ویژه کنید
عکس و تصویر #کَفیتـُ بپوشـ و لباسـ تنتـ کنـ[🎽 ] #میخوامـ ببرمتـ جاییـ کهـ ماجراسـ چنددور[🚶 🍃 ] ...

#کَفیتـُ بپوشـ و لباسـ تنتـ کنـ[🎽 ]
#میخوامـ ببرمتـ جاییـ کهـ ماجراسـ چنددور[🚶 🍃 ]
#بزنیـ ببینیـ چندچندهـ شهر[🌆 ]
#تابعد بشیـ یهـ نمهـ پر کندهـ تر[😏 🍂 ]
#منـ همونـ کهـ خوشـ بود یهـ وقتیـ[🍄 ⚡ ]
#سرحالـ رو سنگـ سفتـ بود میفهمیـ[🌍 ]
#همهـ چیـ پیچید و همینُـ ساختـ[⛄ ]
#روزاشمـ مثـ همهـ حتیـ روز تحویلـ سالـ[😒 🖕 ]
همیشهـ #متنا بلند بودهـ مشتیـ[🌙 ⭐ ]
رفیقـ #هرنوعشـ باهرنوعی گشتیمـ[√♠ ]
دیدیمـ #کهـ تهشـ بازخمیـ تنهاییمـ[👺 ]
ولیـ خبـ #خوشـ‌گذشتـ یهـ وقتاییـ[😄 ☝ ️]

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...