نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

از آسمــون ســنگ بیــاد حــتــی اگــه جــنــگ بــشــه دل مــن تــو رو مــیــخواد مــیـــدونـــی حــقـــشــه #aliyasini💜

از آسمــون ســنگ بیــاد حــتــی اگــه جــنــگ بــشــه دل مــن تــو رو مــیــخواد مــیـــدونـــی حــقـــشــه #aliyasini💜

۱ دقیقه پیش
47
قلب ❤ مهمانخانه نیست که آدم‌ ها بیایند دو سه ساعت یا دو سه روز توی آن بمانند و بعد بروند.😊 ✨ قلب❤ لانه‌ ی گنجشک نیست 🐥 که در بهار 🌸 ساخته بشود و ...

قلب ❤ مهمانخانه نیست که آدم‌ ها بیایند دو سه ساعت یا دو سه روز توی آن بمانند و بعد بروند.😊 ✨ قلب❤ لانه‌ ی گنجشک نیست 🐥 که در بهار 🌸 ساخته بشود و در پاییز 🍂 باد آن را با خودش ببرد.💫 قلب ❤ راستش نمی دانم چیست...😊 ...

۴۶ دقیقه پیش
2K
تو را دوست می‌دارم بی آنکه بدانم تو ضرورتِ منی آب را که می‌نوشی هوا را که می‌بلعی نمی‌فهمی جیره‌بندی چه مکافاتی‌ست تنها در نبودِ تو بود که فهمیدم دوست داشتنِ تو مایه‌ی حیات من ...

تو را دوست می‌دارم بی آنکه بدانم تو ضرورتِ منی آب را که می‌نوشی هوا را که می‌بلعی نمی‌فهمی جیره‌بندی چه مکافاتی‌ست تنها در نبودِ تو بود که فهمیدم دوست داشتنِ تو مایه‌ی حیات من است...

۱ ساعت پیش
2K
۱ ساعت پیش
985
۱ ساعت پیش
1K
۱ ساعت پیش
1K
۱ ساعت پیش
1K
احســاسی دلتنــگی تنهایی آدمها ب عمق یه دریاست ولی برای پرکردنش یه لیوان محبت کافیست...

احســاسی دلتنــگی تنهایی آدمها ب عمق یه دریاست ولی برای پرکردنش یه لیوان محبت کافیست...

۱ ساعت پیش
2K
راه برگشیم ندارع

راه برگشیم ندارع

۱ ساعت پیش
1K
دُنیای مَن قد شانه‌های توست هَمان‌جا که مَن گم می‌شوم و آرامش مَرآ پِیدآ می‌کند

دُنیای مَن قد شانه‌های توست هَمان‌جا که مَن گم می‌شوم و آرامش مَرآ پِیدآ می‌کند

۱ ساعت پیش
1K
تـــو را ... فراسوے انتظار می‌خــــواهم آن سوتر از خودم...

تـــو را ... فراسوے انتظار می‌خــــواهم آن سوتر از خودم...

۱ ساعت پیش
1K
۱ ساعت پیش
1K
۱ ساعت پیش
1K
باز دل من غرق تمنای کسی است که او از یاد من غافل است

باز دل من غرق تمنای کسی است که او از یاد من غافل است

۱ ساعت پیش
2K
۱ ساعت پیش
1K
وقتـے خستم وقتـے کلافمـ وقتـے دلتنگمـ شیشہ هـا را نمیشکنمـ غرورمـ را نمیشکنمـ دلتـ را نمیشکنمـ در اینـ دلتنگـے هـا بـ تنهـا چیزے ڪ زورمـ میرسـد اینـ بغض لعنتے استـ ڪـ میشکنمـ

وقتـے خستم وقتـے کلافمـ وقتـے دلتنگمـ شیشہ هـا را نمیشکنمـ غرورمـ را نمیشکنمـ دلتـ را نمیشکنمـ در اینـ دلتنگـے هـا بـ تنهـا چیزے ڪ زورمـ میرسـد اینـ بغض لعنتے استـ ڪـ میشکنمـ

۲ ساعت پیش
1K
تا حالا از چند میلیمتری به چشماش زل زدی تا ببینی زندگی از این فاصله چه ویویی داره؟

تا حالا از چند میلیمتری به چشماش زل زدی تا ببینی زندگی از این فاصله چه ویویی داره؟

۲ ساعت پیش
2K
اینع دیگ اخرشع

اینع دیگ اخرشع

۲ ساعت پیش
1K
مثل گل‌های ترک خورده‌ی ڪاشی شده ام ... بعد تـو پیر ڪه نه، من متلاشی شده‌ام..!

مثل گل‌های ترک خورده‌ی ڪاشی شده ام ... بعد تـو پیر ڪه نه، من متلاشی شده‌ام..!

۲ ساعت پیش
2K
😔

😔

۲ ساعت پیش
1K