نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

⭕ ️معرفی #کتاب_خوب ♦ ️ #گام_تمدن_ساز حاصل تلاش ۷۰ دانشجو و طلبه برای تشریح بیانیه #گام_دوم_انقلاب است. 🔹 در کتاب حاضر سعی شده است با تکیه بر #اسناد_معتبر تاریخی و گزارش‌های سازمان‌های #بین_المللی، ابتدا مستندات ...

⭕ ️معرفی #کتاب_خوب ♦ ️ #گام_تمدن_ساز حاصل تلاش ۷۰ دانشجو و طلبه برای تشریح بیانیه #گام_دوم_انقلاب است. 🔹 در کتاب حاضر سعی شده است با تکیه بر #اسناد_معتبر تاریخی و گزارش‌های سازمان‌های #بین_المللی، ابتدا مستندات گزاره‌هایی که #رهبری در این بیانیه مطرح کرده اند، ارائه شود و در قدم بعد ...

۲ دقیقه پیش
206
۳ دقیقه پیش
356
۸ دقیقه پیش
817
۹ دقیقه پیش
886
۹ دقیقه پیش
979
۱۱ دقیقه پیش
1K
۱۱ دقیقه پیش
1K
۱۲ دقیقه پیش
1K
۱۴ دقیقه پیش
1K
۱۴ دقیقه پیش
1K
۱۴ دقیقه پیش
1K
۱۵ دقیقه پیش
2K
۱۶ دقیقه پیش
2K
۱۶ دقیقه پیش
2K
۱۶ دقیقه پیش
2K
۱۶ دقیقه پیش
2K
۱۶ دقیقه پیش
2K
۱۶ دقیقه پیش
2K
۱۶ دقیقه پیش
2K
۱۶ دقیقه پیش
2K