ویژه کنید
عکس و تصویر 🌹 نـ✒ ــون وَ الْــــقَــلَــم🌹 #آیه_های_جنون #قسمت_سیزدهم #بخش_دوم بدون اینڪہ در ذهنم بخواهم مشڪلش را ...


🌹 نـ✒ ــون وَ الْــــقَــلَــم🌹
#آیه_های_جنون
#قسمت_سیزدهم
#بخش_دوم
بدون اینڪہ در ذهنم بخواهم مشڪلش را حدس بزنم با لحنے ملایم میگویم:وقتے اومدم اینجا آشفتہ بودم اما حالا ڪہ دارم میرم آرومِ آرومم،ازشون بخواہ حلش میڪنن!
خواستم بروم ڪہ صدایش متوقفم ڪرد:شما انگار آشناے این شهیدید؟!
لبخندے روے لبانم نقش بست،دوبارہ بہ سمتش برگشتم: این جا تنها جاییہ ڪہ اول براے غریبہ ها پارتے بازے میڪنن.
متعجب نگاهم ڪرد،با بهت همانطور ڪہ چشم از صورتم نمے گرفت دست راستش را بہ سمت موهایش برد و ڪامل زیر روسرے اش داد.
با تردید بلند شد و بہ قبرِ هادے نگاہ ڪرد،سپس نگاهش را بالا برد و بہ عڪسش چشم دوخت.
همانطور ڪہ بہ عڪسش نگاہ میڪرد نشست،درست جایِ من!
ساڪت بود،میدانستم اولش برایش سخت است.
ڪم ڪم شروع ڪرد زیر لب چیزهایے گفتن،سپس اشڪانش جارے شدند باز هم مثلِ من!
مطمئن شدم هوایش را دارد!
قصد ڪردم براے رفتن،همانطور ڪہ از بین پرچم هایے ڪہ با باد میرقصیدند و مادرے ڪہ براے شهداے گمنام "لالایی" میخواند میرفتم چادرم را مرتب ڪردم و ڪامل روے شڪم برآمدہ ام ڪشیدم.
میخواستم باز هادے را مرور ڪنم،هربار برایم تازگے و مِهر داشت.
هادے یڪ تڪرار بے تڪرار است...
با عجلہ از بهشت زهرا خارج شدم،چادرم را با دست گرفتم تا زیر پایم نرود.
نگاهے بہ سمت چپ و راستم مے اندازم،ماشین هاے ڪمے رفت و آمد مے ڪنند.
از بین چند نفر ڪہ با لباس مشڪے بہ سمت در ورودے میرفتند میگذرم و دستم را براے ماشین ها بلند میڪنم.
تاڪسے زرد رنگے جلوے پایم ترمز میڪند،شیشہ را پایین میدهد.
همانطور ڪہ سرم را خم میڪنم مقصدم را میگویم.
بہ نشانہ ے مثبت سرش را تڪان میدهد و میگوید:سوار شو.
دوبارہ صاف مے ایستم و بہ سمت درِ عقب مے روم،دستگیرہ را میفشارم و سوار میشوم.
حرڪت میڪند،سرم را بہ شیشہ مے چسبانم و چشمانم را مے بندم.
میخواهم دوبارہ با هادے همسفر شوم...
ڪافیست تصورش ڪنم،قلم خودش عاشقانہ مینویسد...
✍ 🏻 نویسنده:لیلے سلطانے
Instagram:Leilysoltaniii
•○●

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...