نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

#زوال_عشق #پارت_بیست #مهدیه_عسگری نتونستم بخابم...ینی حرص نزاشت بخابم...از بچگی خیلی لجباز بودم...با لبخند شیطانی بلند شدم... همه مردا در برابر زیبایی و لوندی یه دختر کم میارن...پس تصمیم گرفتم یکم بردیا رو اذیت کنم.... برق ...

#زوال_عشق #پارت_بیست #مهدیه_عسگری نتونستم بخابم...ینی حرص نزاشت بخابم...از بچگی خیلی لجباز بودم...با لبخند شیطانی بلند شدم... همه مردا در برابر زیبایی و لوندی یه دختر کم میارن...پس تصمیم گرفتم یکم بردیا رو اذیت کنم.... برق و اروم روشن کردم که مریم تکونی خورد ولی بیدار نشد...نفس آسوده ای کشیدم و ...

۱۲ دقیقه پیش
1K
#پارت هشتاد و نه..... #کارن... حرکت کردم طرف خونه ولی هر چند دقیقه بر میگشتم ببینم حالش چطوره هنوز خواب بود بخاطر داروهاش ... رسیدم خونه ماشین رو بردم تو پارکینگ و پیاده شدم و ...

#پارت هشتاد و نه..... #کارن... حرکت کردم طرف خونه ولی هر چند دقیقه بر میگشتم ببینم حالش چطوره هنوز خواب بود بخاطر داروهاش ... رسیدم خونه ماشین رو بردم تو پارکینگ و پیاده شدم و اومدم طرف جانان و در رو باز کردم دوباره بغلش گرفتم و به سمت خونه ...

۲۵ دقیقه پیش
5K
#پارت۹۱ امروز تصمیم گرفتم برم خونه خودم یه سری بزنم، هم یه سری کتاب رو بیارم توی وقتای بیکاری بخونم... در سالن رو باز کردم و وارد شدم. دلم لک زده یه بار دیگه فقط ...

#پارت۹۱ امروز تصمیم گرفتم برم خونه خودم یه سری بزنم، هم یه سری کتاب رو بیارم توی وقتای بیکاری بخونم... در سالن رو باز کردم و وارد شدم. دلم لک زده یه بار دیگه فقط یه بار دیگه کنار خانوادم توی این خونه با صدای بلند بخندم، بخندم و فراموش ...

۲۸ دقیقه پیش
3K
#پارت۹۰ رادمهر:آنوشا چیزی داره ازارت میده؟! چرا لپ تاپ رو شکوندی؟! با یاد آوری فیلم گوشه مانتوم رو توی دستم گرفتم و مچاله کردم. ـ عصبی شده بودم شکوندمش، همین! رادمهر با تعجب گفت: چرا ...

#پارت۹۰ رادمهر:آنوشا چیزی داره ازارت میده؟! چرا لپ تاپ رو شکوندی؟! با یاد آوری فیلم گوشه مانتوم رو توی دستم گرفتم و مچاله کردم. ـ عصبی شده بودم شکوندمش، همین! رادمهر با تعجب گفت: چرا عصبی شدی؟! ـ بیخیال مهم نیست... ********** بعد از تعویض لباسام رفتم پایین... رادمهر با ...

۳۰ دقیقه پیش
3K
پارت ۱۸ فرمـــ👑 ــانروای مغرور 🔱 گلدون رو میز کنار تختم رو برداشت و پرت کرد سمتم و داد کشید : پاک کن این لعنتیااااااااا رو ، پاک کن تا نزدم ناکارت کنم سرم رو ...

پارت ۱۸ فرمـــ👑 ــانروای مغرور 🔱 گلدون رو میز کنار تختم رو برداشت و پرت کرد سمتم و داد کشید : پاک کن این لعنتیااااااااا رو ، پاک کن تا نزدم ناکارت کنم سرم رو کج کــــردم ،گلدون خورد به صفــــحه تلویزیون و هردو خورد شدن ، اگر جاخالـــــی نداده ...

۲ ساعت پیش
13K
#_فرمـ👑 ـانروای مغرور 🔱 *پارت17* هوداد رو دیدم داخل چهارچوب در ایستاده بود و نگاهم کرد ،بعد سه روز اومد داخل اتاقم اونم این جوری ، حتما باز به باد کتک میخواد بگیرتم ، آب ...

#_فرمـ👑 ـانروای مغرور 🔱 *پارت17* هوداد رو دیدم داخل چهارچوب در ایستاده بود و نگاهم کرد ،بعد سه روز اومد داخل اتاقم اونم این جوری ، حتما باز به باد کتک میخواد بگیرتم ، آب دهنم رو با صدا قورت دادم ،با چشم های ترسیده نگاهش کـــــردم ، با قدم ...

۲ ساعت پیش
16K
#moon_is_for_me #part_1 #سوم_شخص تاریخ : 18/10/2003 . ساعت : 10:15 صبح اشکاشو آروم پاک کرد و از اتاق رفت بیرون . به مادرش گفت : مامان من که وسایلمو جمع کردم میشه برم توی کوچه ...

#moon_is_for_me #part_1 #سوم_شخص تاریخ : 18/10/2003 . ساعت : 10:15 صبح اشکاشو آروم پاک کرد و از اتاق رفت بیرون . به مادرش گفت : مامان من که وسایلمو جمع کردم میشه برم توی کوچه ؟ مادرش با ناراحتی گفت : آره پسرم برو. گونه ی مادرشو با خوشحالی بوس ...

۲ ساعت پیش
15K
🌿 🌺 بین طلوعین یعنی از اذان صبح تا طلوع آفتاب این ساعت از روز یک زمان فوق العاده خاص معنوی و بهشتی است. ذکر گفتن، تلاوت قرآن مجید، بیداری باعث شادابی و افزایش رزق ...

🌿 🌺 بین طلوعین یعنی از اذان صبح تا طلوع آفتاب این ساعت از روز یک زمان فوق العاده خاص معنوی و بهشتی است. ذکر گفتن، تلاوت قرآن مجید، بیداری باعث شادابی و افزایش رزق است (والقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا) ای پیامبر قران صبح را فراموش نکن ...

۳ ساعت پیش
3K
پوزخندی زد و گفت:چه جالب از کی تا حالا قیافه ها گوینده شخصیت و اخلاق شدن؟ ای ایشالله اون دهنت کج شه. ایشالله سکته کنی دهنت همینطور بمونه. من:آقای محترم با این بحثای الکی نمی ...

پوزخندی زد و گفت:چه جالب از کی تا حالا قیافه ها گوینده شخصیت و اخلاق شدن؟ ای ایشالله اون دهنت کج شه. ایشالله سکته کنی دهنت همینطور بمونه. من:آقای محترم با این بحثای الکی نمی تونی منو دور بزنی این کارا یعنی چی مثله این فیلمای گاندستری میپری جلوم.. صدای ...

۳ ساعت پیش
18K
#پارت هشتاد و هشت... #کارن... رفتم کمار تخت جانان خوابیده بود هنوزم صورتش سرخ بود لبش ورم داشت ...بخاطر تنگی نفسش واسش ماسک اکسیژن گذاشته بودن کنارش روی صندلی نشستم و به صورتش نگاه کردم...واقعا ...

#پارت هشتاد و هشت... #کارن... رفتم کمار تخت جانان خوابیده بود هنوزم صورتش سرخ بود لبش ورم داشت ...بخاطر تنگی نفسش واسش ماسک اکسیژن گذاشته بودن کنارش روی صندلی نشستم و به صورتش نگاه کردم...واقعا کی میگیه اینی که روی این تخت خوابیده همون جانانه که یه جا بند نمیشه ...

۴ ساعت پیش
23K
دیروز یه روز خاص و روحانی برام بود به یه دشت سرسبز دعوت بودم مزرعه های گندم و بآغ و ستاره ها منو بردن به عالم دیگه بعدش فکر کردم که من به واسطه کتاب ...

دیروز یه روز خاص و روحانی برام بود به یه دشت سرسبز دعوت بودم مزرعه های گندم و بآغ و ستاره ها منو بردن به عالم دیگه بعدش فکر کردم که من به واسطه کتاب هایی که خوندم و کتاب تاریخ ایران باستانی که در حال خوندنش هستم ، انگار ...

۴ ساعت پیش
5K
باهم به سمته میزشون رفتیم! شانس اوردیم میز گرد بود... به میز رسیدیم من سینی رو گرفتم هلن ظرفای قبلی رو جمع کرد سوگل هم کیک و قهوه های توی سینی رو گذاشت روی میز.. ...

باهم به سمته میزشون رفتیم! شانس اوردیم میز گرد بود... به میز رسیدیم من سینی رو گرفتم هلن ظرفای قبلی رو جمع کرد سوگل هم کیک و قهوه های توی سینی رو گذاشت روی میز.. یه نگاه به سه تاشون کردم و با چشمک نشونه دادم وقتشه! سس خردل رو ...

۵ ساعت پیش
26K
یه هم اتاقی داشتم که همیشه ساعت دوازده شب به بعد میزد بیرون و نزدیکای صبح برمیگشت، یبار ازش پرسیدم این وقت شب کجا میری؟ گفت آدمایی که شب از خونه میزنن بیرون پُر از ...

یه هم اتاقی داشتم که همیشه ساعت دوازده شب به بعد میزد بیرون و نزدیکای صبح برمیگشت، یبار ازش پرسیدم این وقت شب کجا میری؟ گفت آدمایی که شب از خونه میزنن بیرون پُر از حرفن واسه گفتن اما کسی رو ندارن واسه شنیدن، برای همین دستِ خودشون رو میگیرن ...

۵ ساعت پیش
8K
خیلی بده چتای خنده دار،یه روز گریتو در بیاره...

خیلی بده چتای خنده دار،یه روز گریتو در بیاره...

۶ ساعت پیش
2K
اوجـــــــــــــــولات مــــــــــن ڪیه؟ ☺ ️ از یه دختره کپـــــی زدم ۳۵۰۰ تــــــــــا لایک داشت ۸۰۰ نــــــــــفر هم پایــــین پستــــــــــش کشــــــــــته شــــــــــــــــــــده بودن من که خودم نفهمیدم چیه 😁 تو میدونی؟ به منم بگو‌ ناموسن😂 😂

اوجـــــــــــــــولات مــــــــــن ڪیه؟ ☺ ️ از یه دختره کپـــــی زدم ۳۵۰۰ تــــــــــا لایک داشت ۸۰۰ نــــــــــفر هم پایــــین پستــــــــــش کشــــــــــته شــــــــــــــــــــده بودن من که خودم نفهمیدم چیه 😁 تو میدونی؟ به منم بگو‌ ناموسن😂 😂

۶ ساعت پیش
5K
امروز که از خواب بیدار شدم از خودم پرسیدم :🍃 زندگی چه می گوید؟🍃 جواب را در اتاقم پیدا کردم،✔ سقف گفت : اهداف بلند داشته باش!✔ پنجره گفت : دنیا را بنگر!✔ ساعت گفت ...

امروز که از خواب بیدار شدم از خودم پرسیدم :🍃 زندگی چه می گوید؟🍃 جواب را در اتاقم پیدا کردم،✔ سقف گفت : اهداف بلند داشته باش!✔ پنجره گفت : دنیا را بنگر!✔ ساعت گفت : هر ثانیه با ارزش است!✔ آیینه گفت : قبل از هر کاری به بازتاب ...

۷ ساعت پیش
9K
*شیرین* کارای نمایشگاه خوب پیش رفت بهار کنارم بود بر عکس تصورم کسی ازبچه ها نیومد شمال ساعت از یک ظهر گذشته بود در نمایشگاه بستیم وهمراه بهار برگشتیم ویلای بهار اینا نرگس خانم تو ...

*شیرین* کارای نمایشگاه خوب پیش رفت بهار کنارم بود بر عکس تصورم کسی ازبچه ها نیومد شمال ساعت از یک ظهر گذشته بود در نمایشگاه بستیم وهمراه بهار برگشتیم ویلای بهار اینا نرگس خانم تو حیاط داشت لباس پهن می کرد با دیدنمون سلام کرد وگفت : مهمون دارین منو ...

۷ ساعت پیش
45K