ویژه کنید
عکس و تصویر تره الفارگ محب مثل الیفارگ #روح وانه ابغیبتک شفت #القیامه اشهگ صورتک وتمنه شهگت #موت ...

تره الفارگ محب مثل الیفارگ #روح
وانه ابغیبتک شفت #القیامه
اشهگ صورتک وتمنه شهگت #موت
وعلی نوحی بجت حتی #الحمامه
اغصاً بالنفس کلما یجینی #اللیل
وموت من البجی من اذکر #کلامه
هم تذکرنی بعدک من یجک #اللیل
هم مثلی تون مثل #الیتامه
اون اونین شیخ ایطیح بین #اعداه
ولا واحد فزع من کل #عمامه
تعال الصبح بعدک والله صایر #للیل
وتخیل بالذی عاش #بظلامه
اون ونت عجوز ابین #الکبور
اذا تیهت من کبره #العلامه
هذا حالی وداعتک لمن #مشیت
اتانی بشوگ ترجع #بالسلامه.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...