ویژه کنید
عکس و تصویر 💞 🌺 امشب، شبےاست کہ دو نیمه سیب با هم پیوند مے خورند تا گونہ ...

💞 🌺 امشب، شبےاست کہ دو نیمه سیب با هم پیوند مے خورند

تا گونہ هاے زمین از شوق، گل بیاندازند.

آسمان، تنها سقفے است کہ این همہ شادے را تاب مے آورد.

کوچہ در آستانہ آمدنتان ایستاده است به شوق.🌺 💞


💧 💚 کانال گفتگو با خالق کیهان 💚 💧

💖 💚 💖 @naznwshte

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...