نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پشـت هر دلتنگــــــــــے یـک بـے معـرفتـھ کـھ کلـے از روزهاے خـوب رو فرامـوش کردھ ...💔

پشـت هر دلتنگــــــــــے یـک بـے معـرفتـھ کـھ کلـے از روزهاے خـوب رو فرامـوش کردھ ...💔

۴ دی 1397
1
دخــتـر کـھ بــاشــے...💜 #بانو

دخــتـر کـھ بــاشــے...💜 #بانو

۱۱ آذر 1397
10
💕 💫 ☜زنــدگــی ... ☜از آن ڪســانــــے ســت ☜ڪه یڪــدیگــر را بـــا ☜هــَر فاصلــِـه اے دوسـت مــے دارنـــد ...

💕 💫 ☜زنــدگــی ... ☜از آن ڪســانــــے ســت ☜ڪه یڪــدیگــر را بـــا ☜هــَر فاصلــِـه اے دوسـت مــے دارنـــد ...

۱۹ خرداد 1397
1
عشـ❤ ️ـــق ❣ ✨ ❣ از آن ڪســانے ســت ✨ ❣ ✨ ڪه یڪدیگر را با ❣ ✨ ❣ هــَر فاصلـه اے ✨ ❣ ✨ دوسـت مـے دارند

عشـ❤ ️ـــق ❣ ✨ ❣ از آن ڪســانے ســت ✨ ❣ ✨ ڪه یڪدیگر را با ❣ ✨ ❣ هــَر فاصلـه اے ✨ ❣ ✨ دوسـت مـے دارند

۲۷ بهمن 1396
2
از زمانـے کـھ تبادلـ🔀 •زد دلم با چشم تـــ💓 ــو •بیخیالـ از هر کھ غیـ✋ 🏻 ـر •تــو شدمـ جان خودمــ😌 🍃 #برادرم_نگاهتـ😐 ❤ ️ #ولے_جدا_سربھ_زیرھ

از زمانـے کـھ تبادلـ🔀 •زد دلم با چشم تـــ💓 ــو •بیخیالـ از هر کھ غیـ✋ 🏻 ـر •تــو شدمـ جان خودمــ😌 🍃 #برادرم_نگاهتـ😐 ❤ ️ #ولے_جدا_سربھ_زیرھ

۲۵ بهمن 1396
1
↩ دنبآل دختــَرے برید کہ شــَلوآر مآرکــ بپوشہ ؛✅ نہ سآپـــورت دہ تومنــے ✅ ↩ کــَتونے مآرکـــ بپوشہ ⏬ تآ آخـَـر دنیــآ بآهآت بیــآد ؛ نــَـہ کــَـفش ⏪ دہ سآنتیـ کهـ اگہ مآشیـن ندآشتے بپیچـوندت ...

↩ دنبآل دختــَرے برید کہ شــَلوآر مآرکــ بپوشہ ؛✅ نہ سآپـــورت دہ تومنــے ✅ ↩ کــَتونے مآرکـــ بپوشہ ⏬ تآ آخـَـر دنیــآ بآهآت بیــآد ؛ نــَـہ کــَـفش ⏪ دہ سآنتیـ کهـ اگہ مآشیـن ندآشتے بپیچـوندت .✔ ✔ ✔ ↩ مآنتــو ســآدہ و شیکــ بپوشہ کہ⏪ خیآلت رآحـَـت بآشہ ✔ وقتے ...

۱۴ دی 1396
1
پشـت هر دلتنگــــــــــے 😔 یـک بـے معـرفتـھ ✌ ️ کـھ ↬ کلـے از روزهاے خـوب رو فرامـوش کردھ ...

پشـت هر دلتنگــــــــــے 😔 یـک بـے معـرفتـھ ✌ ️ کـھ ↬ کلـے از روزهاے خـوب رو فرامـوش کردھ ...

۲۷ آذر 1396
1
عکس و تصویر پشـت هر دلتنگــــــــــے 😔 یـک بـے معـرفتـھ ✌ ️ کـھ ↬ کلـے از روزهاے خـوب ... پشـت هر دلتنگــــــــــے 😔 یـک بـے معـرفتـھ ✌ ️ کـھ ↬ کلـے از روزهاے خـوب رو ...

عکس و تصویر پشـت هر دلتنگــــــــــے 😔 یـک بـے معـرفتـھ ✌ ️ کـھ ↬ کلـے از روزهاے خـوب ... پشـت هر دلتنگــــــــــے 😔 یـک بـے معـرفتـھ ✌ ️ کـھ ↬ کلـے از روزهاے خـوب رو فرامـوش کردھ ...

۲۵ آذر 1396
1
پشـت هر دلتنگــــــــــے 😔 یـک بـے معـرفتـھ ✌ ️ کـھ ↬ کلـے از روزهاے خـوب رو فرامـوش کردھ ...

پشـت هر دلتنگــــــــــے 😔 یـک بـے معـرفتـھ ✌ ️ کـھ ↬ کلـے از روزهاے خـوب رو فرامـوش کردھ ...

۲۵ آذر 1396
1
پشـت هر دلتنگــــــــــے 😔 یـک بـے معـرفتـھ ✌ ️ کـھ ↬ کلـے از روزهاے خـوب رو فرامـوش کردھ ...

پشـت هر دلتنگــــــــــے 😔 یـک بـے معـرفتـھ ✌ ️ کـھ ↬ کلـے از روزهاے خـوب رو فرامـوش کردھ ...

۲۵ آذر 1396
1
پشـت هر دلتنگــــــــــے یـک بـے معـرفتـھ کـھ کلـے از روزهاے خـوب رو فرامـوش کردھ ... ❤ ️

پشـت هر دلتنگــــــــــے یـک بـے معـرفتـھ کـھ کلـے از روزهاے خـوب رو فرامـوش کردھ ... ❤ ️

۱۹ آبان 1396
1
💔 ◈ 🔵 💖 باﺯےﺗﻤـامــ ﺷـﺪ 💔 ◈ 🔵 💖 ﺗـوﺑـﺮﺩے 💔 ◈ 🔵 💖 حــالانقــابتـــ ﺭﺍ ﺑـﺮﺩﺍﺭ بڴـذار 💔 ◈ 🔵 💖 ببینمــــــ 💔 ◈ 🔵 💖 ﺯﻧﺪگـےﺍﻡ ﺭﺍ 💔 ◈ 🔵 💖 بـھ ...

💔 ◈ 🔵 💖 باﺯےﺗﻤـامــ ﺷـﺪ 💔 ◈ 🔵 💖 ﺗـوﺑـﺮﺩے 💔 ◈ 🔵 💖 حــالانقــابتـــ ﺭﺍ ﺑـﺮﺩﺍﺭ بڴـذار 💔 ◈ 🔵 💖 ببینمــــــ 💔 ◈ 🔵 💖 ﺯﻧﺪگـےﺍﻡ ﺭﺍ 💔 ◈ 🔵 💖 بـھ کـھ باختمـــ.. 💔 ◈ ‌ ‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 💖 💎

۴ شهریور 1396
1
تـو فَضایے کـھ با یِہ دُکمِـہ بـلاکْـ میشے،عاشِقْ شدنـ جرأتـ میخواد 🖖 🏻

تـو فَضایے کـھ با یِہ دُکمِـہ بـلاکْـ میشے،عاشِقْ شدنـ جرأتـ میخواد 🖖 🏻

۳۱ مرداد 1396
1
یه نصیحت برا پسرااا دنبآل دختــَرے برید کہ شــَلوآر مآرکــ بپوشہ ؛ نہ سآپـــورت دہ تومنــے کــَتونے مآرکـــ بپوشہ تآ آخـَـر دنیــآ بآهآت بیــآد ؛ نــَـہ کــَـفش دہ سآنتیـ کهـ اگہ مآشیـن ندآشتے بپیچـوندت . ...

یه نصیحت برا پسرااا دنبآل دختــَرے برید کہ شــَلوآر مآرکــ بپوشہ ؛ نہ سآپـــورت دہ تومنــے کــَتونے مآرکـــ بپوشہ تآ آخـَـر دنیــآ بآهآت بیــآد ؛ نــَـہ کــَـفش دہ سآنتیـ کهـ اگہ مآشیـن ندآشتے بپیچـوندت . مآنتــو ســآدہ و شیکــ بپوشہ کہ خیآلت رآحـَـت بآشہ وقتے بیــرون خونـَـس ؛ نــہ مآنتــــو ...

۸ تیر 1396
1
پــــــرسـتار پــــرسیـــــد چــــنـ سالتـھ؟ گفــتــــمـ 20 خـــندیدوگفــــت دخت20رسالھ و دردِ قلبـــ؟!😄 اونَــــمـ عصبــــــے؟!😏 مگــــھ چــھ مشکلــــے دارے؟!😒 ..... سکـــــــــوتـــ😩 یــــھ نگــاهـ بـــھ مادرے کـھ بغضـ کـــردهـ😓 خـــــودمـ و ایـــنـ قلبِــــ شکستــھ بـھ د‌رَکــ💔 جــــوابِــ بغضِـ ...

پــــــرسـتار پــــرسیـــــد چــــنـ سالتـھ؟ گفــتــــمـ 20 خـــندیدوگفــــت دخت20رسالھ و دردِ قلبـــ؟!😄 اونَــــمـ عصبــــــے؟!😏 مگــــھ چــھ مشکلــــے دارے؟!😒 ..... سکـــــــــوتـــ😩 یــــھ نگــاهـ بـــھ مادرے کـھ بغضـ کـــردهـ😓 خـــــودمـ و ایـــنـ قلبِــــ شکستــھ بـھ د‌رَکــ💔 جــــوابِــ بغضِـ مادرمــــــو تــو میدے؟!

۱۳ خرداد 1396
2
پــــــرسـتار پــــرسیـــــد چــــنـ سالتـھ؟ گفــتــــمـ 20 خـــندیدوگفــــت دخت20رسالھ و دردِ قلبـــ؟!😄 اونَــــمـ عصبــــــے؟!😏 مگــــھ چــھ مشکلــــے دارے؟!😒 ..... سکـــــــــوتـــ😩 یــــھ نگــاهـ بـــھ مادرے کـھ بغضـ کـــردهـ😓 خـــــودمـ و ایـــنـ قلبِــــ شکستــھ بـھ د‌رَکــ💔 جــــوابِــ بغضِـ ...

پــــــرسـتار پــــرسیـــــد چــــنـ سالتـھ؟ گفــتــــمـ 20 خـــندیدوگفــــت دخت20رسالھ و دردِ قلبـــ؟!😄 اونَــــمـ عصبــــــے؟!😏 مگــــھ چــھ مشکلــــے دارے؟!😒 ..... سکـــــــــوتـــ😩 یــــھ نگــاهـ بـــھ مادرے کـھ بغضـ کـــردهـ😓 خـــــودمـ و ایـــنـ قلبِــــ شکستــھ بـھ د‌رَکــ💔 جــــوابِــ بغضِـ مادرمــــــو تــو میدے؟!

۲۲ اردیبهشت 1396
2
پــــــرسـتار پــــرسیـــــد چــــنـ سالتـھ؟ گفــتــــمـ16 خـــندیدوگفــــت دختــر16 سالهـ و دردِ قلبـــ؟! اونَــــمـ عصبــــــے؟! مگــــھ چــھ مشکلــــے دارے؟! ..... سکـــــــــوتـــ یــــھ نگــاهـ بـــھ مادرے کـھ بغضـ کـــردهـ خـــــودمـ و ایـــنـ قلبِــــ شکستــھ بـھ د‌رَکــ جــــوابِــ بغضِـ ...

پــــــرسـتار پــــرسیـــــد چــــنـ سالتـھ؟ گفــتــــمـ16 خـــندیدوگفــــت دختــر16 سالهـ و دردِ قلبـــ؟! اونَــــمـ عصبــــــے؟! مگــــھ چــھ مشکلــــے دارے؟! ..... سکـــــــــوتـــ یــــھ نگــاهـ بـــھ مادرے کـھ بغضـ کـــردهـ خـــــودمـ و ایـــنـ قلبِــــ شکستــھ بـھ د‌رَکــ جــــوابِــ بغضِـ مادرمــــــو تــو میدے؟!

۱۵ بهمن 1395
2
هــَر روز صـُبحــ خـودَمــ جــَسـَدمـ را اَز خـوابـــ بیــدار میکُنَمـ آنــ را بـِــ دوشـــ میکـِـشـَمــ وَقـتیــ اَز او میــ پـُرسـَـند

هــَر روز صـُبحــ خـودَمــ جــَسـَدمـ را اَز خـوابـــ بیــدار میکُنَمـ آنــ را بـِــ دوشـــ میکـِـشـَمــ وَقـتیــ اَز او میــ پـُرسـَـند "خوبـیـــ" ؟ با مـُشـتــ ، مـُحـکــَمــ بـِــ پـَهـلو هایــِ زَخمـیــ اَشـــ مَجــبـور بــِ لـَبـخَنـــد زَدَنــَشـــ میـکُنَمــ^^[: شَبــ ها اَز عـازار دادَنــَشـ دریـغــ نِمیکُنـَمـ وَ جـَسـَدَمــ هَنـوز اَز رو نَرفتــه نَفَـســـ ...

۱۱ بهمن 1395
1