ویژه کنید
عکس و تصویر ❣ #لـــَبخـَنـد-زَنـآن میگـــویـْـے : #شــَهـریـور رو بـِـه پـآیـاٰن اســتـــ,و فـَقـــط چـند روز تــاٰ #پــاٰییــْز مـآنـدِهـ ...


#لـــَبخـَنـد-زَنـآن
میگـــویـْـے :
#شــَهـریـور رو بـِـه پـآیـاٰن اســتـــ,و فـَقـــط چـند روز تــاٰ #پــاٰییــْز مـآنـدِهـ اســتــ…!

میـدانـے چیســْـت ..؟!
همـین چـند روزے کـه #شـُـمارَش از دسـتانـَت خـآرِج شــُـدهـ اســتــ ؛
ِنــدگـی-اَمــ
را دَر دسـت گِـرفـتـه اَنـــد …!!

هـَــر #لـَحظـه-اَش بـَــرایـَـم #سـآل-هـا مےگُــذرد¡!
سـال هـایــے انبـاشتـه از تـوشـِه ےِ #نـَبـودَنــَت...!

فِکـــرے بـِـه حــالِ #مــَن کـُـــن . . .
یــا
از #نـَبودنـت دَســـْت بــَــردار ؛
یــا
بـِـه پــاییـز بگــو #دیــْر-تـَــر بیـآیـَد ..¡
یـااصـلاً َــیایــَـد . . .((!))


دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...