ویژه کنید
عکس و تصویر دستی که #ورق می زند ایـن #خاطـره ها را بایـــد بنویســـــد غـم ِ #جـان_کنـدنِ مــا ...

دستی که #ورق می زند ایـن #خاطـره ها را
بایـــد بنویســـــد غـم ِ #جـان_کنـدنِ مــا را

مانـدیم و #شما بال گشودیـــد از این شهـــر
رفتیــــــد به #جایی که ببینیــد #خــــدا را

گفتیـــــد : به سـرمنزل مقصـود رسیـــــدیم
دیگــــر پس از آن روز ، #ندیدیــم شمـــا را

#تقـدیر همـان بود که #بمانیـم و #بمیریــم
آلوده کنیـــــــم از نَفَس ِ خویش #فضــــا را

انصاف همیــن نیست که از آن همـــه #خوبی
بـر #کوچه بگیریــــم فقط #نام ِ شمـــــا را


#نور_علی_حسن_زاده

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...