ویژه کنید
عکس و تصویر با سپردن همہ چیز بہ دستان گرم خدا خودت رابرای یڪ روزبہتر آمادہ ڪن🍃 🌼 ...

با سپردن همہ چیز
بہ دستان گرم خدا
خودت رابرای
یڪ روزبہتر آمادہ ڪن🍃 🌼

آنوقت زیباتراز همیشہ
نفس میڪشی🍃 🌼

زیباتر از همیشہ میبینی
بہتر از همیشہ زندگی میڪنی🍃 🌼

✨ بسم اللہ الرحمن الرحیم✨

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...