نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

جیگرکی بودی توووو

جیگرکی بودی توووو

۱ دقیقه پیش
187
۱ دقیقه پیش
278
۱ دقیقه پیش
295
چون بوی #تو دارَد جان ... جان را ، هله بنوازم... ‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

چون بوی #تو دارَد جان ... جان را ، هله بنوازم... ‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۲ دقیقه پیش
344
۲ دقیقه پیش
362
در من گره بخور هر ساعت از روز هم که شد مرا درگیر صدایت، نفست، مرا درگیر حافظه‌ات کن من تو را دوست دارم.... ❤ ️

در من گره بخور هر ساعت از روز هم که شد مرا درگیر صدایت، نفست، مرا درگیر حافظه‌ات کن من تو را دوست دارم.... ❤ ️

۲ دقیقه پیش
366
بوﺩنت رو دوست ﺩﺍﺭﻡ مجبورم میکنی که به هیچکس فکر نکنم ﺟﺰ تو نگاهت رو گره بزن به هر لحظه من حس امنیت میکنم وقتی که تو درگیر منی

بوﺩنت رو دوست ﺩﺍﺭﻡ مجبورم میکنی که به هیچکس فکر نکنم ﺟﺰ تو نگاهت رو گره بزن به هر لحظه من حس امنیت میکنم وقتی که تو درگیر منی

۲ دقیقه پیش
427
۳ دقیقه پیش
468
۳ دقیقه پیش
522
۳ دقیقه پیش
503
۳ دقیقه پیش
607
#تو را باید در سُفرِه گُذاشت! کِنارِ ناݩ وَ نَمَک ••تـــــُــــو••

#تو را باید در سُفرِه گُذاشت! کِنارِ ناݩ وَ نَمَک ••تـــــُــــو•• "برکت خانه ای...!!🍃 🌸

۴ دقیقه پیش
657
۴ دقیقه پیش
673
۴ دقیقه پیش
717
۴ دقیقه پیش
750
۴ دقیقه پیش
750
۵ دقیقه پیش
867
۵ دقیقه پیش
903
۶ دقیقه پیش
938
۶ دقیقه پیش
1K