ویژه کنید
عکس و تصویر شخص ابیوم زواج اعز صدقانه یجی تعبان للبیت ایسلم عله اخته وایگلهه راح اناملی ساعه ...

شخص ابیوم زواج اعز صدقانه یجی تعبان للبیت
ایسلم عله اخته وایگلهه راح اناملی ساعه واندهینی امشی للعرس
من بعد ساعه تجی تندهه تلگا امرجع الامانه ل الله
الصدیق المعرس ماعنده خبر و الداعیهم کلهم یجون بس مایترسون عینه وایعاین لدرب بلکت یجی اصویحبه
کف العرس والصبح یگعد ویتصل ابصدیقه حتی ایعاتبه
وام المتوفی اترد علی الاتصال بس مختنگه ماتگدر تحچی
العریس قبل السلام گله عرس اخوک ماتجی یاوسفه


الام اتجاوبه

ایی وسفه


منیته وزفتک طبجتهن الصدفه

وشفت اخته اعله شگت الزیج متحلفه

وصحتلهه ییمه اعله البچی اتلحگین

عرس اصویحبه ولاتنگع الزفه

انا اول فاتحه التستحی امن العریس

موحلوه الجذع یتبره من سعفه

میت واخته تنده::::::::خویه مومعزوم

لو مای المغیسل برد اللهفه

واجاک ابطرج روحه وروحه ماتنشاف

ولاضل عنده ویه خاطر اتعرفه

النار الحگته وهوه بل فردوس

مومذنب لچن مطلوبلک وجفه

جرح الگاع من یشفه العطاشه اتزود
وابنی اول جرح ترتاح یم نزفه

مو ابنی الیعوف اصویحبه ابکلفه

ولافدیوم سولف سالفت رجفه

احرورت ابنی چنت اخبز علیهه العیش

چف الشته ایغرغر لو لمس چفه

نفهه الصوره بس یحسبهه ساعت ضیج

ویضحک من یدگن چتفک وچتفه

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...