ویژه کنید
عکس و تصویر شبیهــ تورو ندیدمــ کهــ بهمــ بگهــ عزیزمــ ولیـــ تهــ قصهــ برهــ و بدهــ فریبمــ تــو ...

شبیهــ تورو ندیدمــ کهــ بهمــ بگهــ عزیزمــ
ولیـــ تهــ قصهــ برهــ و بدهــ فریبمــ
تــو چشامــ بازمــ اشڪــ میشهــ جمعــ
واسهــ دیدنهــ چشاشهــ پرهــ دردهــ دلمــ
همهــ چیمو بهشــ تکیهــ کنمــ
با کسیــ باشمــ کهــ باشهــ شبیهــ خودمــ
ولی حیفــــ
کهــ دیگهــ غریبهــ شدهــ
و منــ پر شدهــ از غریبهــ دورمــ
چقد دور شدیــ از منــ
تو کور شدیــ حتمــا
کهــ ندیدیــ چقد بهــ تو منــ خوبیــ کردمــ
یهــ درد تویــ مغزمــ
یهــ عقدهــ و یهــ رفتنــ
یهــ حســ بدیــ کهــ همهــی شهر ردتــ کردنــ
★مثهـــــــ سرطـانــــــ شدیـــــ واسهــــ منــــ کهـــــ میکشونهـــ منو هـــر لحظهـــ دائمــــا پیشــــ تووووو پیشـــ خاطراتمونـــــ پیشــــ وقتاییــــ کهــــ تو فقطــــ بودیــــ واسهــــ منــــ:)))★
.
.
خیلیــ قشنگهــ دانلودشــ کنیــد:))
#hana


دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...