ویژه کنید
عکس و تصویر ✍ براے #تو مینویسم... تویے ڪہ✍ براے #تو مینویسم...
تویے ڪہ "زیباییِ #زلیخایی" داری

ولے...
منش #مریم گونہ ات،
اجازہ نمے دهد
ڪہ از آن سوء استفادہ ڪنی

و نمے گذارد
ڪہ #زیبائیت را دستمایہ آزار دیگران ڪنی

ڪاش ڪمے از #منش تو را
پسرانے داشتند ڪه
یادشان رفتہ باید وارث #نجابت یوسف باشند

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...