ویژه کنید
عکس و تصویر حالت که #خوب باشه دیگران بادیدنت #انرژی میگیرند #انرژی_مثبتـ واین باعث میشه #دوستت داشته باشن ...

حالت که #خوب باشه دیگران بادیدنت #انرژی میگیرند
#انرژی_مثبتـ
واین باعث میشه #دوستت داشته باشن
باعث میشه بادیدنت #لبخندبزنن
واگه این انرژی مثبت زیاد باشه حتی #تپش_قلب بگیرن
وقتی میخندی یه حسه #عجیب درونشون بوجودمیاری که ازش #لذت میبرن
همین انژی که به اونامنتقل کردی دوباره ازطرف اونابه #خودت منتقل میشه
واین #عالیه!
شاید دلیل خنده های #همیشگیم،دلیل اینکه #توجمع همیشه شادم،همیشه بالبخندحرف میزنم همین باشه
شاید واسه اینه که خودم #بلدنیستم خودموشادکنم ولی #دیگران بلدن
ووقتی میبینم باخنده من خوشحال میشن وخوشحالیشون حالموخوب میکنه #میخندم!
#پیچیدس ولی #حقیقت داره
خنده های مردم روم تاثیری میزاره که به تنهایی #نمیتونم تجربش کنم
واین باعث میشه توتنهایی حالم #بدباشه،دلم بگیره و#گریه کنم
اماتاکی؟
#تاکجاباید به این خنده هاوگریه هاادامه بدم؟
گاهی حس میکنم اونقدری #عمرنخواهم کرد که مثل #مادربزرگاخاطرات کودکی،نوجوانیو...برای #نوه هام یاحتی #بچه هام تعریف کنم
حس میکنم به زودیِ زود به این خنده هاوگریه ها #پایان خواهم داد...
خدایا#بسمه،بس #نیس؟؟؟

#موفرفری‌🐝

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...