ویژه کنید
عکس و تصویر #حق_همسایگان #حضرت_رسول_اکرم_ص : رعایت #حرمت_همسایه همانند #احترام_مادر لازم است. منبع: اصول کافی،جلد 2، صفحه:666 . ...

#حق_همسایگان
#حضرت_رسول_اکرم_ص :
رعایت #حرمت_همسایه همانند #احترام_مادر لازم است.
منبع: اصول کافی،جلد 2، صفحه:666 .
از #حضرت_رسول_اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) منقول است: پیوسته مرا جبرئیل وصیت می نمود به #رعایت_همسایه تا آن که گمان کردم که برای او میراثی قرار خواهد داد.
و فرمودند: هرکه #همسایه خود را #آزار کند، حق تعالی بوی #بهشت را بر او حرام گرداند و مأوای او #جهنم باشد. و هر که از همسایه اش به قدر یک وجب زمین خیانت کند، خدای تعالی آن زمین را تا طبقه هفتم طوقی گرداند و در گردن او اندازد تا چون او را به مقام حساب آورند طوق در گردن او باشد، مگر آن که توبه کند و آن زمین را پس دهد.
از #حضرت_امام_صادق_ع منقول است: هرکه آزار خود را از همسایه باز دارد، حق تعالی در روز قیامت از #گناهان او در گذرد. .
از #حضرت_رسول_اکرم_ص منقول است: سه چیز است که بدترین بالاها است: .
پادشاهی یا صاحب حکمی که اگر به او #احسان کنی #شکر نکند و اگر بدی کنی نگذرد.
همسایه ای که چشمش تو را بیند و دلش مرگ تو را خواهد، اگر نیکی ببیند بپوشاند و مذکور نسازد و اگر بدی ببیند ظاهر کند و منتشر گرداند .
زنی که اگر حاضر باشی تو را شاد نگرداند و اگر غایب باشی خاطرت به او مطمئن نباشد.
در چند حدیث معتبر از حضرت رسول (ص) منقول است که تا چهل خانه از هر طرف همسایه اند.
منبع : #حلیه_المتقین
#گنجینه_علوی_ساوجی 2736
@srazsaveh

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...