نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

اگر ساده ای … اگر راستگویی اگر با وفایی اگر با غیرتی اگر یک رنگی همیشه تنهایی …

اگر ساده ای … اگر راستگویی اگر با وفایی اگر با غیرتی اگر یک رنگی همیشه تنهایی …

۲۷ اردیبهشت 1398
166
اگر یادت کند.... اگر

اگر یادت کند.... اگر

۲۱ اردیبهشت 1398
138
اگر...! اگر......! اگر...........! اَمان از این اگر ها که زندگیمان را پر کرده اند! اگر بفهمند که...! اگر بگویند که...! اگر فلان شود! اگر....! هزاران هزار اگــــَـــرِ پوچ که هیچ کدام هیچ جا هیچ وقت ...

اگر...! اگر......! اگر...........! اَمان از این اگر ها که زندگیمان را پر کرده اند! اگر بفهمند که...! اگر بگویند که...! اگر فلان شود! اگر....! هزاران هزار اگــــَـــرِ پوچ که هیچ کدام هیچ جا هیچ وقت برای هیچ کس اتفاق نیافتاد ! کاش زندگی هایمان را بر اگر های مهم تری ...

۲۵ دی 1397
157
مادر اگر گرسنه شدی رستوران است اگر مریض شدی بیمارستان است اگر خوشحال شدی جشن است اگر ناراحتی ،غمخواراست اگر خوابیدی، بیدارکننده است اگر غائب شدی ،دعاگویت است

مادر اگر گرسنه شدی رستوران است اگر مریض شدی بیمارستان است اگر خوشحال شدی جشن است اگر ناراحتی ،غمخواراست اگر خوابیدی، بیدارکننده است اگر غائب شدی ،دعاگویت است

۲۰ بهمن 1396
171
اگر پیدا شوی روزی اگر پایان بگیرد درد اگر......................

اگر پیدا شوی روزی اگر پایان بگیرد درد اگر......................

۷ دی 1396
133
اگر...! اگر......! اگر...........! اَمان از این اگر ها که زندگیمان را پر کرده اند! اگر بفهمند که...! اگر بگویند که...! اگر فلان شود! اگر....! هزاران هزار اگــــَـــرِ پوچ که هیچ کدام هیچ جا هیچ وقت ...

اگر...! اگر......! اگر...........! اَمان از این اگر ها که زندگیمان را پر کرده اند! اگر بفهمند که...! اگر بگویند که...! اگر فلان شود! اگر....! هزاران هزار اگــــَـــرِ پوچ که هیچ کدام هیچ جا هیچ وقت برای هیچ کس اتفاق نیافتاد. کاش زندگی هایمان را بر اگر های مهم تری بنا ...

۱۹ شهریور 1396
170
اگر...! اگر......! اگر...........! اَمان از این اگر ها که زندگیمان را پر کرده اند! اگر بفهمند که...! اگر بگویند که...! اگر فلان شود! اگر....! هزاران هزار اگــــَـــرِ پوچ که هیچ کدام هیچ جا هیچ وقت ...

اگر...! اگر......! اگر...........! اَمان از این اگر ها که زندگیمان را پر کرده اند! اگر بفهمند که...! اگر بگویند که...! اگر فلان شود! اگر....! هزاران هزار اگــــَـــرِ پوچ که هیچ کدام هیچ جا هیچ وقت برای هیچ کس اتفاق نیافتاد ! کاش زندگی هایمان را بر اگر های مهم تری ...

۱۹ مرداد 1396
153
اگر مردی،مرد بمون اگر نیستی،نامردی نکن اگه تنهایی،تنها بمون اگر نیستی،تنهاش نذار اگر نجیبی،نجابت کن اگر نیستی،هرزگی نکن اگر عاشقی،عاشق بمون اگر نیستی، حرمت عشقو نشکن.....

اگر مردی،مرد بمون اگر نیستی،نامردی نکن اگه تنهایی،تنها بمون اگر نیستی،تنهاش نذار اگر نجیبی،نجابت کن اگر نیستی،هرزگی نکن اگر عاشقی،عاشق بمون اگر نیستی، حرمت عشقو نشکن.....

۳۰ مرداد 1395
189
اگر مردی،مرد بمون اگر نیستی،نامردی نکن اگه تنهایی،تنها بمون اگر نیستی،تنهاش نذار اگر نجیبی،نجابت کن اگر نیستی،هرزگی نکن اگر عاشقی،عاشق بمون اگر نیستی، حرمت عشقو نشکن.....

اگر مردی،مرد بمون اگر نیستی،نامردی نکن اگه تنهایی،تنها بمون اگر نیستی،تنهاش نذار اگر نجیبی،نجابت کن اگر نیستی،هرزگی نکن اگر عاشقی،عاشق بمون اگر نیستی، حرمت عشقو نشکن.....

۲۹ مرداد 1395
149
اگر خوابی خوابتم / اگر مستی شرابتم / اگر هستی کنارتم / اگر نیستی به یادتم

اگر خوابی خوابتم / اگر مستی شرابتم / اگر هستی کنارتم / اگر نیستی به یادتم

۲۰ فروردین 1395
168
تو زندگی هیچوقت التماس نکن اگر التماس کردی به نامرد نکن اگر مردی نارو نزن اگر زدی به رفیق نزن اگر مردی مال مردم نخور اگر خوردی از یتیم نخور اگر مردی قسم نخور اگر ...

تو زندگی هیچوقت التماس نکن اگر التماس کردی به نامرد نکن اگر مردی نارو نزن اگر زدی به رفیق نزن اگر مردی مال مردم نخور اگر خوردی از یتیم نخور اگر مردی قسم نخور اگر خوردی به ناموس نخور اگر مردی پشت به کسی نکن اگر کردی به معبود نکن ...

۹ فروردین 1395
261
اگر براش مهم باشی .... اگر .....

اگر براش مهم باشی .... اگر .....

۵ دی 1394
228
اگر ساده ای... اگر راستگویی... اگر با وفایی... اگر با غیرتی... اگر یک رنگی... هنیشه تنهایی...

اگر ساده ای... اگر راستگویی... اگر با وفایی... اگر با غیرتی... اگر یک رنگی... هنیشه تنهایی...

۱ آذر 1394
149
اگر ساده ای..... اگر راستگویی..... اگر با وفایی..... اگر باغیرتی....... اگر یکرنگی........ همیشه تنهایی.......

اگر ساده ای..... اگر راستگویی..... اگر با وفایی..... اگر باغیرتی....... اگر یکرنگی........ همیشه تنهایی.......

۲۶ شهریور 1394
136
اگر میدانستی اگر

اگر میدانستی اگر

۱۳ خرداد 1394
154
اگر بتونیم قدر بدانیم اگر اگر اگر اگر

اگر بتونیم قدر بدانیم اگر اگر اگر اگر

۲۰ بهمن 1393
138
اگر ساده ای ... اگر راستگویی ... اگر باوفایی ... اگرباغیرتی ... اگر یکرنگی ... ...همیشه تنهایی...

اگر ساده ای ... اگر راستگویی ... اگر باوفایی ... اگرباغیرتی ... اگر یکرنگی ... ...همیشه تنهایی...

۱۱ بهمن 1393
134
اما اگر این اما و اگر ها نبودن اگر این دل شکستن ها، اگر این سوختن ها، اگر و اگرها نبودن باز تو هم نبودی

اما اگر این اما و اگر ها نبودن اگر این دل شکستن ها، اگر این سوختن ها، اگر و اگرها نبودن باز تو هم نبودی

۱۱ اردیبهشت 1393
223
اگر باشد. اگر.....

اگر باشد. اگر.....

۲۵ مهر 1392
136