ویژه کنید
عکس و تصویر آﯾﺎ

آﯾﺎ " ﺍﻧﻘﻼﺑﯽِ ﺧﻮﺏ"، ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮﯼ ﺗﻮﭖ ﻭ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻭ ﺳﺮ ﺳﻔﺮﻩ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩ ؟؟


ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮﺏ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﺣﻀﺮﺍﺕ ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ، ﻣﺮﺩﻩ ﻭ ﺷﻬﯿﺪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ گر ﺁﺭﻣﺎﻥ ﻫﺎﯼ امام و ﺍﻧﻘﻼﺏ باشد ؟؟ﺍﮔﺮ ﺳﻔﺮﻩ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ ﻫﺎﺳﺖ، ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺳﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺳﻔﺮﻩ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮﻕﻫﺎﯼ ﭼﻨﺪ ﺩﻩ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ؟؟

ﺁﻗﺎﯼ #مجید_ﺍﻧﺼﺎﺭﯼ، ﺩﺭ ﺍﯾﺎﻡ ﻓﺘﻨﻪ ۸۸ ﺣﻀﻮﺭ ﭘﺮ ﺭﻧﮕﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎﯼ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻫﺪﺍﯾﺖ #ﮐﻮﺩﺗﺎﯼ_ﻣﺨﻤﻠﯽ ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ !! ((تصویر بالا))ﺍﮔﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪﺍﻥ #ﺗﻔﮑﺮﺍﺕ_ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﺍﻣﺜﺎﻝ #ﺍﻧﺼﺎﺭﯼ، ﺑﻪ #ﺳﻮﺭﯾﻪ ﺑﺮﻭﻧﺪ، ﺟﻮﺍﺏ ﮐﻔﺘﺎﺭﻫﺎی داعشی #وطنی ﺭﺍ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎﯼ ﺗﻬﺮﺍﻥ باید ﺑﺪﻫﺪ ؟؟(به نقل از #کانال_مهرورزان_۲ )
#فتنه #تفرعن #افراطیون #حقه_بازی #حقه_بازهای_رسانه‌ای #شارلاتانهای_سیاسی #انصاری
#فتنه_اکبر_هشتاد_و_اشک
#بسیج_سایبری


#حق_پایدار_است

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...