ویژه کنید
عکس و تصویر دلم مے خواهد خوشحالیِ ڪوچڪِ آدم ها باشم عطرِ پلوے مادربزرگ در ظهر تابستان ڪہ ...

دلم مے خواهد خوشحالیِ ڪوچڪِ آدم ها باشم
عطرِ پلوے مادربزرگ در ظهر تابستان ڪہ شامہ ے نوہ ها را قلقلڪ مے دهد
آخرین بادڪنڪِ ماندہ روے دست پسرڪ ڪنار خیابان ڪہ فروختہ مے شود
صدایِ پایے آشنا در ذهن یڪ پدر...
در خانہ ے سالمندان...
خطبہ ے عقدے ڪہ جارے مے شود میان دو عاشق...
لالاییِ شبانہ مادرے براے دختر ڪوچڪش
آب تنیِ پسران بازیگوش در حوض مادربزرگ
آخرین تارمویِ باقے ماندہ بر سرِ ڪودڪِ مبتلا بہ سرطان...
شادیِ بہ دنیا آمدن نوزادِ پدر و مادرے پس از سالها انتظار...
سفرہ اے پهن شدہ ڪہ همہ ے خانوادہ دورش جمع مے شوند.
طنینِ ربنا در غروبِ رمضان
اولین قطرہ ے باران پس از خشڪ سالے
آخرین میوہ ے بر درخت ماندہ
سیاهیِ آخرِ شبِ دستانِ مردے ڪہ نوید یڪ روز پرڪار را مے دهد
اولین صدایے ڪہ ڪودڪے ڪہ ناشنوا پس از بهبودے مے شنود
من مے خواهم اشڪِ شوقِ مادرے باشم ڪہ شاهد موفقیت فرزندش است
و مے دانم خدا چقدر جریان دارد در شادے هاے ڪوچڪِ پاڪمان...

#ناشناس

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...