ویژه کنید
عکس و تصویر هـِــــی تــُـو ؛ قَــــرار بــود #تِکیِـه-گاهَـم باشــی ! و من میخواستَم آرزرهایَـم رآ #دود کُـــنَــم ...

هـِــــی تــُـو ؛
قَــــرار بــود #تِکیِـه-گاهَـم باشــی !
و
من میخواستَم
آرزرهایَـم رآ
#دود کُـــنَــم دَر کنارِ حسِ #بودَنَـت!..

تـــــو باشــی و من
#آرزو
بـِـه #دِل بمانَم !؟
مگــَر میشـَــود !؟؟
اصلا
مگـَر #خواهی گذاشـت ؟!!

#بودَنٓـت یَعنـی ؛
حسِ #خوشبختـیِ تمآم
دَر
ایـــنْ #شَبهآیِ دلگیـرِ ناگـُذَر !!

#میدانـی
قَــــرار بــود باشــی و چنیـن #حسـی
را
#تـُو دَر کنارِ خْــودَتـــــْ بـِـه #مَن
هدیِـه دَهـی !..

یــا بِهتَـــر بگویَـم ؛
تکیـه گاهَم
#بآشٓی و #بِمآنـی...!

هـِــــه
چــِـه خیالِ #پـوچـی ..

#تـُو
#پَرتگآهــی بیــش نـَـبودی !

گُفـتِه بــودم
میخواهَم دود کنم #آرزوهایَم را
دَر
#کنارَتــ…!
امــّـا
#دود شــُـد هَمــگــی
دَر
#انتظآرَتـــــ…!

و حالآ
#مَن ماندِهـ ام و
دستآنـی کـِـــه
از #تُهــی سَرشارَنــد !..

بُگـذَریـم...
راستـی ؛
#تُو پاسخگــویِ این دستآنِ #پوچَم
خــواهــی بــود ؟!!

راستَش را بخواهـی ؛
#نگـَـرانَـم چطـور از پَسِ
تنهآیـی ِ
#حَجیـمِ دستآنَـم بــَـرْ خواهی آمـَد ..

" و #لَعنَـت بـِـه #مَــن کـه #نگـرانِ #توامـ.. "

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...