ویژه کنید
عکس و تصویر پرنده ای که بال پرواز ندارد یا به پای خودش یا همّتش، بند و زنجیر ...

پرنده ای که بال پرواز ندارد یا به پای خودش یا همّتش، بند و زنجیر دارد، از انهدام قفس استقبال نمی کند. چرا که ناتوانی اش به چشم می آید و درماندگی اش آشکار می شود.
تا وقتی که میله های قفس هست، هر کس می تواند ادعا کند که اهل پروازهای بلند است. تا وقتی که میله های قفس هست، بند های مرئی و نامرئی، خواسته و ناخواسته و دانسته و ندانستۀ آدم ها، مغفول یا مکتوم یا مستتر می ماند؛ حتّی برای خودشان.
و ناگهان با لحن شبیه توبیخ و محاکمه از من می پرسد:
وقتی که تشنه نیستیم، چه لزومی دارد که فریاد العطش سر بدهیم!؟ این چه منتی است که بر سر آب می گذاریم!؟


#کمی_دیرتر
#سید_مهدی_شجاعی
#کتاب_نیستان

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...