نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

#BTS #suga

#BTS #suga

۱۸ ساعت پیش
2K
#BTS #suga

#BTS #suga

۱۸ ساعت پیش
2K
#BTS #suga

#BTS #suga

۱۸ ساعت پیش
2K
#BTS #suga

#BTS #suga

۱۸ ساعت پیش
2K
#BTS #suga

#BTS #suga

۱۸ ساعت پیش
2K
January Individual Idol Brand Reputation Rankings Announced . سازمان تحقیقات تجاری کره، ارزش تجاری انفرادی آیدل ها را برای ماه ژانویه اعلام کرد. . رتبه های 1 تا 30 : . 1. Jimin (BTS) 2. ...

January Individual Idol Brand Reputation Rankings Announced . سازمان تحقیقات تجاری کره، ارزش تجاری انفرادی آیدل ها را برای ماه ژانویه اعلام کرد. . رتبه های 1 تا 30 : . 1. Jimin (BTS) 2. Cha Eun Woo (ASTRO) 3. Kang Daniel 4. V (BTS) 5. Hwasa (MAMAMOO) 6. Joy ...

۲۰ ساعت پیش
5K
#suga

#suga

۱ روز پیش
2K
#suga #bts

#suga #bts

۲ روز پیش
3K
رمان #لطفابخند،پارت یازدهم: *عکسی که تهیونگ برای گائول فرستاده* (گائول) +ازت متنفرم...متنف...چی؟! با شنیدن حرفش گوشم سوت کشید.یعنی اون...منو... تا اومدم به خودم بیام که دیدم کتش رو درآورده و کنارم دراز کشیده. +داری چیکار ...

رمان #لطفابخند،پارت یازدهم: *عکسی که تهیونگ برای گائول فرستاده* (گائول) +ازت متنفرم...متنف...چی؟! با شنیدن حرفش گوشم سوت کشید.یعنی اون...منو... تا اومدم به خودم بیام که دیدم کتش رو درآورده و کنارم دراز کشیده. +داری چیکار میکنی؟! _میخوام کنار اکسیژن زندگیم بخوابم. +مگه من بهت اجازه دادم کنارم بخوابی؟! _یعنی تو ...

۲ روز پیش
49K
#JIN #NAMJOON #V #J_HOPE #SUGA #JUNGKOOK #JIMIN #TEAHYUNG #BTS #exo #Suho #Xiomin #Baekhyun #Do #Chanyeol #Kai #Sehun #Chen #Lay #اکسو #سوهو #شیومین #بکهیون #لی #دی_او #کیونگسو #چانیول #کای #سهون #چن #bts #Bangtan #بی_تی_اس #بنگتن #وی ...

#JIN #NAMJOON #V #J_HOPE #SUGA #JUNGKOOK #JIMIN #TEAHYUNG #BTS #exo #Suho #Xiomin #Baekhyun #Do #Chanyeol #Kai #Sehun #Chen #Lay #اکسو #سوهو #شیومین #بکهیون #لی #دی_او #کیونگسو #چانیول #کای #سهون #چن #bts #Bangtan #بی_تی_اس #بنگتن #وی #کوکی #جیمین #رپ_مانستر #جین #جیهوپ #شوگا #BlackPink #jisoo #Rose #Lisa #Jennie #بلک_پینک #جیسو #رزی #لیسا ...

۲ روز پیش
9K
#JIN #NAMJOON #V #J_HOPE #SUGA #JUNGKOOK #JIMIN #TEAHYUNG #BTS #exo #Suho #Xiomin #Baekhyun #Do #Chanyeol #Kai #Sehun #Chen #Lay #اکسو #سوهو #شیومین #بکهیون #لی #دی_او #کیونگسو #چانیول #کای #سهون #چن #bts #Bangtan #بی_تی_اس #بنگتن #وی ...

#JIN #NAMJOON #V #J_HOPE #SUGA #JUNGKOOK #JIMIN #TEAHYUNG #BTS #exo #Suho #Xiomin #Baekhyun #Do #Chanyeol #Kai #Sehun #Chen #Lay #اکسو #سوهو #شیومین #بکهیون #لی #دی_او #کیونگسو #چانیول #کای #سهون #چن #bts #Bangtan #بی_تی_اس #بنگتن #وی #کوکی #جیمین #رپ_مانستر #جین #جیهوپ #شوگا #BlackPink #jisoo #Rose #Lisa #Jennie #بلک_پینک #جیسو #رزی #لیسا ...

۲ روز پیش
9K
#JIN #NAMJOON #V #J_HOPE #SUGA #JUNGKOOK #JIMIN #TEAHYUNG #BTS #exo #Suho #Xiomin #Baekhyun #Do #Chanyeol #Kai #Sehun #Chen #Lay #اکسو #سوهو #شیومین #بکهیون #لی #دی_او #کیونگسو #چانیول #کای #سهون #چن #bts #Bangtan #بی_تی_اس #بنگتن #وی ...

#JIN #NAMJOON #V #J_HOPE #SUGA #JUNGKOOK #JIMIN #TEAHYUNG #BTS #exo #Suho #Xiomin #Baekhyun #Do #Chanyeol #Kai #Sehun #Chen #Lay #اکسو #سوهو #شیومین #بکهیون #لی #دی_او #کیونگسو #چانیول #کای #سهون #چن #bts #Bangtan #بی_تی_اس #بنگتن #وی #کوکی #جیمین #رپ_مانستر #جین #جیهوپ #شوگا #BlackPink #jisoo #Rose #Lisa #Jennie #بلک_پینک #جیسو #رزی #لیسا ...

۲ روز پیش
9K
#JIN #NAMJOON #V #J_HOPE #SUGA #JUNGKOOK #JIMIN #TEAHYUNG #BTS #exo #Suho #Xiomin #Baekhyun #Do #Chanyeol #Kai #Sehun #Chen #Lay #اکسو #سوهو #شیومین #بکهیون #لی #دی_او #کیونگسو #چانیول #کای #سهون #چن #bts #Bangtan #بی_تی_اس #بنگتن #وی ...

#JIN #NAMJOON #V #J_HOPE #SUGA #JUNGKOOK #JIMIN #TEAHYUNG #BTS #exo #Suho #Xiomin #Baekhyun #Do #Chanyeol #Kai #Sehun #Chen #Lay #اکسو #سوهو #شیومین #بکهیون #لی #دی_او #کیونگسو #چانیول #کای #سهون #چن #bts #Bangtan #بی_تی_اس #بنگتن #وی #کوکی #جیمین #رپ_مانستر #جین #جیهوپ #شوگا #BlackPink #jisoo #Rose #Lisa #Jennie #بلک_پینک #جیسو #رزی #لیسا ...

۲ روز پیش
9K
#JIN #NAMJOON #V #J_HOPE #SUGA #JUNGKOOK #JIMIN #TEAHYUNG #BTS #exo #Suho #Xiomin #Baekhyun #Do #Chanyeol #Kai #Sehun #Chen #Lay #اکسو #سوهو #شیومین #بکهیون #لی #دی_او #کیونگسو #چانیول #کای #سهون #چن #bts #Bangtan #بی_تی_اس #بنگتن #وی ...

#JIN #NAMJOON #V #J_HOPE #SUGA #JUNGKOOK #JIMIN #TEAHYUNG #BTS #exo #Suho #Xiomin #Baekhyun #Do #Chanyeol #Kai #Sehun #Chen #Lay #اکسو #سوهو #شیومین #بکهیون #لی #دی_او #کیونگسو #چانیول #کای #سهون #چن #bts #Bangtan #بی_تی_اس #بنگتن #وی #کوکی #جیمین #رپ_مانستر #جین #جیهوپ #شوگا #BlackPink #jisoo #Rose #Lisa #Jennie #بلک_پینک #جیسو #رزی #لیسا ...

۲ روز پیش
9K
رمان لطفابخند،پارت دهم:🔞 (گائول) +وای برووووو!اصلا حوصلشو ندارم! اومد و روی تخت خودشو انداخت.دستشو گذاشت زیر سرش و روبه من برگشت.منم توی چشماش زل زدم. _اگر ازت خواهش کنم...قبول میکنی؟! شکه شدم!اون پسر توی این ...

رمان لطفابخند،پارت دهم:🔞 (گائول) +وای برووووو!اصلا حوصلشو ندارم! اومد و روی تخت خودشو انداخت.دستشو گذاشت زیر سرش و روبه من برگشت.منم توی چشماش زل زدم. _اگر ازت خواهش کنم...قبول میکنی؟! شکه شدم!اون پسر توی این مدت هیچوقت ازم خواهش نکرده بود! +خب...چون...خواهش کردی باشه. فکر کردم خوشحال میشه یا حداقل ...

۲ روز پیش
44K
#exo_fanart #fanart #exo

#exo_fanart #fanart #exo

۲ روز پیش
2K
رمان عشق سیاه،پارت اول: (سولی) آآآخخخ هنوزم جای زخمم درد میکنه.با بدبختی از جام بلند شدم و رفتم توی دستشویی.آبی به صورتم زدم و مسواک زدم.اومدم و یه لیوان آب پرتقال خوردم و رفتم توی ...

رمان عشق سیاه،پارت اول: (سولی) آآآخخخ هنوزم جای زخمم درد میکنه.با بدبختی از جام بلند شدم و رفتم توی دستشویی.آبی به صورتم زدم و مسواک زدم.اومدم و یه لیوان آب پرتقال خوردم و رفتم توی اتاقم و به تهیونگ زنگ زدم. +الو ته ته.کجائی؟ ×...آآآ...چیززززز...رسیدم.منتظرتم. +الان میام. از داخل کمدم ...

۲ روز پیش
54K
BTS_BUTTERFLY*old MV* به هیچی فکر نکن حتی یک کلمه هم نگو... فقط به من لبخند بزن من هنوز نمیتونم باور کنم همه چیز مثل یک رویا به نظر میرسه سعی نکن که ناپدید بشی این ...

BTS_BUTTERFLY*old MV* به هیچی فکر نکن حتی یک کلمه هم نگو... فقط به من لبخند بزن من هنوز نمیتونم باور کنم همه چیز مثل یک رویا به نظر میرسه سعی نکن که ناپدید بشی این حقیقت داره؟این حقیقت داره؟ تو...تو... تو خیلی زیبایی و من از این میترسم من حقیقت ...

۲ روز پیش
37K
#BTS #BLACKSWAN #JIN #SUGA #RM #J_HOPE #JIMIN #TEAHYUNG #JUNGKOOK #exo #Suho #Xiomin #Baekhyun #Do #Chanyeol #Kai #Sehun #Chen #Lay #اکسو #سوهو #شیومین #بکهیون #لی #دی_او #کیونگسو #چانیول #کای #سهون #چن #bts #Bangtan #بی_تی_اس #بنگتن #وی ...

#BTS #BLACKSWAN #JIN #SUGA #RM #J_HOPE #JIMIN #TEAHYUNG #JUNGKOOK #exo #Suho #Xiomin #Baekhyun #Do #Chanyeol #Kai #Sehun #Chen #Lay #اکسو #سوهو #شیومین #بکهیون #لی #دی_او #کیونگسو #چانیول #کای #سهون #چن #bts #Bangtan #بی_تی_اس #بنگتن #وی #کوکی #جیمین #رپ_مانستر #جین #جیهوپ #شوگا #BlackPink #jisoo #Rose #Lisa #Jennie #بلک_پینک #جیسو #رزی #لیسا ...

۳ روز پیش
10K