانش، پی بردن به آن چیزی است که از پیش می دانستی؛ انجام دادن، نشان دادن آن چیزی است که می دانی؛ آموختن، یادآوری به دیگران است که خودِ آنها به همان حد خوبی که تو می دانی، می دانند.
دانش، در بالاترین سطوح پیشرفت انسانیت به گونه‌ای مثبت، با حسی از اسرار، احترام [=بزرگ‌داشت] آمیخته به ترس، فروتنی، نادانی نهایی و حسی از فداکاری، همبستگی دارد. دانش، دوست مؤمن و بردباری، پشتیبان او و عقل، راهنمایش و عمل، جلودار او و مدارا (با دیگران) پدر او (یعنی حامی او) و نیکی کردن (با دیگران) برادرش (یعنی یاری دهنده‌ی او) و صبر، فرمانده‌ی لشکر (عشق او) می‌باشد. اندیشه‌ی کسی که از حضرت علی (ع) تخلّف کند، از دریافت حق و حقیقت به دور افتاد. انسان بزرگ در جستجوی حق است و انسان پست به دنبال منفعت. اولیاء مردم به حق کسی است که عمل به حق بیشتر کند مثل رهبر انقلاب. ایمان هیچ بنده‌ای تکمیل نمی‌شود، جز این‌که قلب او در مسیر حق استقامت داشته باشد و قلب او از استقامت محروم است، تا زبانش در مسیر حق استوار شود. وتازه اینکه بگذارید زندگی، شما را به پیش ببرد، بی‌مسئولیتی است. آفرینش روزهای زندگی، حق خدادادی شماست. آزادی حقیقی آن نیست که هر چه را می خواهیم انجام دهیم، بلکه آن است که آنچه را که حق داریم انجام دهیم. آزادی، یک حق غیر قابل تصرف بشری نیست، بلکه یک پیروزی مورد پسند است که باید هر روز این پیروزی و فتح از نو آغاز گردد. آن کس که در برابر حق عرض اندام نماید، آینده‌ای جز نابودی ندارد.آن کس که وقتی حق به او گفته شود، یا عدالت به او عرضه شود، از شنیدن و پذیرفتن آن‌ها سنگینی احساس کند، عمل به آن دو برای او سنگین‌تر خواهد بود.
آنچه در حق دیگران می کنید، همانا برای خود می کنید.آن‌چه که از حقوق خداوندی بر بندگانش واجب است، خیراندیشی و خیرخواهی به اندازه‌ی طاقت و همیاری برای برپا داشتن حق در میان‌شان می‌باشد.با تقواترین انسان کسی است که حق را بگوید چه به نفع و چه به ضرر او باشد. (منظور از ضرر، ضرری است که به خطر کردنش می‌ارزد نه ضرری که جان او و خانواده‌اش به واسطه‌ی آن در خطر باشد.)با کیفیت مردم یا مردمی باش! حق آزادی، همیشه با مردم است؛ آنها هرگز کسی را گمراه نمی کنند.
‌بالاترین دعا،‌ دعای شخص، در حق خودش می‌باشد. (زیرا هر فردی ضامن کارهای خودش می‌باشد.)‌بخشاینده باش تا در حق تو بخشایش کنند.برای خدا در هر نعمتی حقّی است. پس هر کس آن حق را ادا کرد، به آن نعمت اضافه شد و اگر در ادای آن حق کوتاهی ورزید، به خطر زوالِ نعمت دچار شد.
برای فرزند بر پدر حقی است و برای پدر بر فرزند، حقی. حق پدر بر فرزند این است که: او را در همه چیز اطاعت کند، جز در معصیتِ خداوند سبحان. و حق فرزند بر پدر آن است که: نام زیبا بر او بگذارد و فرهنگِ سازنده‌ی او را نیکو کند و قرآن را به او تعلیم دهد.برای هرچه تلاش می کنیم، تلاش برای تایید شدن است، اما با این تایید شدن کنار نمی آییم و فقیر می مانیم، یا مدعی می شویم تایید شدن حق ما است، در آن صورت دیوانه های توانگری هستیم.برترین چیزی که از این دنیا به آن نایل می‌شوی، خاموش کردن باطلی یا زنده کردن حقی باشد.بزرگ‌ترین محبتی که شخص می‌تواند در حق دوستانش بکند، این است که جان خود را در راه ایشان فدا سازد. محبت را باید اینچنین سنجید.هربشری که حق اظهار عقیده و بیان اندیشه خود را نداشته باشد، موجودی زنده به شمار نمی رود.به حق آن پروردگاری که جانم به دست قدرت اوست که هیچ‌کس کسی را به ناحق تازیانه نمی‌زند مگر آنکه در جهنم مثل آن تازیانه را می‌خورد.به حق خداوندی که جانم در قبضه‌ی قدرت اوست که اگر اهل انسان‌ها و زمین همه جمع شوند بر کشتن مؤمنی یا راضی شوند به کشته شدن او حق تعالی همه را داخل جهنم کند.به خاطر بسپاریم که تنها راه تامین خوشبختی این نیست که متوقع حق شناسی از دیگران باشیم، بلکه خوبیهایی که به آنها می کنیم باید صرفاً به منظور تامین مسرت باطن خودمان باشد. تلخی این جهان شیرینی آن جهان است و شیرینی این جهان تلخی آن جهان.خدا ایمان را واجب کرد برای پاکی از شرک ورزیدن،، و نماز را برای پرهیز از خود بزرگ دیدن،، و زکات را تا موجب رسیدن روزی شود،، و روزه را تا اخلاص آفریدگان آزموده گردد،، و حج را برای نزدیک شدن دینداران،، و جهاد را برای ارجمندی اسلام و مسلمانان،، و امر به معروف را برای اصلاح کار همگان،، و نهی از منکر را برای بازداشتن بیخردان،، و پیوند با خویشاوندان را به خاطر رشد و فراوان شدن شمار آنان،، و قصاص را تا خون ریخته نشود،، و برپا داشتن حد را تا آنچه حرام است بزرگ نماید،، و ترک میخوارگی را تا خرد برجای ماند،، و دوری از دزدی را تا پاکدامنی از دست نشود،، و زنا را وانهادن تا نسب نیالاید،، و غلامبارگی را ترک کردن تا نژاد فراوان گردد،، و گواهی دادنها را- بر حقوق- واجب فرمود تا حقوق انکار شده استیفا شود،، و دروغ نگفتن را، تا راستگویی حرمت یابد،، و سلام کردن را تا از ترس ایمنی آرد،، و امامت را تا نظام امت پایدار باشد،، و فرمانبرداری را تا امام- در دیده ها- بزرگ نماید. میخواهید شما را بعبادتی که از همه عبادتها بر بدن آسانتر است خبر دهم؟ سکوت و نیکخوئی. وقتی اندیشه دجال درجهان انتشار پیدا کند برای چهل روز روی زمین زندگی می کند یک روز مساوی ۱ سال و یک روز مساوی ۱ ماه و یک روز مساوی ۱ هفته بقیه روز های آن مانند روزهای انسان است  که حکومت بر جهان انسانها می کند و وقتی یک روز مساوی یکسال بود همانا دجال درامپراطوری بریتانیا مرکز فرماندهی بود و وقتی یک روز مساوی یک ماه شد اندیشه دجال به ایالت متحده آمریکا مرکز فرماندهی رفت و وقتی دجال به یک روز مساوی یک هفته بشود به خانه اش اسرائیل بازمی گردد و پیروز حقیقی مسیحی (ع) خواهد بود که پیرویی از حضرت مهدی (عج) می کند اما اکثر جهان از مسیح دروغین پیرویی می کنند می باشد. جنگ بین نظام نوین اسلامی با نظام نوین جهانی است. و تازه مومن درخطوط درملاک انسانی خیر دارد و درخطوط آن می رود و فراترش می داند اگر برود به کفر به اسلام ناب حقیقت می انجامد پس همانا ازخطوط درملاک انسانی فراتر نمی رود بلکه درخطوط درملاک انسانی فراتر می رود و برایش تفاوت بین این دو می کند و درخطوط درملاک انسانی استماع از خیر سیری ناپذیر است می باشد.(و تازه البته انسان نمی تواند جزء داعی و تظاهر به فراتر از خطوط درملاک انسانی برود) و تازه اینکه همانا نماز راه نزدیکی مومن به خداست می باشد. اول شعار بعد شعور بعد شور حرکت است تا حرف به عمل بیاید و تازه من هیچ داعی به مهدوی بودن و یاران او بودن نیستیم من هم مثل شما شیعیان فقط فقط دنبال خواست ظهور امام عصر (عج) می باشم (یمانی هم من شخصی نیستیم) فقط کتابی نوشتم که نه الهی است نه معمولی نه فرومایه بلکه کتابی است هم نسبتا معمولی است هم نسبتا تصدیق کننده کتب الهی است پس این کتاب هم کتاب فقط خاص و الهی نیست هم کتاب فقط معمولی نیست بلکه کتابی معمولی است که تصدیق کننده حق است می باشد امثال این کتاب بسیارند که کتب معمولی بوده و تصدیق کننده حق بودند که فقط معمولی نبودند که فقط الهی نبودند استنباط الهی یا منطق الله به معنای این نیست که خاص است بلکه به معنای یک کتاب منطقی و استنباطی معمولی است که تصدیق کننده خدا واوامرش و الهی است می باشد‌ مثل این کتاب کتب فلسفی آیت الله طباطبایی است می باشد کسی بخواهد این کتاب را قدیس الهی کند دشمن خدا است اما اگر بخواهد پاک معمولی بداند هیچ اشکالی ندارد می باشد‌. و تازه اینکه دنبال شهرت نباشیم و از دوستان ما از شهرت طلبانشان بیشتر هراس دارم حتی اگر من باشم می باشد مهم نیت و محتوای و دلیل نیک است نه فقط صورت نیک می باشد و چه کسانی که مشهور شدند اما به رسوایی مشهور شدند می باشد. و تازه اینکه همانا بیرون گرایی الهی درهدف ماست می باشد. و تازه برای امام عصر (عج) کار کنید مهم نیست که کجا و چه کسی باشید می باشد و کار شرعی و به حق و انسانی و با شرف بکنید می باشد که مهم این است که خدا و امام عصر (عج) ببیند و او خوشش بیاید (بقیه کی باشند) می باشد‌.
 #حدیث_مهدوی

کلام امام زمان

انا صاحب الحق، لیس هذا اوان ظهوری، و قد بقی مده من الزمان.علامة ظهور امری کثرة الهرج و المرج و الفتن، و آتی مکة فاکون فی مسجد الحرام، فیقال: انصبوا لنا اماما. و یکثر الکلام حتی یقدم رجل من الناس فینظر فی وجهی ثم یقول: یا معشر الناس «هذا المهدی» انظروا الیه».

ای شیعه ما
«من صاحب حقم، ولی اکنون هنگام ظهور نیست، مدتی از زمان باقی است». عرضه داشتند امر شما کی ظاهر می شود؟ فرمودند:« نشانه ی ظهور من، کثرت هرج و مرج و فتنه هاست. به مکه آمده، در مسجد الحرام می مانم. گفته میشود: برای ما امامی منصب کنید(^نائب نامشخص^). سخن  بسیار گفته می شود. مردی جلو آمده، به صورت من خیره شده، می گوید: ای مردم! این مهدی (ارواحنا فداه) است، خوب نگاه کنید».

بحارالانوار/ ج51/ ص 320
امام امروز ما امام خامنه (م.ع) نائب امام عصر (عج) است.شستن ظرفها و پاکیزگی حیاط مایه غناست. وتازه اینکه فقط خدا زنده ثابت و پاینده است می باشد هر مسلمانی که چهار تن بنیکی او شهادت دهند خدا او را ببهشت می برد و شیطان پیش یکی از شما آید و گوید کی ترا خلق کرد؟ جواب دهد خدا، گوید خدا را کی خلق کرد اگر یکی از شما چنین پنداری بخاطر یافت گوید بخدا و پیغمبر او ایمان دارم ویا بگوید به خدا ذاتی معتقدم (چون خدای پیامبر (ص) خدای ذاتی است) و این پندار از خاطر او برود. خدای والا فرماید بعزت و جلالم قسم که یک بنده را دو امنیت و دو ترس با هم ندهم اگر در دنیا از من ایمن است در روزی که بندگانم را فراهم کنم او را بترسانم و اگر در دنیا از من بترسد روزی که بندگانم را فراهم کنم ایمنش کنم. از شرک و دروغ برهیزید و تازه همه چیز مسلمان، از مال و آبرو و خونش بر مسلمان حرامست، برای مرد همین شر بس که برادر مسلمان خویش را تحقیر کند که تحقیر دیگران از حقارت خود است می باشد ارمغان اکثر مؤمن در این جهان فقر ویا نداری مال است. و تازه خواب تن بیداری روح است دراین بیداری روح انسان کارهایی می کند که نشان زندگی روزمره اش می شود پس اینکه تعبیر خواب صادق موجود است حقیقی است و این ربط به همه انسانها دارد برای یافتن این نشان ها باید به گرفتن سخنان از معصومین یا روایات مراجعه کرد تا تعبیر خوابهایمان را فهمید می باشد و تازه خواب تن برای سلامتی روح و روان مناسب است اگر کافی باشد می باشد حدودا یک انسان سالم بین ۵ الی ۷ ساعت می خوابد می باشد و درموقع که تنمان خواب نیست بدانیم روحمان باز بیدار است اما درموقع خواب تن بیشتر از بیداری تن بیدارتر و درفعال تر است می باشد خدا رباخوار و رباده و نویسنده معامله ربا و مانع صدقه را لعنت کند.بشارت این جهان رؤیای نیک برای روح است.سرکشی طفل در دوران کودکی مایه فزونی عقل او در بزرگی است. از نفرین مظلوم بترسید که چون شعله آتش بر آسمان میرود. دانشوران سه قسمند مردی که مردم از او سود برند و او نیز از علم خود سود برد و مردی که مردم از او سود برند و خود را هلاک کند. و مردی که از علم خود سود برد و دیگری از او سود نبرد. میخواهی ترا از کسی که از همه مردم بدتر است خبر دهم؟.، آن کس که تنها غذا خورد و بکسی چیزی ندهد و تنها سفر کند و بنده خویش را بزند، میخواهی ترا از کسی که بدتر از اوست خبر دهم؟ آنکه از شر او بترسند و بخیرش امید نداشته باشند میخواهی ترا از کسی که بدتر از اوست خبر دهم؟ آنکه آخرت خویش را بدنیای دیگری فروشد میخواهی ترا از کسی که بدتر از اوست خبر دهم؟ آنکه بوسیله دین از دنیا بهره مند شود می خواهی بدتر از همه را خبر دهم ؟ آنکه معمولا با لباس دینداری ویا غیرمتدین تظاهر به انسانیت می کند اما درنیتش یا درانگیزه خلاف آن است هرکس چنین آمد اگر دیندار بود شک نکن منافق است و اگر کفر دار بود شک نکن کفر دار بی تقوا فاعل است می باشد اینان حتی پست تر از آنند که قبلی ها و همه بدی ها خواهند بود می باشد هفت کسند که خدا در روزی که سایه ای جز سایه او نیست به سایه عرش خود میبردشان. مردی که دل او بمسجدها علاقه دارد و مردی که زن صاحب مقامی از او کام خواهد و گوید از خدا بیم دارم و مردانی که در راه خدا دوستی کنند و مردی که از محارم خدا چشم باز دارد و چشمی که در راه خدا نگهبانی کند و چشمی که از ترس خدا بگرید. خداوند فقط ببندگان رحیم خود (جزء عدالت) رحم میکند. علمی که سود ندهد چون گنجی است که از آن خرج نکنند و هر چیزی زکاتی دارد و زکات تن روزه داشتن است. سلام را آشکار کنید تا رشته دوستی شما استوار شود. لباس خود را نیک کنید و لوازم خود را باصلاح آرید چنان که در میان کسان مانند خالی نمودار باشید. وتازه آنان که از دین نص جامعش را فقط گرفتند دشمنان خدا قرار داد درلباس یاران خدا می باشد اینان زنده بودنشان سعادت نیست بلکه شکست دراصل است و مرگ دوستان خدا که به صف اینان رفتند هلاکت نیست بلکه پیروزی دراصل است و تازه اینکه بی شک خدا خطا پوش است اما نه از استحمارگران پس از ظهور نه ستمگران به معنا درطول تاریخ می باشد در موقع آسایش خدا را بشناس تا در موقع سختی ترا بشناسد. و تازه اینکه ما فرافکنی نیستیم هرچند به ظاهر متنقاض میباشیم اما درمعنا فرافکنی"روی ثابت"به معنا آن دشمنان مایند (و معمولا دراین کتاب وانقلاب نیست) باشد و تازه درمقابل اینان منفی ظاهری(۱) درمقابل منفی حقیقی راستگویی صریح(۱) است می باشد و تازه اینکه فرافکنی دشمن ماست پس هرکسی فرافکنی می کند ازما نیست می باشد فرافکنی نکنید یعنی نگوید بگویم بگویم و خودتان را نگوید ویا بگوید خودمی پاکم و دیگری مشکل دارد و تازه لطفا فرار نکنی گوش بده رسانه ها خارجی استحمارگری به لباس آگاهی می کنند که مردم خواب بمانند از ریز تا درشت آن می باشد و تازه اینکه همانا دونیم کره مغز همانا باید تعادل و هماهنگی ایجاد شود و تازه اینکه برای تحقیقات بیشتر کتاب های دیگر را مطالعه بفرماید...خادم بر آقای خود سه حق دارد در ادای نماز شتاب زده اش نکند و از غذا برش نخیزاند و کاملا سیرش کند. هر چیزی مقرر است حتی ناتوانی و هوش. و تازه اینکه زن در اطاق خویش نماز کند برای او بهتر است تا در ایوان خویش نماز کند و اینکه در ایوان خویش نماز کند بهتر است تا در صحن خانه نماز کند و این که در صحن خانه نماز کند برای وی بهتر است تا در مسجد نماز کند. اگر کسی از برادر خویش حاجتی میخواهد گفتار خود را با مدح آغاز نکند و پشت او را گران بار نکند. و تازه اینکه ضرب المثلی جدیدی است استخوان گوسفند زیر خاک بردن : وقتی کسی خرافات را سنت کند و به سنت غیر خرافی(۱۱سنت)شما گیر دهد می گویند. و تازه روشنفکران اسلامی را دوست بدارید می باشد و هم با آنان آشتی و دوستی کنید می باشد که بزرگان شما آنان اند و تازه استراتژیست بازاریابی داشته باشید و آن بتواند بینش کلی داشته و چون مردم سلیقه شان را عوض شود منطبق دهد و . . . می باشد و کیفیت خوب و قیمت مناسب و ارتباط به حق با مشتری و . . . همه استراتژیست بازاریابی است و استراتژیست اگر نواقص و نقط ضعف را برطرف(به سرعت) نکنید امکان خطر و شکست است می باشد و تازه مراکز علم مغز ویا شناخت درعمل پراکنده باشند. جمال مرد، در زبان اوست. و تازه به خاطر کربلا و چهار گنبد و شاخ و شمشاد مکه و کعبه و خواست امام حسین (ع) را به خاطر جسدش کنار نمی زنند و تازه ایمان = عشق نیست ایمان = یقین به علاوه عشقی تقدیم به یقین است و یقین از عقل معرفت آمده است می باشد و تازه اینکه خدایا هرکسی که حیله پنهان درلباس دین برای ما می ریزد او را روز قیامت بیشترین آبرو ریزی قرار بده و از او نگذر که ما تنها از او نمی گذریم می باشد و تازه به مکه سربزنید که قسط و عدالت دارد که هیچ اگر مشکل داشتی می توانی راحت تر مستقیم به خدا بگویی و چقدر می توان به وحدت و نزدیکی انسانها نزدیک تر شد و . . . و اینان درکربلا نیست و تو نخ خدا باش تا از واسطه شرک بسازی می باشد. (واسطه معصومین را قبول داریم اما اینقدر درواسطه افراط شدید نکنید (مثل غل و زنجیر ببندید بروید کربلا) که شرک خفیف است به خاطر آورید که یغوب نبی فهمید خدا همه کاره است بعد از آنکه فکر می کرد برای یوسف باید همه کاره اش را بدهد می باشد درحالی که یوسف واسطه ی خدا است واسطه خدا جایش واسطه خدا است نه خدا پس نگوید کربلا دست کمی از مکه ندارد چون امام حسین برای برپا ماندن همین دین و حج به پا خواست پس مکه مهم تر از کربلا است بله همانا مکه دست طاغوت است اما طاغوتش مشکل دارد نه مکه می باشد پس مکه برتر از کربلا است اما کربلا برای زیارت است (مثلا دعا درمکه ویا درنزد خدا که شد برآورده نشد درکربلا و مشهد و نجف و... به دلبخواه می رویم واسطه می گیریم)
ما هرگز بهشت را نفروختیم و هرگز بهشت فروشی نکنید که بدترین گناه است می باشد اما می دانیم کلید بهشت به عمل نیست به باور و اعتقاد است عمل درجات آن است اما اهل اعتقاد و باور که عمل بد داشتند اول جهنم روند بعد بهشت می روند) و تازه اینکه انسان قبل از اینکه به انسان ویا قلب ویا طبیعت با مصنوعات ویا... وابسطه باشد به درحساب اصول وابسطه است هرچند می تواند تخلف فکری کند و خواهد کرد چون انسان است که انسان حتی می تواند دستور از خدا نیز تخلف کند می باشد و تازه ایمان باور قلبی نیست بلکه ایمان باور عشقی یا عشق از یقین و عقلانیت است می باشد. و تازه اینکه امام حسین (ع) مظهر ایمان عالم خلقت است می باشد می باشد و پیامبر اکرم (ص) مظهر نوری عالم خلقت است و حضرت علی (ع) مظهر عدالت عالم خلقت است و حضرت مهدی (عج) مظهر حضوری عالم خلقت است می باشد. و تازه یکی از معناهای انسان یعنی قابل همه گونه تخلف فکر و کار می باشد و انسان موجود طاغوت است درحالت کنترل شده و قانونمندش درخطوط الهی خداگونه است وگرنه انسان به انسان بودنش یک موجود گریز از مرکز خوبی است پس انسان یک موجود انواع التخلف است پس چرا قابل همه گونه تخلف فکر و کار می کند چون انسان است و انسان یک مورد بازه ای راه حق را باز دارد کمی کمتر کمی بیشتر تخلف است آن راه اسلام ناب حقیقت است و تازه اینکه استثمار یک مدلش این است که کنترل شده و قانونمندی انسان از طاغوت گرفت به خصوص طاغوت پنهان میباشد‌ می باشند.   و تازه هرچه شدنی است به حق نیست می باشد وتازه اینکه کنترل شده و قانونمندی خوب است که امن بودن آورد و کار صلح آور بیاورد می باشد و در سختی و سستی از خدا بترس. از خشم بپرهیز. چهار چیز است که اگر داری بر آنچه نداری غم مخور: راستی گفتار و حفظ امانت و نیکی خلق و عفت در کار خوراک. سهل انگاری به دیگران مایه سودا است وسختگیری به دیگران شوم است. خداوند جوان توبه کار را دوست دارد.مسلمان برمسلمان پنج حق دارد وقتی ببیندش باو سلام کند وقتی بخواندش بپذیرد و وقتی بیمار شد عیادتش کند وقتی بمیرد جنازهاش را تشییع کند وهرچه برای خویش بخواهد برای او بخواهد.و تازه اینکه فلسفه که شناخت است به فلسفه اش هم نمی تواند دخیل درحساب معنا شود چه برسد که مراکز مغز را به اشتباه شناخت گرفت می باشد و تازه اینکه مثبت از قلب می شود عشق و مثبت از انسان می شود انسانیت و ... اما درحساب ملاک حتی از قلب و انسان و... که هیچ از مثبت از آن هم بالاتر است می باشد اما اهل نفاق و کفر نمی توانند بالاتر از مثبت از انسان که به انسان مربوط باشد را ببینند.و تازه اینکه آن انسانی که بدون شان الهی باشد بدون تقوا نیز باشد از عمل دنیایی هم به تنهایی پایین تر است و سلامتی ندارد و آن انسانی که با شان الهی باشد لااقل با تقوا باشد از عمل به تنهایی اولویت تر است می باشد و سلامتی دارد و تازه به تنهایی فرق دارد با روال اتصال در روال اتصال عمل حتی از الهی و انسانی هم مهم تر است اما درتنهایی یا قطع اتصال به خودی خود الهی برتر از انسانی سالم و انسانی سالم برتر از عمل سالم سالم است می باشد و روال اتصال وقتی پیش می آید که شخص درخط دین اسلام حقیقت قرار بگیرد وگرنه روال منقطع برای او برقرار است پس همین است برای یک مسلمان عمل مهم تر است اما برای یک کافر برای اینکه درراه حق بیفتد شان الهی از عمل برای او مهم تر است می باشد‌. و تازه اینکه علم و تقوا داشته باشید و پیش بروید که چنین می توانید پیروز شوید می باشد و تازه حیاء و عفت مهم ترین مسئله بعد از ایمان به حق است و تازه شبهه افکنی همیشه دشمن ماست و برای اینکه به سوی شبهه نروید مطابق سنجی با معیار معنای حقیقی بکنید اگر مطابقت داشت شبهه نیست اگر نداشت شبهه است بعد آن بصیرت داشته و مراقب جنگ نرم و جنگ روانی باشید که بدترین جنگ و بدترین ضربه زن است و بیشتر از همه مراقب فضای مجازی باشید می باشد.برای آخر هیچ بن بستی موجود نیست پیش بروید تا جایی که می توانید می باشد.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...