ویژه کنید
عکس و تصویر #شاه_رفت ... نه! #شاه_نرفت ...! هَـنـوز شـاه نَـرفـتـه است! . اگـر مَـسئـولـی در #جمهوری_اسلامی هَـفـتـه ...

#شاه_رفت ...
نه!
#شاه_نرفت ...!
هَـنـوز شـاه نَـرفـتـه است!
.
اگـر مَـسئـولـی در #جمهوری_اسلامی هَـفـتـه ای چَـنـدبـار در اِسـتَخـرِ #فرح_پهلوی شِـنـا مـیـکُـنـد!!
یَـعـنـی شـاه نَـرفـتـه است !
.
اگـر مَـسـئـولـی در جُـمـهـوریِ اِسـلامـی کـه 30 و چَـنـدسـال #کار_دولتی داشـتـه وَ از درآمَـدش مُـشـخـص است دارایِ #ثروت_نجومی شُـده!یَـعـنـی شـاه نَـرفـته است!
.
اگـر در جُـمـهـوریِ اِسـلامـی بـه جـایِ اِفـتـخـار از رِسـیـدن بــه #دانش_هسته_ای نـانـو،فِـرسـتادنِ مـوجـودِ زِنـده بـه فَـضـا تـولـیـدِ #داروی_خاص ،اِفـتـخـار بـه خَـریـدن #ایرباس کَـردی!
یَـعـنـی هَـنـوز شـاه نَـرفـته است!
.
اگـر در جُـمـهـوریِ اِسـلامـی کـه شُـعـارَش #استقلال_آزادی بـود بـعـد از 30سال رَفـتـی از #کدخدا اِجـازه گِـرفـتـی کـه آیـا هَـسـتـه ای داشتـه بـاشی یـا نَـداشته بــاشـی!
رَفـتی اِجـازه گِـرفتـی کـه چَـند تـا #سانتریفیوژ نَـصـب کُـنی!
یَـعـنـی هَـنـوز شـاه نَـرفـته است!
.
اگـر در جُـمـهـوریِ اِسـلامـی رَفـتی بـه دَسـتـورِ کَـدخُـدا در #راکتور_آب_سنگین_اراک بِـتُـن وَ سـیـمان ریخـتی!
یَـعـنـی شـاه هَـنـوز نَـرفـتـه اسـت!
.
اگـر در جُـمـهـوریِ اِسـلامـی نَـتـونی بِـری از #مسئول وَ #وزیر وَ #وکیل #عمامه_به_سر کـه در تِـلـوِزیـون #ازدواج_آسان را تَـبـلـیـغ مـی کُـنـنـد بِـپُـرسی کـه ایـن ثِـروت وَ #املاک نُـجـومـی را از کُجـا آورده ای؟
یَـعـنی هَـنـوز شـاه نَـرفـتـه است!
.
اگـر در جُـمـهـوری اِسـلامـی رَفـتی حَـرمِ #آقا_روح_الله ( اِمـامی کـه درکُـلِ زِنـدگـی اَش #ساده_زیست بود وَ خـارِج از تَـمامِ #تعلقات_دنیوی بـود!) تَـبـدیـل کَــردی به کـاخـی اَشـرافـی!
یَـعـنـی هَـنـوز شـاه نَـرفـتـه اسـت!.
.
پ.ن.تفکر شاه و اشرافی گری هنوز زندس
و نگاه از بالا به پایین مسئولین و مردم همچنان وجود دارد
و همین میشه ک رئیس جمهور تا سر تو ماشین ضد موشک خودش فرو میره و تخم لقش با دوستاش مثل یابو با کفش میان تو خونه و زندگی مردم
.
نکته:
👈 #ما_انقلابی_هستیم 👉
اِنـقـلابـی بـا اَحـدی تـعـارُف نَـدارد!
اِنـقـلابـی ازاِمـامِ_راحِـل_خُـمـیـنـیِ_بُـزرگ وَ ازاِمـامِ حـاضِر آقـا #سید_علی_حسینی_خامنه_ای (مدظله‌العالی) آمـوخـتـه اسـت کـه #مبارزه با #رفاه_طلبی سازگـار نیست!
وَ آنـهـا کـه تَـصـوُر میـکُنند مُـبـارزه در راهِ اِسـتقلال وَ آزادیِ #مستضعفین وَ مَـحـرومانِ جَـهان بـا #سرمایه_داری وَ رِفـاه طَـلبی مُـنافـات نَـدارد،با اَلـفبـایِ مُـبـارزه بـیگـانه اَنـد!
👈 #من_دیپلمات_نیستم_من_انقلابی_ام
.
#وحدت۱۱۰

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...