نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

#عکس_نوشته #عاشقانه #نوشته

#عکس_نوشته #عاشقانه #نوشته

۴ ثانیه پیش
7
۱ دقیقه پیش
129
۲ دقیقه پیش
175
تو فراموش ترین اتفاقی هستی که به یاد می آورم هنوز

تو فراموش ترین اتفاقی هستی که به یاد می آورم هنوز

۶ دقیقه پیش
427
گاهی ‌گذشت میکنم گاهی گذر... معنای این دوفرق می کند بخشیدن دیگران دلیل ضعیف بودن من نیست، آنهارا می بخشم، چون آنقدر قوی هستم، که میدانم آدمها اشتباه می کنند...

گاهی ‌گذشت میکنم گاهی گذر... معنای این دوفرق می کند بخشیدن دیگران دلیل ضعیف بودن من نیست، آنهارا می بخشم، چون آنقدر قوی هستم، که میدانم آدمها اشتباه می کنند...

۷ دقیقه پیش
495
دوست داشتنِ تو بذری ست که هیچ گاه هیچ زارعی قادر نیست مطابق آن را در جهانم بِکارَد

دوست داشتنِ تو بذری ست که هیچ گاه هیچ زارعی قادر نیست مطابق آن را در جهانم بِکارَد

۱۲ دقیقه پیش
883
دلــــــــــ♡تنگے💔💘

دلــــــــــ♡تنگے💔💘

۱۷ دقیقه پیش
1K
۲۶ دقیقه پیش
2K
#بک #متاهل_جان_هرزه_نباش

#بک #متاهل_جان_هرزه_نباش

۲۶ دقیقه پیش
2K
ن̲̲ام̲ه̲ ̲ای̲ ̲به̲ د̲خ̲ت̲ر̲م̲:🤤 ₍₍ج̲̲ور̲ی̲ ̲بز̲ر̲گ̲ت̲ م̲ی̲̲کن̲م̲ ̲ک ه̲ی̲چ̲̲وخ̲ ن̲گ̲ی̲ ̲ک̲اش̲ ̲پس̲ر̲ ̲ب̲ود̲مツ🙇🏼‍♀️💕₎₎ #عکس_نوشته

ن̲̲ام̲ه̲ ̲ای̲ ̲به̲ د̲خ̲ت̲ر̲م̲:🤤 ₍₍ج̲̲ور̲ی̲ ̲بز̲ر̲گ̲ت̲ م̲ی̲̲کن̲م̲ ̲ک ه̲ی̲چ̲̲وخ̲ ن̲گ̲ی̲ ̲ک̲اش̲ ̲پس̲ر̲ ̲ب̲ود̲مツ🙇🏼‍♀️💕₎₎ #عکس_نوشته

۲۹ دقیقه پیش
2K
۳۰ دقیقه پیش
2K
۳۲ دقیقه پیش
2K
۳۳ دقیقه پیش
2K
۳۳ دقیقه پیش
2K
۳۸ دقیقه پیش
3K
ما بهترین درس‌ها رو از بدترین شرایط یاد میگیریم

ما بهترین درس‌ها رو از بدترین شرایط یاد میگیریم

۴۲ دقیقه پیش
3K
۴۳ دقیقه پیش
3K
۴۳ دقیقه پیش
3K
۴۴ دقیقه پیش
3K