ویژه کنید
عکس و تصویر ❤️ تـومالڪ تمـامِ احساسَم هـستی تـــمامِ عشــــقم تمــــامِ اِحـــساسِ دسـت نخـــورده ام ڪـــه حاضر نیســـتم ...

❤️ تـومالڪ تمـامِ احساسَم هـستی
تـــمامِ عشــــقم
تمــــامِ اِحـــساسِ دسـت نخـــورده ام
ڪـــه حاضر نیســـتم
حتـــی ذرهــــ ای اَز آنــ را
بــا هیچکـس تقـسیم ڪنــم
با هیچـڪس جــــز تــــو،
احســـاسم را با تــو تقســـیم نـــمی ڪنم
بلـــڪه آنــــ را به تــو تقدیــم می ڪنـــم
تمام عشـــقم را تمام احساســـم را...❤️

عشقم امسال کیش
#احسان_حدادی#دو_و_میدانی#قهرمان

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...