ویژه کنید
عکس و تصویر #سیاست_زنانه یک بانــــــــــو خودش رو #سرگرم میکنه که مدام تلفن دستش نباشه و به محل ...


#سیاست_زنانه


یک بانــــــــــو خودش رو #سرگرم میکنه که مدام تلفن دستش نباشه و به محل کار شوهرش تماس بگیره.


مرد باید گاهی حس کنه و باخودش بگه خانمم کجاس که #زنگ نمیزنه بهم... #چیشده که دیگه به رفت و امدم گیر نمیده... باهام درد و دل نمیکنه. نکنه #دوستم نــــــــــداره


دقیقا نکته همینجاس
زمانے که شما #حضورت کمرنگ شد و اغلب شنونده بودی و گیر دادنا و پر حرفیا و زنگ زدناے مکرر رو کمتر کردی
مــــــــــردت نگران میشه که نکنه دوسش نداری... در نتیجه مدام سعی میکنه برات وقت بذاره..بهت نزدیک بشه
در مورد کارای خونه و اینکه خسته میشی و همه چیز روبراه هست یا نیست ازت سوال میکنه!

مرموز بودن به این معنا هست که همه چیز رو براے شوهرتون باز نکنید
درسته #شریک زندگے تونه
مثلا نگید
وای مامانم اینجوری گفت بهم برخورده..ازش توقع نداشتم و فلان
این مسائل به شما و #مادرتون ربط پیدا میکنه و باید بین خودتون حل و فصل بشہ و امثالهم

پس پر حرفی #ممنوع
تعریف کردن همه اتفاقاتی که در طول روز اتفاق افتاده ممنوع
تلفن زدنا
حساس شدنا
چک کردنا
ممنوع

مهربون باشید
و از #سیاست هایے که گفته میشه پیروی کنید


دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...