نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

عندما نتعلق بـ (اشخاص)😔 علینه ان نستعد لـ(رحیلهم)👎

عندما نتعلق بـ (اشخاص)😔 علینه ان نستعد لـ(رحیلهم)👎

۴۱ ثانیه پیش
96
۵۶ ثانیه پیش
124
عشق من چنتا لایک داره

عشق من چنتا لایک داره

۱ دقیقه پیش
162
۱ دقیقه پیش
178
یکم حرف حساب...

یکم حرف حساب...

۱ دقیقه پیش
212
دخترا ین چه‌کاریه 😂 😂 😂 😂 😂

دخترا ین چه‌کاریه 😂 😂 😂 😂 😂

۱ دقیقه پیش
249
عشق های امروزی

عشق های امروزی

۱ دقیقه پیش
281
خودت باش، نه تندیسی که دیگران می خواهند، وقتی روحت را قالب فکر دیگران میکنی، زیبا میشوی به چشمشان، اما، قبول کن، تمام مجسمه ها شکستنی هستند، در کمال زیبایی... #پستـ_خوبـ #حقیقتـ #واقعیتـ

خودت باش، نه تندیسی که دیگران می خواهند، وقتی روحت را قالب فکر دیگران میکنی، زیبا میشوی به چشمشان، اما، قبول کن، تمام مجسمه ها شکستنی هستند، در کمال زیبایی... #پستـ_خوبـ #حقیقتـ #واقعیتـ

۲ دقیقه پیش
387
❤ ❤

❤ ❤

۳ دقیقه پیش
518
۳ دقیقه پیش
528
۴ دقیقه پیش
687
جیگر کیاست

جیگر کیاست

۴ دقیقه پیش
810
جیگرکی بودی توووو

جیگرکی بودی توووو

۶ دقیقه پیش
1K
۶ دقیقه پیش
1K
۷ دقیقه پیش
1K
چون بوی #تو دارَد جان ... جان را ، هله بنوازم... ‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

چون بوی #تو دارَد جان ... جان را ، هله بنوازم... ‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۷ دقیقه پیش
1K
۷ دقیقه پیش
1K
در من گره بخور هر ساعت از روز هم که شد مرا درگیر صدایت، نفست، مرا درگیر حافظه‌ات کن من تو را دوست دارم.... ❤ ️

در من گره بخور هر ساعت از روز هم که شد مرا درگیر صدایت، نفست، مرا درگیر حافظه‌ات کن من تو را دوست دارم.... ❤ ️

۷ دقیقه پیش
1K
بوﺩنت رو دوست ﺩﺍﺭﻡ مجبورم میکنی که به هیچکس فکر نکنم ﺟﺰ تو نگاهت رو گره بزن به هر لحظه من حس امنیت میکنم وقتی که تو درگیر منی

بوﺩنت رو دوست ﺩﺍﺭﻡ مجبورم میکنی که به هیچکس فکر نکنم ﺟﺰ تو نگاهت رو گره بزن به هر لحظه من حس امنیت میکنم وقتی که تو درگیر منی

۷ دقیقه پیش
1K
۸ دقیقه پیش
1K