نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شجاع تر از پسر علی علیه السلام! در جنگ جمل، حضرت علی علیه السلام فرزندش محمد حنفیه را طلبید و نیزه خود را به او داد و فرمود: - با این نیزه به سپاه دشمن ...

شجاع تر از پسر علی علیه السلام! در جنگ جمل، حضرت علی علیه السلام فرزندش محمد حنفیه را طلبید و نیزه خود را به او داد و فرمود: - با این نیزه به سپاه دشمن حمله کن! محمد حنیفه نیزه را گرفت و به دشمن حمله کرد، گروهی از سپاه ...

۱۳ بهمن 1396
73
#معاویه تمام سعی خود را کرده بود که چهره معقول و درستی از #بنی_امیه بین مسلمانان ایجاد کند. #امام_حسن علیه السلام با استفاده از این #صلح_نامه و نقض آن توسط معاویه ، چهره ظاهری معاویه ...

#معاویه تمام سعی خود را کرده بود که چهره معقول و درستی از #بنی_امیه بین مسلمانان ایجاد کند. #امام_حسن علیه السلام با استفاده از این #صلح_نامه و نقض آن توسط معاویه ، چهره ظاهری معاویه را بین مسلمان آشکار و مظلومیت اهل بیت (علیهم السلام) را در تاریخ ثبت نمود. ...

۶ دی 1395
43
سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_هجدهم : #جنگ_صفین #قسمت_سیزدهم : معاویه در صفین، با وعده و وعید و با اعمال مکر و حیله سپاهیان خود را دلگرم مینمود و سعی میکرد که با حیله و نیرنگ در ...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_هجدهم : #جنگ_صفین #قسمت_سیزدهم : معاویه در صفین، با وعده و وعید و با اعمال مکر و حیله سپاهیان خود را دلگرم مینمود و سعی میکرد که با حیله و نیرنگ در میان لشگریان علی علیه السلام هم نفاق و اختلاف بیندازد . . . از کسانی ...

۴ دی 1395
442
سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_هجدهم : #جنگ_صفین #قسمت_دهم : این خونریزی و اتلاف نفوس نتیجه هوی پرستی و نیرنگ معاویه بود که از قبول نصیحت و اندرز خود داری میکرد و مردم شام را به عناوین ...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_هجدهم : #جنگ_صفین #قسمت_دهم : این خونریزی و اتلاف نفوس نتیجه هوی پرستی و نیرنگ معاویه بود که از قبول نصیحت و اندرز خود داری میکرد و مردم شام را به عناوین مختلف فریب داده و جان آنها را دستخوش امیال شیطانی خود مینمود بدین جهت علی ...

۲۹ آذر 1395
416
سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_هجدهم : #جنگ_صفین #قسمت_هفتم : پس از به درک واصل شدن برخی از شجاعان لشکر معاویه به دست مالک اشتر، #معاویه_ملعون ، عبیدالله بن عمر را با عده‏ ای مأمور حمله بر ...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_هجدهم : #جنگ_صفین #قسمت_هفتم : پس از به درک واصل شدن برخی از شجاعان لشکر معاویه به دست مالک اشتر، #معاویه_ملعون ، عبیدالله بن عمر را با عده‏ ای مأمور حمله بر عساکر عراق نمود، عبیدالله در حالیکه رجز میخواند و خود را می ستود مبارز میخواست. ...

۲۶ آذر 1395
63
سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_هفدهم : #جنگ_صفین #قسمت_دهم : #معاویه_ملعون در باره جنگ با علی علیه السلام از هیچ حیله و تزویر و ریا و دروغ خود داری نکرد و به بهانه خون عثمان مردم شام ...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_هفدهم : #جنگ_صفین #قسمت_دهم : #معاویه_ملعون در باره جنگ با علی علیه السلام از هیچ حیله و تزویر و ریا و دروغ خود داری نکرد و به بهانه خون عثمان مردم شام را علیه آن امام شورانید و در همه جا به آن حضرت #تهمت زد و ...

۱۹ آذر 1395
131
سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_هفدهم : #جنگ_صفین #قسمت_پنجم : #سفیر_معاویه که از بزرگواری و سخنان علی علیه السلام به هیجان آمده بود بلند شد و گفت: یا امیرالمؤمنین مرا ببخش من تو را بیش از هر ...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_هفدهم : #جنگ_صفین #قسمت_پنجم : #سفیر_معاویه که از بزرگواری و سخنان علی علیه السلام به هیجان آمده بود بلند شد و گفت: یا امیرالمؤمنین مرا ببخش من تو را بیش از هر کس دشمن داشتم ولی اکنون دوستت دارم زیرا حقایق امور بر من روشن شد و ...

۱۳ آذر 1395
82
سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_هفدهم : #جنگ_صفین #قسمت_چهارم : علی علیه السلام از موقع ورود به کوفه چند ماهی که در آن شهر اقامت داشت برای جلوگیری از وقوع جنگ با شامیان چند مرتبه به معاویه ...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_هفدهم : #جنگ_صفین #قسمت_چهارم : علی علیه السلام از موقع ورود به کوفه چند ماهی که در آن شهر اقامت داشت برای جلوگیری از وقوع جنگ با شامیان چند مرتبه به معاویه نامه نوشته و او را نصیحت کرد و عواقب وخیم مخالفت و ناسازگاری او را ...

۱۲ آذر 1395
104
سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_شانزدهم : #جنگ_جمل #قسمت_ششم : اصحاب پیمان شکن و نامرد جمل ( #ناکثین ) چون به نزدیکی بصره رسیدند طلحه و زبیر به بزرگان بصره نامه نوشته و آنها را برای مخالفت ...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_شانزدهم : #جنگ_جمل #قسمت_ششم : اصحاب پیمان شکن و نامرد جمل ( #ناکثین ) چون به نزدیکی بصره رسیدند طلحه و زبیر به بزرگان بصره نامه نوشته و آنها را برای مخالفت با علی علیه السلام به منظور #خونخواهی عثمان دعوت کردند. آنها نیز جواب دادند که ...

۲۵ آبان 1395
255
سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_شانزدهم : #جنگ_جمل #قسمت_سوم : ام سلمه در پاسخ به عایشه که می خواست به بهانه قتل عثمان، وی را علیه امام علی علیه‌السلام بشوراند گفت: ای عایشه!!! مگر تو نبودی که ...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_شانزدهم : #جنگ_جمل #قسمت_سوم : ام سلمه در پاسخ به عایشه که می خواست به بهانه قتل عثمان، وی را علیه امام علی علیه‌السلام بشوراند گفت: ای عایشه!!! مگر تو نبودی که مردم را به قتل عثمان ترغیب مینمودی، امروز چه شده است که به خونخواهی او ...

۲۲ آبان 1395
221
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند : در شب معراج ملکی را دیدم که بر منبری از نور نشسته بود و ملائکه اطراف او بودند . به جبرئیل گفتماین ملک کیست ؟ : ...

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند : در شب معراج ملکی را دیدم که بر منبری از نور نشسته بود و ملائکه اطراف او بودند . به جبرئیل گفتماین ملک کیست ؟ : جبرئیل گفت : نزدیک او شو و سلام کن . پس نزدیک شدم و سلام ...

۲ مرداد 1395
60
ماجرای عشق یزیدوذکاوت امام حسین ع درکمک به آن زن ,,ارینب بنت اسحاق,, پاسخ تفصیلی آنچه در بعضی از کتاب های تاریخی در باره این قضیه آمده است، این است که در زمان خلافت معاویه، ...

ماجرای عشق یزیدوذکاوت امام حسین ع درکمک به آن زن ,,ارینب بنت اسحاق,, پاسخ تفصیلی آنچه در بعضی از کتاب های تاریخی در باره این قضیه آمده است، این است که در زمان خلافت معاویه، زن مؤمنی به نام «ارینب» دختر اسحاق زندگی می کرد که در زیبایی و ادب ...

۲۳ مهر 1394
153
سفارش معاویه درخصوص امام حسین علیه السلام به یزید(لعنت الله علیه) اما حسین بن علی مردم عراق حسین بن علی را دعوت می کنند تا همراه او قیام کنند ...شکی ندارم که او با تو ...

سفارش معاویه درخصوص امام حسین علیه السلام به یزید(لعنت الله علیه) اما حسین بن علی مردم عراق حسین بن علی را دعوت می کنند تا همراه او قیام کنند ...شکی ندارم که او با تو بیعت نمی کند و همان کسانی که پدر او را کشتند و برادرش را مجروح ...

۹ آبان 1393
54
انسان یا به علی علیه السلام تشبّه دارد، که در این صورت اصحاب معاویه او را نمی پذیرند.. و یا به معاویه تشبّه دارد، که در این صورت اصحاب علی علیه السلام او را به ...

انسان یا به علی علیه السلام تشبّه دارد، که در این صورت اصحاب معاویه او را نمی پذیرند.. و یا به معاویه تشبّه دارد، که در این صورت اصحاب علی علیه السلام او را به خود نمی دهند.. در محضر بهجت؛ ج۳؛ ۱۱ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ این جواب اونایی که توی پروفایل ...

۵ خرداد 1393
22
انسان یا به علی علیه السلام تشبّه دارد، که در این صورت اصحاب معاویه او را نمی پذیرند.. و یا به معاویه تشبّه دارد، که در این صورت اصحاب علی علیه السلام او را به ...

انسان یا به علی علیه السلام تشبّه دارد، که در این صورت اصحاب معاویه او را نمی پذیرند.. و یا به معاویه تشبّه دارد، که در این صورت اصحاب علی علیه السلام او را به خود نمی دهند.. در محضر بهجت؛ ج۳؛ ۱۱ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ این جواب اونایی که توی پروفایل ...

۵ خرداد 1393
28