ویژه کنید
عکس و تصویر . نسل امروز ؛ نسل دیداریست!بچه های نسل امروز؛ بیشتراوقاتشان را به جای پرداختن به ...

.
نسل امروز ؛ نسل دیداریست!بچه های نسل امروز؛ بیشتراوقاتشان را به جای پرداختن به هر فعالیتی؛به #تماشا و #دیدن میگذرانند.

#دیدن در شبکه های ماهواره ای و #دیدن در اینترنت!پس دوران متن مکتوب و نصیحت کلامی گذشته است.نسل جدید ترجیح میدهد ؛ چیزی را ببیند تا باور کند!
.

برای نسل جدید؛ خیلی چیزها تعجب آور نیست ؛ زیرا شبیه آن را در برنامه های مختلف دیده اند!
.

پس ما هم به عنوان انسانهای بالغ و والدین امروز؛ خود را کمی تغییردهیم !

نصیحت و صحبت و همدردی خوب است.ولی نسل جدید ، نخست میخواهد ببیند که آیا ما خودمان چگونه زندگی میکنیم آنها مدام ما را زیر نظر دارند تا با #دیدن رفتارها و روابط ما یاد بگیرند ؛ نه با رمانها و نصیحتها و زور و اجبار!

برای داشتن نسلی بهتر که #دیدن بهتر از ما #بلد است؛ کاری کنیم که واقعا صادقانه و خوب باشیم؛ نصیحت نکنیم ؛ نشانه های نصیحت را در زندگی شخصی خود نشان دهیم ؛ اگر از فرزندمان میخواهیم سیگار نکشد؛ خود اول نکشیم.اگر میخواهیم دروغگو نباشد؛ خود ؛ فریب مردم را کنار بگذاریم ؛ و اگر میخواهیم مهربان باشد ؛ باید اول از ما مهربانی ببیند.

دیروز اتفاقی افتاد که به من ثابت کرد نسل نوجوان و جوان امروز؛ نمیخواهد لزوما رمان بخواند تا چیزی را یاد بگیرد! میخواهد به #شخصیت و #منش و رفتارخود من دقت کند ؛ تا نکاتی را بیاموزد!
فهمیدم چقدر مسوولم! چقدر تک تکمان مسولیم که با الگوهای مثبت رفتاری؛#جای شبکه های ماهواره ای یا اینترنت؛ در معرض #نگاه جوانان باشیم ؛ولی از جنبه ی خوبش!

آنها تاثیرحرفهای مارا روی خودمان میخواهند؛ نه روی زندگی یک آدم خسته ، عصبی و شکست خورده.
.
من و تعدادی از دوستانم؛ تصمیم گرفته ایم؛انقدر از مشلاتمان مقابل نسل جدید صحبت نکنیم؛ بلکه شیوه ی مبارزه با ناکامی هایمان را صادقانه به آنها نشان دهیم؛ هنر میخواهد زمین خورده باشی و باز بتوانی بلند شوی! نوجوانت این را که ببیند؛ خودش به جای آن خواننده یا فوتبالیست خارجی؛ به سمت تو می آید!

جوانان امروز ما عاشق کسانی میشوند که در درجه اول#شجاع باشند و روش جنگیدنشان ؛ فرق کند؛حتی اگر ظاهرا تحقیر شوند ! دیشب آقایی بی دلیل ؛در رستوران به من توهین کرد و سعی کرد مرا مقابل عده ای از جمله؛دخترم و همسر خود؛ تحقیر کند! چون هدفش را زود فهمیدم؛فقط به او نگریستم و گفتم:

جدی! راست میگویید؟ من این کار را کردم؟ اگر این کار را کردم؛ عذر میخواهم! خواهش کرد و رفت!او حمله کرد؛برنده من بودم!
.
آزمون سختی بود! ولی ارزشش را داشت.با آرامشمان میتوانیم دیگران را آرام کنیم و درس دهیم!
#چیستابا سحر؛دوست خوبم؛ فالور گل!..

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...