ویژه کنید
عکس و تصویر 📝 نامۀ همسر شهید مدافع حرم (شهیدمحسن فانوسے) خطاب بہ یڪے از ڪاندیدای ریاست جمهورے... ...

📝 نامۀ همسر شهید مدافع حرم
(شهیدمحسن فانوسے) خطاب بہ یڪے از ڪاندیدای ریاست جمهورے...
بهتر است خودتان بخوانید و مخاطبین را پیدا ڪنید :🖍 🖍 🖍

#لطـــــــــفا_مطالــــــــعہ_شـــــــود


🌷 بسم رب الشهدا و صدیقین🌷


زینب وار #فریاد مے‌ڪشم بر سر شما #یزیدیان زمانہ
آن روز سر حسین(ع) و عباس(ع) بر سر نیزه در مقابل زینب(س) بود و امروز اگر ڪار را بہ دست #بےڪفایت شما سپرده بودیم، تصویر #خرابه‌های حرم شریف #عمہ_سادات پشت زمینہ عڪس‌هاے سلفے #تڪفیری‌ها بود!
شما ڪه #مدافع سفارت #عربستان شده اید، آیا مدافع حرمت شڪسته شده نوجوانان و زنان ایرانے در عربستان و ترڪیہ و ڪشورهاے همسایہ نیز هستید؟!
امروز مے‌گویید ڪہ سایہ جنگ را از سر مردم و این ڪشور دور ڪرده اید؛ اما گویا خیال و #وهم و ترس از #رسوایے، عقل از سرتان برده و شاید بر اثر حضورتان در #استخرهای خصوصی طاغوت ذهنتان نَــم ڪشیده!
اگر شما #سایہ_جنگ را از این مملڪت #دور ڪرده‌اید، پس #پیڪرهای غرق به خون #جوانان رشید نهضت حضرت روح الله و بسیجیان سید علی چه ڪرده اند؟ یعنے مدعے هستید #ڪاغذ پاره‌هایی ڪه با #شیطان_بزرگ امضا ڪردید #سایه_جنگ را از سر ڪشور دور ڪرده و نه خون این پاسداران و مرزبانان؟
خون برزمین ریخته شهدا‌، این گواه و سند آشڪار #تاریخ را چه مےڪنید؟
#نالۀ شبانه #ڪودڪان چشم به راه #شهدا را چه مےڪنید؟
نڪند #فڪر ڪردید مے‌توانید #خون_شهدا را هم #بتن‌ریزی ڪنید؟
امروز شما فقط یڪ منطق را بلدید، #نمےشود و نمے‌توانیم !
بگذارید درستش را ما بگوییم :
#نمےخواهید و #نمے‌گذارید ڪه بشود!
هر چند در بعضے موارد خوب بلدید ڪہ بتوانید و بخواهید ڪہ بشود...

در #بتون ریزی قلب #هستہ‌اے
در #معدوم‌ ڪردن #سانتریفیوژها
در خارج ‌ڪردن اندوختۀ هستہ ای
در #آتش ‌زدن طلب‌هاے بین‌المللے
در #ورشڪستگی ڪارخانه‌ها و #صنایع
در بے‌ادبے و #بےحرمتے
در #بستن دهان‌ها و #شڪستن قلم‌ها
اخیراً هم ڪہ بہ ڪارنامہ تان #خردڪردن #دهان_ڪارگران را اضافہ ڪردید!
و هزاران هزار از این نمونہ ها ڪہ نشان میدهد اگر بخواهید، #مے‌توانید!
ما رئیس جمهورے مےخواهیم ڪہ بتواند چشم بہ #داخل_بدوزد و دست #دشمنان را ڪوتاه ڪند!
ما به دنبال #عدالتے هستیم ڪہ علے (ع) مطلوب خواند و فرمود #حق بیت المال را مےستانم حتے اگر در ڪابین زنان شما باشد!
امروز بیش از همہ، ایران #محتاج ڪسے است ڪہ علے رغم توان مدیریت و وحدت بین مسئولین و قوا و علاوه بر #صبر و بردبارے، #فتنہ ها و راه هاے فرار دزدان #بیت_المال و #غاصبان حق مردم را بشناسد و مهلت آتش افروزی به #فتنہ گران و #گریز از قانون بہ آن ها را ندهد!
#حواستان_باشد اگر امروز بر #ڪرسےهاے ریاست تڪیہ زده‌اید، #بهاےآرامش و امنیت شما را #خون #شهداےمدافع حرم و وطن داده است ڪہ مردانہ پا در #میدان_عمل گذاشتند و بہ نداے حضرت بقیة الله الأعظم (ارواحنا فداه) و #حسین_زمانشان، سید علے خامنہ اے، #لبیڪ گفتند و فدای حریم اسلام و انقلاب شدند تا شما در آسایش بمانید!

و ڪلام‌ آخر ..
خون #شهداےمظلوم مدافع حرم، پررنگ تر از آن است ڪہ #معاندین_بنفش طینت بخواهند، آن را زیر سؤال برده یا محو نمایند...
شما بر ڪشتے انقلاب میخ #ناڪارآمدیتان را ڪوفته و بر پیڪره آن حفره ایجاد نموده‌اید و حال بہ گرد #خرابڪاریتان جمع شده و قصد دارید نگذارید مردم و #دلسوزان و ڪاربلدان این #خسارت ها را #برطرف سازند؛
اما اگر فڪر ڪرده‌اید ڪہ این #ڪشتے بہ دست شما #غرق مے‌شود و با #قایقهاے نجات #انگلیسی و #آمریڪایے دل بہ دریا مے‌زنید و بہ محل #امنے مے‌روید ، #ڪورخوانده اید!
بهترین و خوش بینانہ ترین #عاقبتِ ادامۀ این #دشمنے، #خوراڪ_ڪوسہ ها شدن است....!


و السلام علیڪم و رحمة اللہ و برڪاتہ

همسر پاسدار مدافع حرم
شهید محسن فانوسے

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...