نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ناگهان حوصله از دست دل افتاد و شکست . . . #تنهایی #زندگی

ناگهان حوصله از دست دل افتاد و شکست . . . #تنهایی #زندگی

۱ دقیقه پیش
86
۷ دقیقه پیش
215
۷ دقیقه پیش
232
۸ دقیقه پیش
261
۹ دقیقه پیش
277
۹ دقیقه پیش
276
۱۰ دقیقه پیش
297
۱۱ دقیقه پیش
341
کنار تو نفس کشیدن ساده هم یعنی خوشبختیِِِِ مطلق...

کنار تو نفس کشیدن ساده هم یعنی خوشبختیِِِِ مطلق...

۱۶ دقیقه پیش
574
کنارم بمان ....من کنار تو درگیر ارامشم... بذار تموم عاشقای شهر غبطه بخورن به عشقمون آرامِِِ جااانم😊

کنارم بمان ....من کنار تو درگیر ارامشم... بذار تموم عاشقای شهر غبطه بخورن به عشقمون آرامِِِ جااانم😊

۱۷ دقیقه پیش
903
من باتو خوشم...تو خوشی با دل من ... از دستِِِ من و تو غصه ها خسته میشن...😊

من باتو خوشم...تو خوشی با دل من ... از دستِِِ من و تو غصه ها خسته میشن...😊

۱۸ دقیقه پیش
1K
💔

💔

۲۲ دقیقه پیش
610
✅ ✔ خدایـــــــــــــــــــــــــــــا … چه ساختــــــــه ایــــــــــــــــــــــــــــ … دل آدم هایت یکــــــــــــــــی ازیکــــــــــــــــی سنگــــــــــــی تر … دروغ هایشان یکــــــــــــــــــــی از یکـــــــــــــــی زیباتر … نگاه هایشان یکــــی از یکـــــــــــی معنی دار تر و سنگین تر … ...

✅ ✔ خدایـــــــــــــــــــــــــــــا … چه ساختــــــــه ایــــــــــــــــــــــــــــ … دل آدم هایت یکــــــــــــــــی ازیکــــــــــــــــی سنگــــــــــــی تر … دروغ هایشان یکــــــــــــــــــــی از یکـــــــــــــــی زیباتر … نگاه هایشان یکــــی از یکـــــــــــی معنی دار تر و سنگین تر … روحشان یکـــــــی از یکـــــــــــــی هـفـــتـــــــــــ رنـــگـــــــــــ تر … و هر یک برای خود ، یکــــــــــــــی ...

۲۷ دقیقه پیش
2K
پای تو که در میان باشه تا خر دنیا هم پیاده پا ب پات میام جانانم

پای تو که در میان باشه تا خر دنیا هم پیاده پا ب پات میام جانانم

۳۱ دقیقه پیش
2K
✅ ✔ من اگر میدانستم دنیا انقدر شلوغ است نمی آمدم! صبر میکردم بعدها... آخر این‌ همه راه آمدم دلم میخواست تنها تو را ببینم دلم میخواست تو را #تنها ببینم! #عباس_معروفی

✅ ✔ من اگر میدانستم دنیا انقدر شلوغ است نمی آمدم! صبر میکردم بعدها... آخر این‌ همه راه آمدم دلم میخواست تنها تو را ببینم دلم میخواست تو را #تنها ببینم! #عباس_معروفی

۳۱ دقیقه پیش
1K
✅ ✔ بـرای چنـد ثانیـه بـه «تــو» فکـر می‌کنـم 😍 زندگی‌ام گلستـان می‌شود...!

✅ ✔ بـرای چنـد ثانیـه بـه «تــو» فکـر می‌کنـم 😍 زندگی‌ام گلستـان می‌شود...!

۳۲ دقیقه پیش
788
+دوست داشتنم میدونی چجوریع؟ -نع،چجوریع؟ +جوری ک اگ کل دنیا و بهم بدن،من هرگز از تو نمیگزرم و نمیفروشمت

+دوست داشتنم میدونی چجوریع؟ -نع،چجوریع؟ +جوری ک اگ کل دنیا و بهم بدن،من هرگز از تو نمیگزرم و نمیفروشمت

۴۴ دقیقه پیش
3K
سرشارم از تو مثل شهریوری که هنوز نیامده بوی عطرش تمام شهر را روی سرش گذاشته... ‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

سرشارم از تو مثل شهریوری که هنوز نیامده بوی عطرش تمام شهر را روی سرش گذاشته... ‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۴۹ دقیقه پیش
2K
جان و من و جهانِِِ من... بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود..

جان و من و جهانِِِ من... بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود..

۴۹ دقیقه پیش
3K
ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﻰ ﻳﮏ ﺭﻭﺯ … ﻳﮏ ﻣﺎﻩ … ﻳﮏ ﺳﺎﻝ … ﻣﻬﻢ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺍﺳﺖ ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺭﻭﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﺪﻳﻪ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ ﮔﺎﻫﻰ ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ، ﻳﮏ ...

ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﻰ ﻳﮏ ﺭﻭﺯ … ﻳﮏ ﻣﺎﻩ … ﻳﮏ ﺳﺎﻝ … ﻣﻬﻢ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺍﺳﺖ ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺭﻭﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﺪﻳﻪ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ ﮔﺎﻫﻰ ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ، ﻳﮏ ﻋﻤﺮ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺟﺰ ﺩﺭﺩ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺑﺮﺍﻳﺖ ندارند ﻭ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺭﻭﺣﺖ ﺭﺍ ...

۵۱ دقیقه پیش
2K